MÁY PHÁT ĐIỆN LUTIAN

(43)
Xem dạng lưới

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT9000EN-4

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT9000EN-4Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:7.0kW/7.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/(120/240)VDung tích động cơ:439ccLoại động cơ:LT192FA-16.0HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:815*525 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT8000EN-4

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT8000EN-4Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:6.0kW/6.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/(120/240)VDung tích động cơ:420ccLoại động cơ:LT190F-15.0HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:815*525 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT3600EN-4

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT3600EN-4Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.5kW/2.8kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:163ccLoại động cơ:LT168F-5.5HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*445*455mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT3900EN-4

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT3900EN-4Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.8kW/3.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:208ccLoại động cơ:LT170F-7.0HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*445*455mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT2500EN-4

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT2500EN-4Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.0kW/2.2kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:163ccLoại động cơ:LT168F-5.5HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*445*455mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT1200N-4

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT1200N-4Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:0.9kW/1.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:93.5ccLoại động cơ:LT156F-2.9HPLưu lượng dầu:0.37LBình chứa xăng:6 lítKích thước:470*380*395mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT9000EN-2

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT9000EN-2Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:7.0kW/7.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/(120V/240V)Dung tích động cơ:439ccLoại động cơ:LT192FA-16HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:815*525 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT8000EN-2

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT8000EN-2Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:6.0kW/6.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/(120V/240V)Dung tích động cơ:420ccLoại động cơ:LT190F-15HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:815*525 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT3600N-2

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT3600N-2Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.5kW/2.8kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:196ccLoại động cơ:LT168F-1/6.5HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*445*455mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT2500N-2

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT2500N-2Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.0kW/2.2kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:163ccLoại động cơ:LT168F-5.5HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*445*455mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT6500EN-2

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT6500EN-2Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:5.0kW/5.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/(120V/240V)Dung tích động cơ:389ccLoại động cơ:LT188F-13HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:815*525 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT3900N-2

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT3900N-2Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.8kW/3.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:208ccLoại động cơ:LT170F-7.0HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*445*455mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT9000EN

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT9000ENHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:7.0kW/7.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/(120V/240V)Dung tích động cơ:439ccLoại động cơ:LT192FA-16HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:815*525*545mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT8000EN

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT8000ENHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:6.0kW/7.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/(120V/240V)Dung tích động cơ:420ccLoại động cơ:LT190F-15HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:815*525*545mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT6500EN

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT6500ENHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:5.0kW/5.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/(120V/240V)Dung tích động cơ:389ccLoại động cơ:LT188F-13HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:815*525*545mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT3900N

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT3900NHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.8kW/3.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:208ccLoại động cơ:LT170F-7.0HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*445*455mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT3600N

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT3600NHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.5kW/2.8kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:196ccLoại động cơ:LT168F-1/6.5HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*445*455mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT2500N

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT2500NHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.0kW/2.2kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:163ccLoại động cơ:LT168F/5.5HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*445*455mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT1200N

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT1200NHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:0.9kW/1.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:93.5ccLoại động cơ:LT156F/2.9HPLưu lượng dầu:0.37LBình chứa xăng:6 lítKích thước:460*370*380mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT12000E/LT12000E3

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT12000E/LT12000E3Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:8.5kW/9.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:220V/380VDung tích động cơ:688ccLoại động cơ:LT2V78Lưu lượng dầu:1.5LBình chứa xăng:25 lítKích thước:1025*700*840mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT8000SS3

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT8000SS3Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:6.5kW/7.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:220V/380VDung tích động cơ:439ccLoại động cơ:LT192FA-16.0HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:860*595*675mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT8000SS

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT8000SSHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:6.5kW/7.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120V/240VDung tích động cơ:439ccLoại động cơ:LT192FA-16.0HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:25 lítKích thước:860*595*740mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT10990E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT10990EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:7.0kW/7.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120V/240VDung tích động cơ:439ccLoại động cơ:LT192FA-16.0HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:33 lítKích thước:750*575*610mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT8990E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT8990EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:6.0kW/6.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120V/240VDung tích động cơ:420ccLoại động cơ:LT190F-15.0HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:33 lítKích thước:750*575*610mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT7990E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT7990EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:5.0kW/5.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120V/240VDung tích động cơ:389ccLoại động cơ:LT188F-13.0HPLưu lượng dầu:1.1LBình chứa xăng:33 lítKích thước:750*575*610mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT5990E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT5990EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.8kW/3.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:208ccLoại động cơ:LT168F-1/6.5HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*480*510mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT3990E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT3990EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.5kW/2.8kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:196ccLoại động cơ:LT168F-1/6.5HPLưu lượng dầu:0.6LBình chứa xăng:15 lítKích thước:605*480*510mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT1990

