Máy phát điện VOLVO

(88)
Xem dạng lưới

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V8

MODELHT5V8ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V10

MODELHT5V10ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V13

MODELHT5V13ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V15

MODELHT5V15ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V20

MODELHT5V20ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V25

MODELHT5V25ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V30

MODELHT5V30ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V35

MODELHT5V35ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V40

MODELHT5V40ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V45

MODELHT5V45ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V50

MODELHT5V50ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V55

MODELHT5V55ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V62

MODELHT5V62ĐẦU PHÁTKiểuĐồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVRCấu trúcGhép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơnCấp cách điện và bảo vệCCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các cấp cao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP95A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP95A/V 85 93 TAD530GE Thụy Điển 2100 X 900 X 1300 1170 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP95S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP95S/V 85 93 TAD530GE Thụy Điển 2850 X 1000 X 1400 1525 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP110A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP110A/V 100 110 TAD531GE Thụy Điển 2100 X 900 X 1300 1240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP110S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP110S/V 100 110 TAD531GE Thụy Điển 2850 X 1000 X 1400 1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP145A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP145A/V 130 143 TAD532GE Thụy Điển 2850 X 1000 X 1400 1330 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP145S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP145S/V 130 143 TAD532GE Thụy Điển 3000 X 1100 X 1500 1860 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP165A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP165A/V 150 165 TAD731GE Thụy Điển 2850 X 1000 X 1400 1570 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP165S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP165S/V 150 165 TAD731GE Thụy Điển 3300 X 1100 X 1650 2120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP198A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP198A/V 180 198 TAD732GE Thụy Điển 3000 X 1100 X 1650 1640 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP198S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP198S/V 180 198 TAD732GE Thụy Điển 3300 X 1100 X 1650 2170 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP220A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP220A/V 200 220 TAD733GE Thụy Điển 3000 X 1100 X 1650 1690 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP220S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP220S/V 200 220 TAD733GE Thụy Điển 3300 X 1100 X 1650 2230 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP280A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP280A/V 250 275 TAD734GE Thụy Điển 3000 X 1100 X 1650 1810 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP280S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP280S/V 250 275 TAD734GE Thụy Điển 3800 X 1200 X 1800 2850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP305A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP305A/V 277 305 TAD940GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 2100 2370 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP305S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP305S/V 277 305 TAD940GE Thụy Điển 4000 X 1250 X 2200 3650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP330A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP330A/V 300 330 TAD941GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 2100 2420 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP330S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP330S/V 300 330 TAD941GE Thụy Điển 4000 X 1250 X 2200 3700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP360A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP360A/V 325 358 TAD941GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 2100 2560 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP360S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP360S/V 325 358 TAD941GE Thụy Điển 4000 X 1250 X 2200 3840 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP385A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP385A/V 350 385 TAD1240GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 2100 2900 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP385S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP385S/V 350 385 TAD1240GE Thụy Điển 4000 X 1250 X 2200 4190 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP410A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP410A/V 375 410 TAD1241GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 2100 3040 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP410S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP410S/V 375 410 TAD1241GE Thụy Điển 4000 X 1250 X 2200 4320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP440A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP440A/V 400 440 TAD 1242 GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 2100 3045 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP440S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP440S/V 400 440 TAD 1242 GE Thụy Điển 4000 X 1250 X 2200 4320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP505A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP505A/V 450 500 TAD 1640 GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 1900 3250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP505S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP505S/V 450 500 TAD 1640 GE Thụy Điển 4500 X 1450 X 2300 5850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP560A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP560A/V 500 550 TAD 1641 GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 1900 3300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP560S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP560S/V 500 550 TAD 1641 GE Thụy Điển 4500 X 1450 X 2300 5910 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP610A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP610A/V 550 605 TAD 1642 GE Thụy Điển 3400 X 1400 X 1900 4000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP610S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP610S/V 550 605 TAD 1642 GE Thụy Điển 4500 X 1450 X 2300 6000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP630A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP630A/V 570 630 TAD 1642 GE Thụy Điển 3400 X 1400 X 1900 4100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP630S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP630S/V 570 630 TAD 1642 GE Thụy Điển 4500 X 1450 X 2300 6030 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo DVA/S 140 ELS

- Công suất định mức (kVA) 131  - Công suất dự phòng(kVA) 142  - Công suất định mức (kW) 104,8  - Công suất dự phòng (kW) 113,6  - Kết cấu lắp đặt Cố định không cần mái che  - Trọng lượng và kích thước (mm) .  - Chiều dài(L) 2490  - Chiều rông(A) 850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội