Máy chấn tôn thủy lực CNC

(190)
Xem dạng lưới

Máy chấn thủy lực CNC WE67K 100/3200

- Lực chấn: 1000kN - Chiều dài chấn: 3200mm - Khoảng cách cột: 2900mm - Chiều sâu họng: 320mm - Chiều cao mở: 400 - Hành trình lưỡi dao: 200mm - Công suất động cơ: 7.5kw - Trọng lượng: 8100kg - Kích thước máy: 3450x1500x2680 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực CNC WE67K 100/4000

- Lực chấn: 1000kN - Chiều dài chấn: 4000mm - Khoảng cách cột: 3700mm - Chiều sâu họng: 320mm - Chiều cao mở: 400 - Hành trình lưỡi dao: 200mm - Công suất động cơ: 7.5kw - Trọng lượng: 8300kg - Kích thước máy: 4200x1560x2710 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực CNC WE67K 160/3200

- Lực chấn: 1600kN - Chiều dài chấn: 3200mm - Khoảng cách cột: 2880mm - Chiều sâu họng: 320mm - Chiều cao mở: 400 - Hành trình lưỡi dao: 200mm - Công suất động cơ: 11kw - Trọng lượng: 10500kg - Kích thước máy: 3450x1550x2760 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực CNC WE67K 160/4000

- Lực chấn: 1600kN - Chiều dài chấn: 4000mm - Khoảng cách cột: 3680mm - Chiều sâu họng: 320mm - Chiều cao mở: 400 - Hành trình lưỡi dao: 200mm - Công suất động cơ: 11kw - Trọng lượng: 12000kg - Kích thước máy: 4250x1550x2820 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực CNC WE67K 200/3200

- Lực chấn: 2000kN - Chiều dài chấn: 3200mm - Khoảng cách cột: 2880mm - Chiều sâu họng: 320mm - Chiều cao mở: 400 - Hành trình lưỡi dao: 200mm - Công suất động cơ: 15kw - Trọng lượng: 10500kg - Kích thước máy: 3450x1600x2760 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực CNC WE67K 200/4000

- Lực chấn: 2000kN - Chiều dài chấn: 4000mm - Khoảng cách cột: 3680mm - Chiều sâu họng: 320mm - Chiều cao mở: 400 - Hành trình lưỡi dao: 200mm - Công suất động cơ: 15kw - Trọng lượng: 12000kg - Kích thước máy: 4250x1600x2820 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực CNC WE67K 250/3200

- Lực chấn: 2500kN - Chiều dài chấn: 4000mm - Khoảng cách cột: 3560mm - Chiều sâu họng: 320mm - Chiều cao mở: 400 - Hành trình lưỡi dao: 200mm - Công suất động cơ: 11kw - Trọng lượng: 12000kg - Kích thước máy: 3500x1600x3500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực CNC WE67K 300/3200

- Lực chấn: 2500kN - Chiều dài chấn: 4000mm - Khoảng cách cột: 3680mm - Chiều sâu họng: 320mm - Chiều cao mở: 400 - Hành trình lưỡi dao: 200mm - Công suất động cơ: 11kw - Trọng lượng: 12000kg - Kích thước máy: 4470x1970x3350 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực CNC WE67K 300/4000

- Lực chấn: 3000kN - Chiều dài chấn: 4000mm - Khoảng cách cột: 35600mm - Chiều sâu họng: 400mm - Chiều cao mở: 300 - Hành trình lưỡi dao: 500mm - Công suất động cơ: 22kw - Trọng lượng: 22000kg - Kích thước máy: 4600x2000x3500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực CNC WE67K 400/4000

- Lực chấn: 4000kN - Chiều dài chấn: 4000mm - Khoảng cách cột: 3550mm - Chiều sâu họng: 400mm - Chiều cao mở: 500 - Hành trình lưỡi dao: 300mm - Công suất động cơ: 30kw - Trọng lượng: 29800kg - Kích thước máy: 4600x2100x3500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn INOUE 2000mm

- Nước sản xuất: Nhật - Lực chấn :100 tấn - Chiều dài chấn :2000mm - Máy chay hoạt động tốt ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-3013

Kích thước (mm)  2.5X1300  Công suất tối đa (tấn)  30  Động cơ (HP)  3  Chiều dài bàn làm việc (mm)  1300  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  1000  Độ mở (mm)  300  Hành trình (mm)  150  Độ sâu của hầu (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-4514

Kích thước (mm)  4.0X1400  Công suất tối đa (tấn)  45  Động cơ (HP)  3  Chiều dài bàn làm việc (mm)  1400  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  1100  Độ mở (mm)  300  Hành trình (mm)  150  Độ sâu của hầu (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-4516

Kích thước (mm)  3.2X1600  Công suất tối đa (tấn)  45  Động cơ (HP)  3  Chiều dài bàn làm việc (mm)  1600  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  1220  Độ mở (mm)  300  Hành trình (mm)  150  Độ sâu của hầu (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-4520

 Kích thước (mm)  2.5X2000  Công suất tối đa (tấn)  45  Động cơ (HP)  3  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2000  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  1600  Độ mở (mm)  300  Hành trình (mm)  150  Độ sâu của hầu (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-6020

Kích thước (mm)  4.0X2000  Công suất tối đa (tấn)  60  Động cơ (HP)  5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2000  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  1600  Độ mở (mm)  330  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-6026

Kích thước (mm)  3.2X2600  Công suất tối đa (tấn)  60  Động cơ (HP)  5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2600  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  2200  Độ mở (mm)  330  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-6032

Kích thước (mm)  2.5X3200  Công suất tối đa (tấn)  60  Động cơ (HP)  5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  3200  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  2600  Độ mở (mm)  330  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu (mm)  250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-8020

Kích thước (mm)  4.5X2000  Công suất tối đa (tấn)  80  Động cơ (HP)  5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2000  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  1600  Độ mở (mm)  330  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-8026

Kích thước (mm)  4.0X2600  Công suất tối đa (tấn)  80  Động cơ (HP)  5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2600  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  2200  Độ mở (mm)  330  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-8032

Kích thước (mm)  3.0X3200  Công suất tối đa (tấn)  80  Động cơ (HP)  5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  3200  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  2600  Độ mở (mm)  330  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-10020

Kích thước (mm)  5.5X2000  Công suất tối đa (tấn)  100  Động cơ (HP)  7.5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2000  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  1600  Độ mở (mm)  370  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu (mm)  300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-10026

Kích thước (mm)  4.5X2600  Công suất tối đa (tấn)  100  Động cơ (HP)  7.5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2600  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  2200  Độ mở (mm)  370  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-10032

Kích thước (mm)  3.5X3200  Công suất tối đa (tấn)  100  Động cơ (HP)  7.5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  3200  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  2600  Độ mở (mm)  370  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-10040

Kích thước (mm)  2.5X4000  Công suất tối đa (tấn)  100  Động cơ (HP)  7.5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  4000  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  3200  Độ mở (mm)  370  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-12026

Kích thước (mm)  5.0X2600  Công suất tối đa (tấn)  120  Động cơ (HP)  7.5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2600  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  2200  Độ mở (mm)  370  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-12032

Kích thước (mm)  4.0X3200  Công suất tối đa (tấn)  120  Động cơ (HP)  7.5  Chiều dài bàn làm việc (mm)  3200  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  100  Khoảng cách bên trong (mm)  2600  Độ mở (mm)  370  Hành trình (mm)  180  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-15026

Kích thước (mm)  6.0X2600  Công suất tối đa (tấn)  150  Động cơ (HP)  10  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2600  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  150  Khoảng cách bên trong (mm)  2100  Độ mở (mm)  420  Hành trình (mm)  215  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-15032

 Kích thước (mm)  4.5X3200  Công suất tối đa (tấn)  150  Động cơ (HP)  10  Chiều dài bàn làm việc (mm)  3200  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  150  Khoảng cách bên trong (mm)  2200  Độ mở (mm)  420  Hành trình (mm)  215  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-15040

Kích thước (mm)  3.5X4000  Công suất tối đa (tấn)  150  Động cơ (HP)  10  Chiều dài bàn làm việc (mm)  4000  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  150  Khoảng cách bên trong (mm)  3200  Độ mở (mm)  420  Hành trình (mm)  215  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-15050

Kích thước (mm)  2.5X5000  Công suất tối đa (tấn)  150  Động cơ (HP)  15  Chiều dài bàn làm việc (mm)  5000  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  150  Khoảng cách bên trong (mm)  4200  Độ mở (mm)  420  Hành trình (mm)  215  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực NC YEH-CHIUN YCN-20026

Kích thước (mm)  9.0X2600  Công suất tối đa (tấn)  200  Động cơ (HP)  15  Chiều dài bàn làm việc (mm)  2600  Chiều rộng bàn làm việc (mm)  150  Khoảng cách bên trong (mm)  2080  Độ mở (mm)  470  Hành trình (mm)  220  Độ sâu của hầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội - Cầu Giấy
TP.HCM Q.Tân Phú
Hà Nội - Q.Nam Từ Liêm