Máy phát điện Doosan

(133)
Xem dạng lưới

Máy phát điện Doosan 720-S

Máy phát điện lắp ráp 1. Máy phát điện Model TW 720-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model P222LE – S - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 355MA - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan 700-S

Máy phát điện lắp ráp 1. Máy phát điện Model TW 700-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model P222LE - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 355MA  - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan 550-S

Máy phát điện lắp ráp 1. Máy phát điện Model TW 550-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model P180LE - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 355ME  - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan 520-S

1. Máy phát điện Model TW 520-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model P180LE-1 - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 355SE - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * Công suất liên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan 165-S

1. Máy phát điện  Model TW 165-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model P086TI -1 - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 250MB - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * Công suất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan 135S

1. Máy phát điện Model TW 135-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model D1146T - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 250SD - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * Công suất liên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW 480-S

1. Máy phát điện Model TW 480-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model P158LE - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 355SC        - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * Công suất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW 440-S

1. Máy phát điện Model TW 440-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model P158LE - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 355SB        - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * Công suất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD96

Model DOOSAN VD96 Công suất Liên tục 88 - Dự phòng 96 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD138

Model DOOSAN VD138 Công suất Liên tục 125 - Dự phòng 138 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD186

Model DOOSAN VD186 Công suất Liên tục 169 - Dự phòng 186 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD220

Model DOOSAN VD220 Công suất Liên tục 200 - Dự phòng 220 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD275

Model DOOSAN VD275 Công suất Liên tục 250 - Dự phòng 275 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD330

Model DOOSAN VD330 Công suất Liên tục 300 - Dự phòng 330 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD385

Model DOOSAN VD385 Công suất Liên tục 350 - Dự phòng 413 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD440

Model DOOSAN VD440 Công suất Liên tục 400 - Dự phòng 440 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD495

Model DOOSAN VD495 Công suất Liên tục 450 - Dự phòng 495 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD550

Model DOOSAN VD550 Công suất Liên tục 500 - Dự phòng 550 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD688

Model DOOSAN VD688 Công suất Liên tục 625 - Dự phòng 688 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD625

Model DOOSAN VD625 Công suất Liên tục 568 - Dự phòng 625 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD770

Model DOOSAN VD770 Công suất Liên tục 700 - Dự phòng 770 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện DOOSAN VD66

Model DOOSAN VD66 Công suất Liên tục 60 - Dự phòng 66 Nhiên liệu Diesel Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Cách âm Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW 66-S

1. Máy phát điện hiệu TLPOWER, Model TW 66-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model BD 58 - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 200SC  - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW 82-S

1. Máy phát điện hiệu TLPOWER, Model TW 82-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model D1146 - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 200MB - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * Công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW 100-S

1. Máy phát điện hiệu TLPOWER, Model TW 100-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model D1146 - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 200MDX    - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW 220-S

1. Máy phát điện hiệu TLPOWER, Model TW 220-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model P086TI - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 250 LD  - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW 275-S

1. Máy phát điện hiệu TLPOWER, Model TW 275-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan  Model P126TI - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 315SE        - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW 330-S

1. Máy phát điện hiệu TLPOWER, Model TW 330-S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan Model P126TI – II - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 315SB - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách hàng). * ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW385-S

1. Máy phát điện hiệu TLPOWER, Model TW 385 - S bao gồm: * Động cơ diesel hiệu Doosan Model P158LE- II - Sản xuất tại Hàn Quốc * Đầu phát Crompton Model G1R 315MB        - Sản xuất tại Ấn Độ (Đầu phát điện có thể được thay đổi theo yêu cầu của khách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan DP200DS

-  Độngcơ máy phát điện sản xuất 100% tại Hàn Quốc, Chất lượng ổn định -  Đầu phát máy phátđiện sản xuất 100% tại Ấn Độ(crompton) hoặc Ý(Marelli) -  Giao hàng nhanh -   Bảo hành toàn quốc, phụ tùngcó sẵn, giá thành thấp -   Giá thành cạnh tranh, đầu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan DP280DS

-    Độngcơ máy phát điện sản xuất 100% tại Hàn Quốc, Chất lượng ổn định -  Đầu phát máy phátđiện sản xuất 100% tại Ấn Độ(crompton) hoặc Ý(Marelli) -  Giao hàng nhanh -   Bảo hành toàn quốc, phụ tùngcó sẵn, giá thành thấp -   Giá thành cạnh tranh, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan DP310DS

-    Độngcơ máy phát điện sản xuất 100% tại Hàn Quốc, Chất lượng ổn định -  Đầu phát máy phátđiện sản xuất 100% tại Ấn Độ(crompton) hoặc Ý(Marelli) -  Giao hàng nhanh -   Bảo hành toàn quốc, phụ tùngcó sẵn, giá thành thấp -   Giá thành cạnh tranh, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan DP340DS

-    Độngcơ máy phát điện sản xuất 100% tại Hàn Quốc, Chất lượng ổn định -  Đầu phát máy phátđiện sản xuất 100% tại Ấn Độ(crompton) hoặc Ý(Marelli) -  Giao hàng nhanh -   Bảo hành toàn quốc, phụ tùngcó sẵn, giá thành thấp -   Giá thành cạnh tranh, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan DP430DS

-    Độngcơ máy phát điện sản xuất 100% tại Hàn Quốc, Chất lượng ổn định -  Đầu phát máy phátđiện sản xuất 100% tại Ấn Độ(crompton) hoặc Ý(Marelli) -  Giao hàng nhanh -   Bảo hành toàn quốc, phụ tùngcó sẵn, giá thành thấp -   Giá thành cạnh tranh, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan DP500DS

-    Độngcơ máy phát điện sản xuất 100% tại Hàn Quốc, Chất lượng ổn định -  Đầu phát máy phátđiện sản xuất 100% tại Ấn Độ(crompton) hoặc Ý(Marelli) -  Giao hàng nhanh -   Bảo hành toàn quốc, phụ tùngcó sẵn, giá thành thấp -   Giá thành cạnh tranh, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan DP650DS

-    Độngcơ máy phát điện sản xuất 100% tại Hàn Quốc, Chất lượng ổn định -  Đầu phát máy phátđiện sản xuất 100% tại Ấn Độ(crompton) hoặc Ý(Marelli) -  Giao hàng nhanh -   Bảo hành toàn quốc, phụ tùngcó sẵn, giá thành thấp -   Giá thành cạnh tranh, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan TW GT200DS

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển GT200DS 3pha – 4 dây 200 KVA 220KVA MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GT280DS

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển GT280DS 3pha – 4 dây 281 KVA 317KVA MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GT340DS

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển GT340DS 3pha – 4 dây 340 KVA 370 KVA MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GT430DS

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển GT430DS 3pha – 4 dây 430 KVA 470 KVA MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GT500DS

Model Số pha Công suất liên tục Công suất tối đa Đầu phát Bảng điều khiển GT500DS 3pha – 4 dây 500KVA 550KVA MARELLI DATAKOM ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GH-D66

Độngcơ : Doosan Daewoo Đầu phát : Stamford ( Anh ), Supertech ( Anh ), Leroy somer (Pháp) Bộ điều khiển :  DeepSea Tốc độ vòng quay : 1500 vòng / phút Điện áp : 400 / 230 V - 3 pha Tần số : 50 Hz / Optional : 60 Hz Hệ số công suất :0.8 Kiểu kích từ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GH-D96

Độngcơ : Doosan Daewoo Đầu phát : Stamford ( Anh ), Supertech ( Anh ), Leroy somer (Pháp) Bộ điều khiển :  DeepSea Tốc độ vòng quay : 1500 vòng / phút Điện áp : 400 / 230 V - 3 pha Tần số : 50 Hz / Optional : 60 Hz Hệ số công suất :0.8 Kiểu kích từ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GH-D138

Độngcơ : Doosan Daewoo Đầu phát : Stamford ( Anh ), Supertech ( Anh ), Leroy somer (Pháp) Bộ điều khiển :  DeepSea Tốc độ vòng quay : 1500 vòng / phút Điện áp : 400 / 230 V - 3 pha Tần số : 50 Hz / Optional : 60 Hz Hệ số công suất :0.8 Kiểu kích từ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GH-D186

Độngcơ : Doosan Daewoo Đầu phát : Stamford ( Anh ), Supertech ( Anh ), Leroy somer (Pháp) Bộ điều khiển :  DeepSea Tốc độ vòng quay : 1500 vòng / phút Điện áp : 400 / 230 V - 3 pha Tần số : 50 Hz / Optional : 60 Hz Hệ số công suất :0.8 Kiểu kích từ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GH-D220

Độngcơ : Doosan Daewoo Đầu phát : Stamford ( Anh ), Supertech ( Anh ), Leroy somer (Pháp) Bộ điều khiển :  DeepSea Tốc độ vòng quay : 1500 vòng / phút Điện áp : 400 / 230 V - 3 pha Tần số : 50 Hz / Optional : 60 Hz Hệ số công suất :0.8 Kiểu kích từ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GH-D303

Độngcơ : Doosan Daewoo Đầu phát : Stamford ( Anh ), Supertech ( Anh ), Leroy somer (Pháp) Bộ điều khiển :  DeepSea Tốc độ vòng quay : 1500 vòng / phút Điện áp : 400 / 230 V - 3 pha Tần số : 50 Hz / Optional : 60 Hz Hệ số công suất :0.8 Kiểu kích từ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Doosan GH-D344

Độngcơ : Doosan Daewoo Đầu phát : Stamford ( Anh ), Supertech ( Anh ), Leroy somer (Pháp) Bộ điều khiển :  DeepSea Tốc độ vòng quay : 1500 vòng / phút Điện áp : 400 / 230 V - 3 pha Tần số : 50 Hz / Optional : 60 Hz Hệ số công suất :0.8 Kiểu kích từ : ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội