Máy cắt dây CNC

(82)
Xem dạng lưới

Máy cắt dây CNC AW3S

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC AW5S

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC AW6S

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK-7730

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK-7732

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK-7740

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK-7750

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC BS-34

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC BS-45

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DW-35

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DW-45

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-10

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-30

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-40

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-50

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vững Thiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-70

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 3240T6H40

Model3240T6H40Kích thước bàn máy (mm)360x620Hành trình bàn máy (mm)320x400Góc côn (góc côn/bề dày phôi)6o/80mmBề dày phôi lớn nhất (mm)400Khối lượng phôi tối đa (kg)300Đường kính dây cắt (mm) 0,1-0,2Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 4050T6H40

Model4050T6H40Kích thước bàn máy (mm)460x700Hành trình bàn máy (mm)400x500Góc côn (góc côn/bề dày phôi)6o/80mmBề dày phôi lớn nhất (mm)400Khối lượng phôi tối đa (kg)450Đường kính dây cắt (mm) 0,1-0,2Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 4050T60H40

Model4050T60H40 Kích thước bàn máy (mm)460x700 Hành trình bàn máy (mm)400x500 Góc côn (góc côn/bề dày phôi)60o/80mmBề dày phôi lớn nhất (mm)400Khối lượng phôi tối đa (kg)450Đường kính dây cắt (mm) 0,1-0,2Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 5063T6H50

Model5063T6H50Kích thước bàn máy (mm)560x900Hành trình bàn máy (mm)500x630Góc côn (góc côn/bề dày phôi)6o/80mmBề dày phôi lớn nhất (mm)500Khối lượng phôi tối đa (kg)700Đường kính dây cắt (mm) 0,1-0,2Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 2032X8H12

Model2032X8H12Kích thước bàn máy (mm)600x380Hành trình bàn máy (mm)200x320Bề dày phôi lớn nhất (mm)120Góc côn tối đa8oĐường kính dây cắt (mm)0,1-0,18Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau khi cắt (µRa)≤1.2Độ chính xác gia công (mm)±0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 3240X12H16

Model3240X12H16Kích thước bàn máy (mm)680x460Hành trình bàn máy (mm)320x400Bề dày phôi lớn nhất (mm)160 Góc côn tối đa12oĐường kính dây cắt (mm)0,12-0,18Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau khi cắt (µRa)≤1.2Độ chính xác gia công (mm)±0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 2532X8H14

Model2532X8H14Kích thước bàn máy (mm)630x460Hành trình bàn máy (mm)250x320Bề dày phôi lớn nhất (mm)140Góc côn tối đa8oĐường kính dây cắt (mm)0,1-0,18Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau khi cắt (µRa)≤1.2Độ chính xác gia công (mm)±0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây MAXSEE SW325

1. Thông số kỹ thuật chính: - Kích thước phôi kẹp Max: 700x450x180 mm - Trọng lượng chi tiết max: 350 kg - Kích thước bàn: 560x410 mm - Hành trình trục X/Y: 350/250 mm - Hành trình trục U/V/Z: 50/50/200 mm - Đường kính dây cắt: Ø0,15-Ø0,3 mm 2. Ứng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy bắn điện, cắt dây EDM Sodick AQ15L

                          Thông số kỹ thuật                                              Hành trình X/Y/Z  (mm) 900x1500 (+500)x600 Kích thước bàn đá Ceramic (mm) 1000x2000 Kích thước tank làm việc (mm) 1400x2500x800 Mức điện môi (min~max, mm) 400 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bắn điện EDM Sodick AG60L

 Hành trình X/Y/Z  (mm) 600x420x370 Kích thước bàn đá Ceramic (mm) 750x550 Kích thước tank làm việc (mm) 950x740x450 Mức điện môi (min~max, mm) 150~400 Khối lượng phôi tối đa (kg) 1500 Khối lượng điện cực tối đa (kg) 50 Khoảng cách sàn tới đỉnh bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây WEDM Sodick AG600L

 Khối lượng phôi tối đa (kg) 1000 Kích thước phôi tối đa (WxDxH mm) 800x570x340 Hành trình trục (X/Y/Z mm) 600x400x350 Hành trình trục U/V 120x120 Taper angle ±25° Đường kính dây (mm) Ø0.1~Ø0.3 Lực căng dây (N) 3~23 Tốc độ dây cắt tối đa (mm/sec) 420 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây WEDM Sodick AG400L

 Khối lượng phôi tối đa (kg) 500 Kích thước phôi tối đa (WxDxH mm) 600x470x240 Hành trình trục (X/Y/Z mm) 400x300x250 Hành trình trục U/V 120x120 Taper angle ±25° Đường kính dây (mm) Ø0.1~Ø0.3 Lực căng dây (N) 3~23 Tốc độ dây cắt tối đa (mm/sec) 420 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bắn điện, cắt dây Sodick AG40L

Hành trình X/Y/Z  (mm) 400x300x270 Kích thước bàn đá Ceramic (mm) 600x400 Kích thước tank làm việc (mm) 750x620x350 Mức điện môi (min~max, mm) 100~300 Khối lượng phôi tối đa (kg) 550 Khối lượng điện cực tối đa (kg) 50 Khoảng cách sàn tới đỉnh bàn (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bắn điện Sodick, máy cắt dây Sodick AP3L

Hành trình X/Y/Z  (mm) 300x250x250 Kích thước bàn đá Ceramic (mm) 500x350 Kích thước tank làm việc (mm) 760x538x260 Mức điện môi (min~max, mm) 80~210 Khối lượng phôi tối đa (kg) 200 Khối lượng điện cực tối đa (kg) 5 Khoảng cách sàn tới đỉnh bàn (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây Maxsee FW540

1. Thông số kỹ thuật chính:- Kích thước phôi kẹp Max: 1000x800x300 mm- Trọng lượng chi tiết max: 600 kg- Kích thước bàn: 768x668 mm- Hành trình trục X/Y: 500/400 mm- Hành trình trục U/V/Z: 100/100/3000 mm- Đường kính dây cắt: Ø0,15-Ø0,3 mm- Góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK7745-02

Thương hiệuMáy CNC nhỏMô hìnhDK7745-02Số mặt hàng1Ngành áp dụngMục đích chungKích thước bề mặt làm việc820X580mmKích thước dầu làm việc30X30X30X30mmBàn làm việc (X * Y)450X550mmDu lịch trục Z500mmĐộ dày cắt500 (mm)Độ côn6 độChịu tải tối đa500kgTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC Wi-90E

Máy cắt dây CNC Wi-90E​ModelWi-90EKích thước phôi tối đa1380*760*295 mmKích thước bàn làm việc1120*730 mmTrọng lượng phôi tối đa1300 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y750 / 500 mmHành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC PW-900F

Máy cắt dây CNC PW-900FModelPW-900FKích thước phôi tối đa1380*760*295 mmKích thước bàn làm việc1120*730 mmTrọng lượng phôi tối đa1300 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y750 / 500 mmHành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC Wi-70E

Máy cắt dây CNC Wi-70EModelWi-70EKích thước phôi tối đa1170*680*295 mmKích thước bàn làm việc970*730 mmTrọng lượng phôi tối đa1000 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y750 / 500 mmHành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC PW-700F

Máy cắt dây CNC PW-700FModelPW-700FKích thước phôi tối đa1170*680*295 mmKích thước bàn làm việc970*730 mmTrọng lượng phôi tối đa1000 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y750 / 500 mmHành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC Wi-60E

Máy cắt dây CNC Wi-60EModelWi-60EKích thước phôi tối đa1100*650*340 mmKích thước bàn làm việc870*680 mmTrọng lượng phôi tối đa1000 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y600 / 450 mmHành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC PW-600F

Máy cắt dây CNC PW-600FModelPW-600FKích thước phôi tối đa1100*650*340 mmKích thước bàn làm việc870*680 mmTrọng lượng phôi tối đa1000 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y600 / 450 mmHành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC Wi-50E

Máy cắt dây CNC Wi-50EModelWi-50EKích thước phôi tối đa870*520*295 mmKích thước bàn làm việc740*500 mmTrọng lượng phôi tối đa700 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y500 / 300 mmHành trình trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC PW-500F

Máy cắt dây CNC PW-500FModelPW-500FKích thước phôi tối đa870*520*295 mmKích thước bàn làm việc740*500 mmTrọng lượng phôi tối đa700 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y500 / 300 mmHành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC Wi-30E

Máy cắt dây CNC Wi-30EModelWi-30EKích thước phôi tối đa760*520*295 mmKích thước bàn làm việc640*500 mmTrọng lượng phôi tối đa500 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y400 / 300 mmHành trình trục ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC PW-400F

Máy cắt dây CNC PW-400FModelPW-400FKích thước phôi tối đa760*520*295 mmKích thước bàn làm việc640*500 mmTrọng lượng phôi tối đa500 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y400 / 300 mmHành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC Wi-200S

Máy cắt dây CNC Wi-200S​ModelWi-200SKích thước phôi tối đa550*470*115 / 150 mmKích thước bàn làm việc400*450 mmTrọng lượng phôi tối đa300 kgsĐộng cơ điều khiển5 axes AC ServoSố lượng trục giả địnhX/Y/U/V (4 axes)Hành trình trục X,Y210 / 200 mmHành ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện model DK7725

Máy cắt dây CNC EDMDK7725ADK7725BDK7725CDK7725DDK7725EDK7725FHành trình bàn (mm)250 x 320Kích thước bàn (mm)380 x 525Độ nhámCắt 1 lần (um)Cắt nhiều lần (um)Độ chính xácBát giác (mm)Côn (mm)Trục vít & dẫn hướngVít me bi chính xác cao ; dẫn hướng tuyến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện model DK7732

Máy cắt dây CNC EDMDK7732ADK7732BDK7732CDK7732DDK7732EDK7732FDK7732HHành trình bàn (mm)320 x 400Kích thước bàn (mm)415 x 635Độ nhámCắt 1 lần (um)Cắt nhiều lần (um)Độ chính xácBát giác (mm)Côn (mm)Trục vít & dẫn hướngHigh Quality Ball Screw; Steel ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện model DK7740

Máy cắt dây CNC EDMDK7740BDK7740DDK7740FDK7740HHành trình bàn (mm)400 x 500Kích thước bàn (mm)500 x 785Độ nhámCắt 1 lần (um)Cắt nhiều lần (um)Độ chính xácBát giác (mm)Côn (mm)Trục vít & dẫn hướngVít me bi chính xác cao ; dẫn hướng tuyến tínhTải trọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện model DK7750

Máy cắt dây CNC EDMDK7750BDK7750DDK7750FHành trình bàn (mm)500 x 630Kích thước bàn (mm)600 x 900Độ nhámCắt 1 lần (um)Cắt nhiều lần (um)Độ chính xácBát giác (mm)Côn (mm)Trục vít & dẫn hướngVít me bi chính xác cao ; dẫn hướng tuyến tínhTải trọng bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện model DK7763

Máy cắt dây CNC EDMDK7763BDK7763DDK7763FHành trình bàn (mm)630 x 800Kích thước bàn (mm)660 x 1100Độ nhámCắt 1 lần (um)Cắt nhiều lần (um)Độ chính xácBát giác (mm)Côn (mm)Trục vít & dẫn hướngVít me bi chính xác cao ; dẫn hướng tuyến tínhTải trọng bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12