Thông số kỹ thuậtMã sản phẩm:LT1990Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:0.9kW/1.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:93.5ccLoại động cơ:LT156F/2.9HPLưu lượng dầu:0.37L ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT2000

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT2000Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:1.0kW/1.1kWTần số:50HzĐiện áp:220-240VDung tích động cơ:93.5ccLoại động cơ:LT156F/2.9HPLưu lượng dầu:0.37LBình chứa xăng:6 lítKích thước:420*355*355mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LT1900

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LT1900Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:0.9kW/1.0kWTần số:50HzĐiện áp:220-240VDung tích động cơ:93.5ccLoại động cơ:LT156F/2.9HPLưu lượng dầu:0.37LBình chứa xăng:6 lítKích thước:460*370*38mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LS9375E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LS9375EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:7.5kW/8.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120V/140VDung tích động cơ:459ccLoại động cơ:OHVLưu lượng dầu:1.1 lítBình chứa xăng:25 lítKích thước:852*570*642mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LS8750E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LS8750EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:7.0kW/7.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120V/140VDung tích động cơ:439ccLoại động cơ:OHVLưu lượng dầu:1.1 lítBình chứa xăng:25 lítKích thước:852*570*642mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LS6875E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LS6875EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:5.0kW/5.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120V/240VDung tích động cơ:420ccLoại động cơ:OHVLưu lượng dầu:1.1 lítBình chứa xăng:25 lítKích thước:852*570*642mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LS4050E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LS4050EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.8kW/3.0kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:208ccLoại động cơ:OHVLưu lượng dầu:0.6 lítBình chứa xăng:15 lítKích thước:715*470*507mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LS8125E

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LS8125EHãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:6.0kW/6.5kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120V/240VDung tích động cơ:420ccLoại động cơ:OHVLưu lượng dầu:1.1 lítBình chứa xăng:25 lítKích thước:852*570*642mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện chạy xăng Lutian LS3050

CHI TIẾT THÔNG SỐ SẢN PHẨMMã sản phẩm:LS3050Hãng sản xuất:LutianCông suất nguồn ra:2.5kW/2.8kWTần số:50/60HzĐiện áp:230V/120VDung tích động cơ:196ccLoại động cơ:OHVLưu lượng dầu:0.6 lítBình chứa xăng:15 lítKích thước:715*470*507mmTrọng lượng:50kgCont ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Phát Điện Dầu Lutian 7GF-LDE

- Công suất: 6,8 KW - Điện áp: 220v - 50Hz - Power Factor cos: 1.0 - Độ ồn: 70 dba/7m - Dung tích bình: 16 lít - Trọng lượng 170 Kg - Kích thước:  945*550*770 (cm) ...

26000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu Lutian LT-12SS

- Công suất: 9.5 KW - Điện áp: 220V - 50Hz - Power factor cos: 1.0 - Trọng lượng: 275 Kg - Kích thước: 1300*7500*1100 mm ...

55000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu Lutian LT-15SS

- Công suất: 10 KW - Điện áp: 22V - 50Hz - Power factor cos: 1.0 - Độ ồn: 70 db - Dung tích bình: 38 Lít - Trọng lượng: 520 Kg - Kích thước: 1557*780*1045 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu Lutian LT-25SS

- Công suất: 20 KW - Điện áp: 220V - 50Hz - Power factor cos: 1.0 - Độ ồn: 51 db - Dung tích bình: 38 Lít - Trọng lượng: 750 Kg - Kích thước: 1690*900*1210 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu Lutian LT-40SS

- Công suất: 30 KW - Điện áp: 220V/380V - Power factor cos: 1.0 - Độ ồn: 65 db - Dung tích bình: 95 Lít - Trọng lượng: 885 Kg - Kích thước: 1690*900*1210 mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu Lutian LT-50SS

Công suất: 40 KW - Điện áp: 220V/380V - Power factor cos: 1.0 - Độ ồn: 65 db - Dung tích bình: 95 Lít - Trọng lượng: 995 Kg - Kích thước: 2300*1150*1540mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện dầu Lutian LT-65SS

- Công suất: 50 KW - Điện áp: 220V/380V - Power factor cos: 1.0 - Độ ồn: 70 db - Dung tích bình: 95 Lít - Trọng lượng: 1050 Kg - Kích thước: 2300*1150*1540mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP. Hà Nội
Tây Nguyên
HCM Q. Tân Phú
HCM Q. Bình Tân