Máy phát điện SUMOKAMA

(9)
Xem dạng lưới

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SUMOKAMA SK9700T

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SUMOKAMA SK9700T  Động cơ Diesel: 192F Công suất: 6 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: 155/165 kg Xuất xứ: PRC ...

16500000

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SUMOKAMA SK10000T (7,5 KW)

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SUMOKAMA SK10000T (7,5 KW) Động cơ Diesel: 195F Công suất: 7,5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: 200/215 kg ...

18500000

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SUMOKAMA SK6700T

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SUMOKAMA SK6700T  Động cơ Diesel: 186FA Công suất: 5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ Trọng lượng: 150/160 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY DẦU SUMOKAMA SK6700E

Máy phát điện chạy dầu diesel SUMOKAMA – SK6700E – 1 pha, đề, không chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 186FA Công suất: 5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 HZ ...

12500000

Bảo hành : 12 tháng

Tổ máy phát điện chạy dầu SUMOKAMA – SK9700T – 1 pha

Tổ máy phát điện chạy dầu diesel SUMOKAMA – SK9700T – 1 pha, đề, có vỏ chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 192F Công suất: 6 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tổ máy phát điện chạy dầu SUMOKAMA – SK10000T – 1 pha

Tổ máy phát điện chạy dầu diesel SUMOKAMA – SK10000T – 1 pha, đề, có vỏ chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 195F Công suất: 7,5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tổ máy phát điện chạy dầu SUMOKAMA – SK6700T

Tổ máy phát điện chạy dầu diesel SUMOKAMA – SK6700T – 1 pha, đề, có vỏ chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 186FA Công suất: 5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tổ máy phát điện chạy dầu SUMOKAMA – SK6700E

Tổ máy phát điện chạy dầu diesel SUMOKAMA – SK6700E – 1 pha, đề, không chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 186FA Công suất: 5 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tổ máy phát điện chạy dầu SUMOKAMA – SK9500E

Tổ máy phát điện chạy dầu diesel SUMOKAMA – SK9500E – 1 pha, đề, không chống ồn, cuộn điện dây đồng 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO9001 Động cơ Diesel: 192F Công suất: 6 KW Hệ thống khởi động: Đề/ Giật nổ Điện áp: 230 V DC: 12V – 8,3A Tần số: 50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP. Hà Nội
Tây Nguyên
TP. Hồ Chí Minh