Máy chấn thủy lực

(186)
Xem dạng lưới

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-3013

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-3013 2.5X1300 30 3 1300 100 1000 300 150 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-4514

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-4514 4.0X1400 45 3 1400 100 1100 300 150 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-4516

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-4516 3.2X1600 45 3 1600 100 1220 300 150 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-4520

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-4520 2.5X2000 45 3 2000 100 1600 300 150 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-6020

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-6020 4.0X2000 60 5 2000 100 1600 300 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-6026

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-6026 3.2X2600 60 5 2600 100 2200 300 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-6032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-6032 2.5X3200 60 5 3200 100 2600 300 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-8020

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-8020 4.5X2000 80 5 2000 100 1600 300 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-8026

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-8026 4.0X2600 80 5 2600 100 2200 300 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-8032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-8032 3.0X3200 80 5 3200 100 2600 300 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-10020

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-10020 5.5X2000 100 7.5 2000 100 1600 370 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-10026

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-10026 4.5X2600 100 7.5 2600 100 2200 370 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-10032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-10026 3.5X3200 100 7.5 3200 100 2600 370 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-10040

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-10040 2.5X4000 100 7.5 4000 100 3200 370 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-12026

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-12026 5.0X2600 120 10 2600 100 2200 370 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-12032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-12032 4.0X3200 120 10 3200 100 2600 370 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-15026

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-15026 6.0x2600 150 10 2600 150 2200 380 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-15032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-15032 4.5x3200 150 10 3200 150 2600 380 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-15040

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-15040 3.5x4000 150 10 4000 150 3200 380 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-15050

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-15050 2.5x5000 150 15 5000 150 4200 380 180 250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-20026

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-20026 9.0x2600 200 15 2600 250 2200 470 220 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-20032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-20032 7.0x3200 200 15 3200 250 2600 470 220 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-20040

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-20040 6.0 x 4000 200 15 4000 250 3200 470 220 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-20050

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-20050 4.5x5000 200 20 5000 250 4200 470 220 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-20060

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-20060 3.5x6000 200 20 6000 250 5200 470 220 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-25032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-25032 8.0x3200 250 20 3200 250 2600 500 250 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-25040

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-25040 7.0x4000 250 20 4000 250 3200 500 250 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-25050

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-25050 5.5x5000 250 30 5000 250 4200 500 250 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-30026

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-30026 12x2600 300 25 2600 300 2200 500 250 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-30032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-30032 10x3200 300 25 3200 300 2600 500 250 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-30040

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-30040 8.5x4000 300 25 4000 300 3200 500 250 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-30050

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-30050 7.0x5000 300 30 5000 300 4200 500 250 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-30060

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-30060 6.0x6000 300 30 6000 300 5200 500 250 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-40032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-40032 14x3200 400 30 3200 300 2600 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-40040

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-40040 12x4000 400 40 4000 300 3200 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-40050

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-40050 10x5000 400 40 5000 300 4200 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-40060

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-40060 8.0x6000 400 40 6000 300 5200 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-45032

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-45032 15x3200 450 40 3200 300 2600 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-45040

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-45040 13x4000 450 40 4000 300 3200 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-45050

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-45050 11x5000 450 45 5000 300 4200 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-45060

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-45060 9.0x6000 450 45 6000 300 5200 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-50040

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-50040 16x4000 500 45 4000 400 3200 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-50050

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-50050 13x5000 500 45 5000 400 4200 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-50060

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-50060 10x6000 500 45 6000 400 5200 550 300 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-60042

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-60042 18x4200 600 50 4200 400 3200 600 350 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-60052

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-60052 15x5200 600 50 5200 400 4200 600 350 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-60062

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-60062 12x6200 600 50 6200 400 5200 600 350 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn thủy lực YEH-CHIUN YCA-70052

Model Kích thước (mm) Công suất tối đa (tấn) Động cơ (HP) Chiều dài bàn làm việc (mm) Chiều rộng bàn làm việc (mm) Khoảng cách bên trong (mm) Độ mở (mm) Hành trình (mm) Độ sâu của hầu (mm) YCA-70052 18x5200 700 60 5200 400 4200 600 350 300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng