Máy phát điện VOLVO

(88)
Xem dạng lưới

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V8

MODEL HT5V8 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V10

MODEL HT5V10 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V13

MODEL HT5V13 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V15

MODEL HT5V15 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V20

MODEL HT5V20 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V25

MODEL HT5V25 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V30

MODEL HT5V30 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V35

MODEL HT5V35 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V40

MODEL HT5V40 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V45

MODEL HT5V45 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V50

MODEL HT5V50 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V55

MODEL HT5V55 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu VOLVO HT5V62

MODEL HT5V62 ĐẦU PHÁT Kiểu Đồng bộ 3 pha, không chổi than, tự kích từ, tự động điều chỉnh ổn định điện áp bằng mạch AVR/DVR Cấu trúc Ghép đĩa đồng trục, tự làm mát, bạc đạn tự bội trơn Cấp cách điện và bảo vệ CCấp H, cấp bảo vệ tiêu chuẩn IP21 (các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP95A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP95A/V 85 93 TAD530GE Thụy Điển 2100 X 900 X 1300 1170 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP95S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP95S/V 85 93 TAD530GE Thụy Điển 2850 X 1000 X 1400 1525 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP110A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP110A/V 100 110 TAD531GE Thụy Điển 2100 X 900 X 1300 1240 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP110S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP110S/V 100 110 TAD531GE Thụy Điển 2850 X 1000 X 1400 1650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP145A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP145A/V 130 143 TAD532GE Thụy Điển 2850 X 1000 X 1400 1330 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP145S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP145S/V 130 143 TAD532GE Thụy Điển 3000 X 1100 X 1500 1860 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP165A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP165A/V 150 165 TAD731GE Thụy Điển 2850 X 1000 X 1400 1570 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP165S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP165S/V 150 165 TAD731GE Thụy Điển 3300 X 1100 X 1650 2120 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP198A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP198A/V 180 198 TAD732GE Thụy Điển 3000 X 1100 X 1650 1640 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP198S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP198S/V 180 198 TAD732GE Thụy Điển 3300 X 1100 X 1650 2170 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP220A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP220A/V 200 220 TAD733GE Thụy Điển 3000 X 1100 X 1650 1690 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP220S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP220S/V 200 220 TAD733GE Thụy Điển 3300 X 1100 X 1650 2230 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP280A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP280A/V 250 275 TAD734GE Thụy Điển 3000 X 1100 X 1650 1810 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP280S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP280S/V 250 275 TAD734GE Thụy Điển 3800 X 1200 X 1800 2850 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP305A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP305A/V 277 305 TAD940GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 2100 2370 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP305S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP305S/V 277 305 TAD940GE Thụy Điển 4000 X 1250 X 2200 3650 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP330A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP330A/V 300 330 TAD941GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 2100 2420 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP330S/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP330S/V 300 330 TAD941GE Thụy Điển 4000 X 1250 X 2200 3700 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Volvo GP360A/V

Model Công suất (KVA) Model Engine Nước SX Kích thước (mm)  Trọng lượng(kg) Định mức Dự phòng GP360A/V 325 358 TAD941GE Thụy Điển 3200 X 1300 X 2100 2560 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10