Máy phát điện HIMOINSA

(21)
Xem dạng lưới

Máy phát điện HIMOINSA HRVW-400 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :VolvoCông suất (KVA) :457Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :220VThông số khácTrọng lượng (kg) :5359Kích thước (mm) :4200x2665x1650Nhiên liệu :DieselMức tiêu thụ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HFW-60 M6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :VolvoCông suất (KVA) :50Hệ số công suất :1Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaThông số khácTrọng lượng (kg) :1059Kích thước (mm) :2150x1500x780Nhiên liệu :DieselMức tiêu thụ nhiên liệu (lít ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HRMW-300 T5

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MTUCông suất (KVA) :300Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 PhaĐiện áp :400VThông số khácTrọng lượng (kg) :5249Kích thước (mm) :4200x2665x1650Nhiên liệu :DieselMức tiêu thụ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HRFW-65 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :IvecoCông suất (KVA) :73Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :220VThông số khácTrọng lượng (kg) :1630Kích thước (mm) :2810x1793x1150Nhiên liệu :DieselMức tiêu thụ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Himoinsa HTW-2030 T5

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MitsubishiCông suất (KVA) :2021Dung tích xilanh :65,37Hệ số công suất :0,8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 pha - 4 dâyĐiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từHệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HRSW-480 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :scaniaCông suất (KVA) :555Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :220VThông số khácTrọng lượng (kg) :5936Kích thước (mm) :4602x2811x1850Nhiên liệu :DieselMức tiêu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HSW-305 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :scaniaCông suất (KVA) :335Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :480VThông số khácNhiên liệu :DieselMức tiêu thụ nhiên liệu (lít/giờ) :66.53Vỏ chống ồn :Hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HRFW-290 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :IvecoCông suất (KVA) :328Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :220VThông số khácTrọng lượng (kg) :4386Kích thước (mm) :4200x2665x1650Nhiên liệu :DieselMức tiêu thụ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HVW-555 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :VolvoCông suất (KVA) :632Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :480VThông số khácTrọng lượng (kg) :3627Kích thước (mm) :3600x2114x1460Nhiên liệu :DieselMức tiêu thụ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HRFW-155 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :IvecoCông suất (KVA) :173Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :220VThông số khácTrọng lượng (kg) :2288Kích thước (mm) :3360x1997x1250Nhiên liệu :DieselMức tiêu thụ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HVW-615 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :VolvoCông suất (KVA) :695Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :480VThông số khácTrọng lượng (kg) :4497Kích thước (mm) :3882x4170x2237Nhiên liệu :DieselMức tiêu thụ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HRDW-405 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :DoosanCông suất (KVA) :441Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :220VThông số khácTrọng lượng (kg) :5467Kích thước (mm) :4602x2811x1850Nhiên liệu :DieselMức tiêu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HRDW-485 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :DoosanCông suất (KVA) :550Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :220VThông số khácTrọng lượng (kg) :5852Kích thước (mm) :4602x2811x1850Nhiên liệu :DieselMức tiêu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Himoinsa HTW-1900 T5

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MitsubishiCông suất (KVA) :1892Dung tích xilanh :65,37Hệ số công suất :0,8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 pha - 4 dâyĐiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từHệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Himoinsa HTW-1745 T5

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MitsubishiCông suất (KVA) :1736Dung tích xilanh :65,37Hệ số công suất :0,8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 pha - 4 dâyĐiện áp :220/380VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từHệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Himoinsa HTW-1530 T5

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MitsubishiCông suất (KVA) :1523Dung tích xilanh :49,03Hệ số công suất :0,8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 pha - 4 dâyĐiện áp :200/220VThông số khácHệ thống kích từ :Tự kích từHệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HTW-765 T5

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MitsubishiCông suất (KVA) :761Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 PhaĐiện áp :400VThông số khácTrọng lượng (kg) :10150Kích thước (mm) :6058x2896x2438Nhiên liệu :DieselMức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HTW-1030 T5

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MitsubishiCông suất (KVA) :1030Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1500Số pha :3 PhaĐiện áp :400VThông số khácTrọng lượng (kg) :13610Kích thước (mm) :6058x2896x2438Nhiên liệu :DieselMức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HTW-1215 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MitsubishiCông suất (KVA) :1361Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :480VThông số khácTrọng lượng (kg) :20000Kích thước (mm) :12192x2896x2438Nhiên liệu :DieselMức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HTW-775 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MitsubishiCông suất (KVA) :864Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :50HZTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :480VThông số khácTrọng lượng (kg) :11750Kích thước (mm) :6058x2896x2438Nhiên liệu :DieselMức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện HIMOINSA HTW-1620 T6

Hãng sản xuất :HimoinsaThông số máyĐộng cơ :MitsubishiCông suất (KVA) :1837Hệ số công suất :0.8Tần số(Hz) :60HzTốc độ(vòng/phút) :1800Số pha :3 PhaĐiện áp :480VThông số khácTrọng lượng (kg) :15700Kích thước (mm) :5283x2500x2043Nhiên liệu :DieselMức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân