Máy cắt dây CNC

(43)
Xem dạng lưới

Máy cắt dây CNC AW3S

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC AW5S

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC AW6S

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK-7730

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK-7732

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK-7740

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK-7750

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC BS-34

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC BS-45

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi làm việc liên tục trong một ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DW-35

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DW-45

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-10

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-30

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-40

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-50

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vững Thiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây đồng CNC CW-70

Máy có kết cấu tốt, kiểu dáng đẹp, thiết kế trục U, V tiện ích. Thân máy cứng vữngThiết kế máy  được sự hỗ trợ của máy tính nên khung máy đặt độ cân bằng tối đa và hạn chế thấp nhất độ biến dạng do tải trọng và đảm bảo độ chính xác gia công kể cả khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 3240T6H40

Model3240T6H40Kích thước bàn máy (mm)360x620Hành trình bàn máy (mm)320x400Góc côn (góc côn/bề dày phôi)6o/80mmBề dày phôi lớn nhất (mm)400Khối lượng phôi tối đa (kg)300Đường kính dây cắt (mm) 0,1-0,2Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 4050T6H40

Model4050T6H40Kích thước bàn máy (mm)460x700Hành trình bàn máy (mm)400x500Góc côn (góc côn/bề dày phôi)6o/80mmBề dày phôi lớn nhất (mm)400Khối lượng phôi tối đa (kg)450Đường kính dây cắt (mm) 0,1-0,2Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 4050T60H40

Model4050T60H40 Kích thước bàn máy (mm)460x700 Hành trình bàn máy (mm)400x500 Góc côn (góc côn/bề dày phôi)60o/80mmBề dày phôi lớn nhất (mm)400Khối lượng phôi tối đa (kg)450Đường kính dây cắt (mm) 0,1-0,2Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 5063T6H50

Model5063T6H50Kích thước bàn máy (mm)560x900Hành trình bàn máy (mm)500x630Góc côn (góc côn/bề dày phôi)6o/80mmBề dày phôi lớn nhất (mm)500Khối lượng phôi tối đa (kg)700Đường kính dây cắt (mm) 0,1-0,2Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 2032X8H12

Model2032X8H12Kích thước bàn máy (mm)600x380Hành trình bàn máy (mm)200x320Bề dày phôi lớn nhất (mm)120Góc côn tối đa8oĐường kính dây cắt (mm)0,1-0,18Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau khi cắt (µRa)≤1.2Độ chính xác gia công (mm)±0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 3240X12H16

Model3240X12H16Kích thước bàn máy (mm)680x460Hành trình bàn máy (mm)320x400Bề dày phôi lớn nhất (mm)160 Góc côn tối đa12oĐường kính dây cắt (mm)0,12-0,18Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau khi cắt (µRa)≤1.2Độ chính xác gia công (mm)±0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây tia lửa điện 2532X8H14

Model2532X8H14Kích thước bàn máy (mm)630x460Hành trình bàn máy (mm)250x320Bề dày phôi lớn nhất (mm)140Góc côn tối đa8oĐường kính dây cắt (mm)0,1-0,18Tốc độ cắt tối đa (mm2/phút)170Độ nhám bề mặt sau khi cắt (µRa)≤1.2Độ chính xác gia công (mm)±0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây MAXSEE SW325

1. Thông số kỹ thuật chính: - Kích thước phôi kẹp Max: 700x450x180 mm - Trọng lượng chi tiết max: 350 kg - Kích thước bàn: 560x410 mm - Hành trình trục X/Y: 350/250 mm - Hành trình trục U/V/Z: 50/50/200 mm - Đường kính dây cắt: Ø0,15-Ø0,3 mm 2. Ứng ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy bắn điện, cắt dây EDM Sodick AQ15L

                          Thông số kỹ thuật                                              Hành trình X/Y/Z  (mm) 900x1500 (+500)x600 Kích thước bàn đá Ceramic (mm) 1000x2000 Kích thước tank làm việc (mm) 1400x2500x800 Mức điện môi (min~max, mm) 400 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bắn điện EDM Sodick AG60L

 Hành trình X/Y/Z  (mm) 600x420x370 Kích thước bàn đá Ceramic (mm) 750x550 Kích thước tank làm việc (mm) 950x740x450 Mức điện môi (min~max, mm) 150~400 Khối lượng phôi tối đa (kg) 1500 Khối lượng điện cực tối đa (kg) 50 Khoảng cách sàn tới đỉnh bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây WEDM Sodick AG600L

 Khối lượng phôi tối đa (kg) 1000 Kích thước phôi tối đa (WxDxH mm) 800x570x340 Hành trình trục (X/Y/Z mm) 600x400x350 Hành trình trục U/V 120x120 Taper angle ±25° Đường kính dây (mm) Ø0.1~Ø0.3 Lực căng dây (N) 3~23 Tốc độ dây cắt tối đa (mm/sec) 420 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây WEDM Sodick AG400L

 Khối lượng phôi tối đa (kg) 500 Kích thước phôi tối đa (WxDxH mm) 600x470x240 Hành trình trục (X/Y/Z mm) 400x300x250 Hành trình trục U/V 120x120 Taper angle ±25° Đường kính dây (mm) Ø0.1~Ø0.3 Lực căng dây (N) 3~23 Tốc độ dây cắt tối đa (mm/sec) 420 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bắn điện, cắt dây Sodick AG40L

Hành trình X/Y/Z  (mm) 400x300x270 Kích thước bàn đá Ceramic (mm) 600x400 Kích thước tank làm việc (mm) 750x620x350 Mức điện môi (min~max, mm) 100~300 Khối lượng phôi tối đa (kg) 550 Khối lượng điện cực tối đa (kg) 50 Khoảng cách sàn tới đỉnh bàn (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy bắn điện Sodick, máy cắt dây Sodick AP3L

Hành trình X/Y/Z  (mm) 300x250x250 Kích thước bàn đá Ceramic (mm) 500x350 Kích thước tank làm việc (mm) 760x538x260 Mức điện môi (min~max, mm) 80~210 Khối lượng phôi tối đa (kg) 200 Khối lượng điện cực tối đa (kg) 5 Khoảng cách sàn tới đỉnh bàn (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây Maxsee FW540

1. Thông số kỹ thuật chính:- Kích thước phôi kẹp Max: 1000x800x300 mm- Trọng lượng chi tiết max: 600 kg- Kích thước bàn: 768x668 mm- Hành trình trục X/Y: 500/400 mm- Hành trình trục U/V/Z: 100/100/3000 mm- Đường kính dây cắt: Ø0,15-Ø0,3 mm- Góc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy cắt dây CNC DK7745-02

Thương hiệuMáy CNC nhỏMô hìnhDK7745-02Số mặt hàng1Ngành áp dụngMục đích chungKích thước bề mặt làm việc820X580mmKích thước dầu làm việc30X30X30X30mmBàn làm việc (X * Y)450X550mmDu lịch trục Z500mmĐộ dày cắt500 (mm)Độ côn6 độChịu tải tối đa500kgTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12