Con đội

(63)
Xem dạng lưới

Con đội lùn MHB-10

- Khả năng đội:             10 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     170 mm - Chiều cao nâng:          95 mm - Đầu vặn:                     75 mm - Chiều cao lớn nhất:     340 mm - Trọng lượng:               6.4 kg ...

1480000

Bảo hành : 3 tháng

Kích hơi thủy lực có bánh xe TITAN ASJ-35

- Khả năng đội:             10 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     170 mm - Chiều cao nâng:          95 mm - Đầu vặn:                     75 mm - Chiều cao lớn nhất:     340 mm - Trọng lượng:               6.4 kg ...

0

Bảo hành : 3 tháng

Con đội Masada MH-10

- Khả năng đội:             10 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     240 mm - Chiều cao nâng:          150 mm - Đầu vặn:                     80 mm - Chiều cao lớn nhất:     470 mm - Trọng lượng:               7.9 kg ...

1250000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội móc Masada MHC-10RS-2

- Khả năng đội (móc):    10 tấn - Khả năng đội  (đầu):    20 tấn - Chiều cao móc:                       28 mm - Chiều cao nâng của móc:        145 mm - Chiều cao lớn nhất của móc:    173 mm - Kích thước:                 60 x 100 mm - Khối lượng:      ...

12100000

Bảo hành : 12 tháng

Đội cá sấu dùng hơi ASJ-100M

- Khả năng đội:             10 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     160 mm - Chiều cao nâng:          400 mm - Chiều cao lớn nhất:     560 mm - Chiều cao khung:        250 mm - Khối lượng:                140 kg ...

3650000

Bảo hành : 12 tháng

Đội cá sấu Masada SJ-100H (10 tấn)

- Khả năng đội:             10 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     160 mm - Chiều cao nâng:          400 mm - Chiều cao lớn nhất:     560 mm - Chiều cao khung:        250 mm - Khối lượng:                135 kg ...

27300000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội Masada MH-100Y

- Khả năng đội:             100 tấn- Chiều cao nhỏ nhất:     305 mm- Chiều cao nâng:          145 mm- Đầu vặn:                     90 mm- Chiều cao lớn nhất:     450 mm - Trọng lượng:               93 kg ...

43400000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng Asaki AK-1713

- Khả năng đội: 100T - Kích thước: 520x400x350mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Con đội Asaki AK-1724

10T Con đội AK-1724  - Khả năng đội: 10T - Kích thước: 530x290x210mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng Asaki AK-1703

10T Con đội răng AK-1703 - Khả năng đội: 10T - Kích thước: 620x280x210mm ...

1500000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng thấp Asaki AK-1704

10T Con đội răng thấp AK-1704  - Khả năng đội: 10T - Kích thước: 600x280x200mm ...

1500000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội lùn Masada MHB-15

- Khả năng đội:             15 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     170 mm - Chiều cao nâng:          90 mm - Đầu vặn:                     70 mm - Chiều cao lớn nhất:     330 mm - Trọng lượng:               8 kg ...

2000000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội Masada MH-15

- Khả năng đội:             15 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     265 mm - Chiều cao nâng:          165 mm - Đầu vặn:                     80 mm - Chiều cao lớn nhất:     510 mm - Trọng lượng:               10.4 kg ...

1770000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội Asaki AK-1725

15T Con đội AK-1725  - Khả năng đội: 15T - Kích thước: 710x310x250mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng Asaki AK-1705

16T Con đội răng AK-1705  - Khả năng đội: 16T - Kích thước: 500x380x250mm ...

2000000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội lùn Masada MS-2

- Khả năng đội:             2 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     150 mm - Chiều cao nâng:          115 mm - Đầu vặn:                     50 mm - Chiều cao lớn nhất:     345 mm - Trọng lượng:               2.4 kg ...

990000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội lùn Masada MS-2S

- Khả năng đội:             2 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     150 mm - Chiều cao nâng:          85 mm - Đầu vặn:                     50 mm - Chiều cao lớn nhất:     285 mm - Trọng lượng:               2.2 kg ...

990000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội móc Masada MHC-2RS-2

- Khả năng đội (móc):    2 tấn - Khả năng đội  (đầu):    5 tấn - Chiều cao móc:                       19 mm - Chiều cao nâng của móc:        113 mm - Chiều cao lớn nhất của móc:    129 mm - Kích thước:                 50 x 65 mm - Khối lượng:         ...

6000000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội lùn Masada MHB-20

- Khả năng đội:             20 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     180 mm - Chiều cao nâng:          85 mm - Đầu vặn:                     40 mm - Chiều cao lớn nhất:     305 mm - Trọng lượng:               10.2 kg ...

2250000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội Masada MH-20

- Khả năng đội:             20 tấn- Chiều cao nhỏ nhất:     270 mm- Chiều cao nâng:          160 mm- Đầu vặn:                     80 mm- Chiều cao lớn nhất:     430 mm - Trọng lượng:               12.2 kg ...

2850000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội cao cấp Asaki AK-009

- Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ lâu dài. - Khả năng đội: 20 tấn - Nhà sản xuất: Asaki ...

1100000

Bảo hành : 3 tháng

Con đội răng Asaki AK-1706

20T Con đội răng AK-1706  - Khả năng đội: 20T - Kích thước: 500x380x250mm ...

1990000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng thấp Asaki AK-1707

20T Con đội răng thấp AK-1707  - Khả năng đội: 20T - Kích thước: 500x380x250mm ...

2090000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng Asaki AK-1708

25T Con đội răng AK-1708  - Khả năng đội: 25T - Kích thước: 500x380x250mm ...

2200000

Bảo hành : 12 tháng

Kích cá sấu hộp giấy AK-016

Kích cá sấu hộp giấy AK-016  - Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ lâu dài. - Khả năng đội: 2 tấn - Nhà sản xuất: Asaki ...

1000000

Bảo hành : 12 tháng

Kích cá sấu hộp giấy lớn AK-017

- Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ lâu dài. - Khả năng đội: 2 tấn - Nhà sản xuất: Asaki ...

1200000

Bảo hành : 12 tháng

Kích cá sấu hộp nhựa AK-062

- Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ lâu dài. - Khả năng đội: 2 tấn - Nhà sản xuất: Asaki ...

1100000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội Masada MS-3

- Khả năng đội:             3 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     190 mm - Chiều cao nâng:          115 mm - Đầu vặn:                     60 mm - Chiều cao lớn nhất:     365 mm - Trọng lượng:               3.0 kg ...

1100000

Bảo hành : 12 tháng

Đội cá sấu SJ-30H

- Khả năng đội:             3 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     126 mm - Chiều cao nâng:          480 mm - Chiều cao lớn nhất:     606 mm - Chiều cao khung:        190 mm - Khối lượng:                65 kg ...

12000000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội cao cấp AK-010

- Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ lâu dài. - Khả năng đội: 32 tấn - Nhà sản xuất: Asaki ...

1700000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng AK-1709

- Khả năng đội: 32T - Kích thước: 500x380x250mm ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng thấp AK-1710

- Khả năng đội: 32T - Kích thước: 500x380x250mm ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội thấp cao cấp AK-013

- Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ lâu dài. - Khả năng đội: 32 tấn - Nhà sản xuất: Asaki ...

1500000

Bảo hành : 12 tháng

Đội kê Asaki AK-6300

- Khả năng đội: 3T - Nhà sản xuất: Asaki ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Kích cá sấu AK-038

- Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ lâu dài. - Khả năng đội: 3 tấn - Nhà sản xuất: Asaki ...

2600000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội móc MHC-5RS-2

- Khả năng đội (móc):    5 tấn- Khả năng đội  (đầu):    10 tấn- Chiều cao móc:                       22 mm- Chiều cao nâng của móc:        120 mm- Chiều cao lớn nhất của móc:    142 mm- Kích thước:                 57 x 75 mm - Khối lượng:             ...

7700000

Bảo hành : 12 tháng

Kích đội thủy lực Masada MS-5Y

- Khả năng đội:             5 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     200 mm - Chiều cao nâng:          120 mm - Đầu vặn:                     70 mm - Chiều cao lớn nhất:     390 mm - Trọng lượng:               4.6 kg ...

920000

Bảo hành : 12 tháng

Đội cá sấu dùng hơi ASJ-50M

- Khả năng đội:             5 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     150 mm - Chiều cao nâng:          410 mm - Chiều cao lớn nhất:     560 mm - Chiều cao khung:        200 mm - Khối lượng:                93 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Kích cá sấu loại dài Torin TR50001

- Hãng SX: Torin - Đài Loan- Model: TR50001- Công suất: 5 Tấn - Kích thước: 1510 x 380 x 210mm ...

9300000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội Masada MH-50Y

- Khả năng đội:             50 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     305 mm - Chiều cao nâng:          170 mm - Đầu vặn:                     90 mm - Chiều cao lớn nhất:     475 mm - Trọng lượng:               37 kg ...

9350000

Bảo hành : 12 tháng

Đội cá sấu Masada SJ-50H

- Khả năng đội:             5 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     150 mm - Chiều cao nâng:          410 mm - Chiều cao lớn nhất:     560 mm - Chiều cao khung:        200 mm - Khối lượng:                85 kg ...

16200000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng AK-1711

- Khả năng đội: 50T - Kích thước: 510x380x250mm ...

5000000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng thấp Asaki AK-1712

- Khả năng đội: 50T - Kích thước: 500x380x250mm ...

4600000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội thấp cao cấp Asaki AK-015

- Thiết kế chắc chắn, tuổi thọ lâu dài. - Khả năng đội: 50 tấn - Nhà sản xuất: Asaki ...

3200000

Bảo hành : 12 tháng

Con đội Asaki AK-1723

- Khả năng đội: 5T - Kích thước: 470x380x190mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Con đội răng Asaki AK-1701

- Khả năng đội: 5T - Kích thước: 560x200x170mm ...

1200000

Bảo hành : 12 tháng

Kích đội thủy lực thấp Masada MHB-30Y

- Khả năng đội:             30 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     180 mm - Chiều cao nâng:          80 mm - Đầu vặn:                     40 mm - Chiều cao lớn nhất:     260 mm - Trọng lượng:               14 kg  - Hãng sản xuất : Masada - Nhật ...

4200000

Bảo hành : 12 tháng

Kích đội thủy lực Masada MH-30V 30 tấn

- Khả năng đội:             30 tấn - Chiều cao nhỏ nhất:     280 mm - Chiều cao nâng:          160 mm - Đầu vặn:                     90 mm - Chiều cao lớn nhất:     440 mm - Trọng lượng:               18.5 kg  - Hãng sản xuất : Masada - Nhật ...

3450000

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM