Máy phát điện MTU

(97)
Xem dạng lưới

Máy phát điện dầu MTU HT5M65

MODELHT5M65Máy phát điệnKiểuMáy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi thanKết cấuGhép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mátCấp cách điện, cấp bảo vệCấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn)Điều chỉnh điện áp0.25 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M71

MODEL HT5M71 Máy phát điện Kiểu Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát Cấp cách điện, cấp bảo vệ Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) Điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M82

MODEL HT5M82 Máy phát điện Kiểu Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát Cấp cách điện, cấp bảo vệ Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) Điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M91

MODEL HT5M91 Máy phát điện Kiểu Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát Cấp cách điện, cấp bảo vệ Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) Điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M100

MODEL HT5M100 Máy phát điện Kiểu Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát Cấp cách điện, cấp bảo vệ Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) Điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M135

MODELHT5M135Máy phát điệnKiểuMáy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi thanKết cấuGhép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mátCấp cách điện, cấp bảo vệCấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn)Điều chỉnh điện áp0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M150

MODEL HT5M150 Máy phát điện Kiểu Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát Cấp cách điện, cấp bảo vệ Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) Điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M182

MODEL HT5M182 Máy phát điện Kiểu Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát Cấp cách điện, cấp bảo vệ Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) Điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu MTU HT5M200

MODEL HT5M200 Máy phát điện Kiểu Máy phát điện đồng bộ 1 pha , tự động kích từ, tự động điều chỉnh điện áp, không chổi than Kết cấu Ghép đồng trục, bạc đạn đơn tự bôi trơn, tự làm mát Cấp cách điện, cấp bảo vệ Cấp H, IP21 (hoặc tuỳ chọn) Điều chỉnh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU GP700A/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP700A/M 650 716 12V2000 G25TD Gemany 4000 X 1500 X 1955 5150 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy phát điện MTU GP700S/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP700S/M 650 716 12V2000 G25TD Gemany 5000 X 1900 X 2400 7300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU GP880A/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP880A/M 780 860 12V2000 G65TD Gemany 4500 X 1800 X 2010 5350 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU GP880S/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP880S/M 780 860 12V2000 G65TD Gemany 6500 X 1900 X 2400 8500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU GP1000A/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP1000A/M 910 1005 16V2000 G25TD Gemany 4500 X 1800 X 2010 6250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU GP1000S/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP1000S/M 910 1005 16V2000 G25TD Gemany 6500 X 1900 X 2400 9200 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU GP1120A/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP1120A/M 1005 1105 16V2000 G65TD Gemany 4700 X 1800 X 2500 7700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU GP1120S/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP1120S/M 1005 1105 16V2000 G65TD Gemany 6500 X 1900 X 2400 11100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU GP1260A/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP1260A/M 1135 1250 18V2000 G65TD Gemany 4700 X 1800 X 2500 7800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU GP1260S/M

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm) Trọng lượng (Kg) Định mức Dự phòng GP1260S/M 1135 1250 18V2000 G65TD Gemany 7000 X 2400 X 2400 12800 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 275 E LS

Công suất định mức (kVA) 250  Công suất dự phòng(kVA) 275  Công suất định mức (kW) 200  Công suất dự phòng (kW) 220  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 3430  Chiều rông(A) 1150  Chiều cao(H) 2210  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 300 E LS

Công suất định mức (kVA) 275  Công suất dự phòng(kVA) 300  Công suất định mức (kW) 220  Công suất dự phòng (kW) 240  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 3430  Chiều rông(A) 1150  Chiều cao(H) 2210  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 330 E LS

Công suất định mức (kVA) 300  Công suất dự phòng(kVA) 330  Công suất định mức (kW) 240  Công suất dự phòng (kW) 264  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 3430  Chiều rông(A) 1150  Chiều cao(H) 2210  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 400 E LS

Công suất định mức (kVA) 360  Công suất dự phòng(kVA) 400  Công suất định mức (kW) 288  Công suất dự phòng (kW) 320  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 3400  Chiều rông(A) 1550  Chiều cao(H) 2610  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 440 E LS

Công suất định mức (kVA) 400  Công suất dự phòng(kVA) 440  Công suất định mức (kW) 320  Công suất dự phòng (kW) 352  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 3400  Chiều rông(A) 1550  Chiều cao(H) 2610  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 500 E LS

Công suất định mức (kVA) 455  Công suất dự phòng(kVA) 500  Công suất định mức (kW) 364  Công suất dự phòng (kW) 400  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 3740  Chiều rông(A) 1550  Chiều cao(H) 2610  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 550 E LS

Công suất định mức (kVA) 500  Công suất dự phòng(kVA) 550  Công suất định mức (kW) 400  Công suất dự phòng (kW) 440  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 3740  Chiều rông(A) 1550  Chiều cao(H) 2610  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 650 E LS

Công suất định mức (kVA) 590  Công suất dự phòng(kVA) 650  Công suất định mức (kW) 472  Công suất dự phòng (kW) 520  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 3940  Chiều rông(A) 1550  Chiều cao(H) 2590  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DTA 715 E LS

Công suất định mức (kVA) 650  Công suất dự phòng(kVA) 715  Công suất định mức (kW) 520  Công suất dự phòng (kW) 572  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 3940  Chiều rông(A) 1550  Chiều cao(H) 2590  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 1000 E LS

Công suất định mức (kVA) 910  Công suất dự phòng(kVA) 1000  Công suất định mức (kW) 728  Công suất dự phòng (kW) 800  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 4616  Chiều rông(A) 1960  Chiều cao(H) 2300  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 1100 E LS

Công suất định mức (kVA) 1000  Công suất dự phòng(kVA) 1100  Công suất định mức (kW) 800  Công suất dự phòng (kW) 880  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 4616  Chiều rông(A) 1960  Chiều cao(H) 2300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 1250 E LS

Công suất định mức (kVA) 1152  Công suất dự phòng(kVA) 1267  Công suất định mức (kW) 921,6  Công suất dự phòng (kW) 1013,6  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 4616  Chiều rông(A) 1960  Chiều cao(H) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 1400 E LS

Công suất định mức (kVA) 1250  Công suất dự phòng(kVA) 1375  Công suất định mức (kW) 1000  Công suất dự phòng (kW) 1100  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 5600  Chiều rông(A) 2125  Chiều cao(H) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 1500 E LS

Công suất định mức (kVA) 1400  Công suất dự phòng(kVA) 1520  Công suất định mức (kW) 1120  Công suất dự phòng (kW) 1216  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 5600  Chiều rông(A) 2125  Chiều cao(H) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 1800 E LS

Công suất định mức (kVA) 1640  Công suất dự phòng(kVA) 1800  Công suất định mức (kW) 1312  Công suất dự phòng (kW) 1440  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 6016  Chiều rông(A) 2125  Chiều cao(H) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 2050 E LS

Công suất định mức (kVA) 1833  Công suất dự phòng(kVA) 2037  Công suất định mức (kW) 1466,4  Công suất dự phòng (kW) 1629,6  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 6016  Chiều rông(A) 2125  Chiều cao(H ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 2250 E LS

Công suất định mức (kVA) 2093  Công suất dự phòng(kVA) 2287  Công suất định mức (kW) 1674,4  Công suất dự phòng (kW) 1829,6  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 6470  Chiều rông(A) 2256  Chiều cao(H ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTA 2750 E LS

Công suất định mức (kVA) 2500  Công suất dự phòng(kVA) 2750  Công suất định mức (kW) 2000  Công suất dự phòng (kW) 2200  Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 8000  Chiều rông(A) 2280  Chiều cao(H) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 275 E LS

Công suất định mức (kVA) 250  Công suất dự phòng(kVA) 275  Công suất định mức (kW) 200  Công suất dự phòng (kW) 220  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 4580  Chiều rông(A) 1500  Chiều cao(H) 2255  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 300 E LS

Công suất định mức (kVA) 275  Công suất dự phòng(kVA) 300  Công suất định mức (kW) 220  Công suất dự phòng (kW) 240  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 4580  Chiều rông(A) 1500  Chiều cao(H) 2255  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 330 E LS

Công suất định mức (kVA) 300  Công suất dự phòng(kVA) 330  Công suất định mức (kW) 240  Công suất dự phòng (kW) 264  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 4580  Chiều rông(A) 1500  Chiều cao(H) 2255  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 400 E LS

Công suất định mức (kVA) 360  Công suất dự phòng(kVA) 400  Công suất định mức (kW) 288  Công suất dự phòng (kW) 320  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 4580  Chiều rông(A) 1500  Chiều cao(H) 2255  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 440 E LS

Công suất định mức (kVA) 400  Công suất dự phòng(kVA) 440  Công suất định mức (kW) 320  Công suất dự phòng (kW) 352  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 4580  Chiều rông(A) 1500  Chiều cao(H) 2255  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 500 E LS

Công suất định mức (kVA) 455  Công suất dự phòng(kVA) 500  Công suất định mức (kW) 364  Công suất dự phòng (kW) 400  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 5000  Chiều rông(A) 1650  Chiều cao(H) 2300  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 550 E LS

Công suất định mức (kVA) 500  Công suất dự phòng(kVA) 550  Công suất định mức (kW) 400  Công suất dự phòng (kW) 440  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 5000  Chiều rông(A) 1650  Chiều cao(H) 2300  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 650 E LS

Công suất định mức (kVA) 590  Công suất dự phòng(kVA) 650  Công suất định mức (kW) 472  Công suất dự phòng (kW) 520  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 5000  Chiều rông(A) 1650  Chiều cao(H) 2300  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 715 E LS

Công suất định mức (kVA) 650  Công suất dự phòng(kVA) 715  Công suất định mức (kW) 520  Công suất dự phòng (kW) 572  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 5000  Chiều rông(A) 1650  Chiều cao(H) 2300  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 880 E LS

Công suất định mức (kVA) 800  Công suất dự phòng(kVA) 880  Công suất định mức (kW) 640  Công suất dự phòng (kW) 704  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 5600  Chiều rông(A) 1850  Chiều cao(H) 2520  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện MTU DTAS 1000 E LS

Công suất định mức (kVA) 910  Công suất dự phòng(kVA) 1000  Công suất định mức (kW) 728  Công suất dự phòng (kW) 800  Kết cấu lắp đặt Máy có vỏ cách âm đồng bộ Trọng lượng và kích thước (mm)  Chiều dài(L) 6500  Chiều rông(A) 2040  Chiều cao(H) 2660  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội