Máy phát điện AKASA

(195)
Xem dạng lưới

Máy phát điện Akasa APD 30C

Model: APD 30C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 27 KVA Công suất dự phòng: 30KVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Mỹ sản xuất Đầu phát Stamford do hãng Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Bảng ...

321448000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 66C

Model: APD 66C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 60 KVA Công suất dự phòng: 66 KVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins  (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford do hãng Cummins  (Mỹ) sản xuất Bảng ...

423614000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 110C

Model: APD 110C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 100 kVA Công suất dự phòng: 110 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

462139000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 176C

Model: APD 176C Năm sản xuất: 2010 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 160 KVA Công suất dự phòng: 176 KVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

759460000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 200C

Model: APD 200C Năm sản xuất: 2010 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 180 KVA Công suất dự phòng: 200 KVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

852587000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 275C

Model: APD 275C Năm sản xuất: 2010 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 250 kVA Công suất dự phòng: 275 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

1069638000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 330C

Model: APD 330C Năm sản xuất: 2010 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 300 kVA Công suất dự phòng: 330 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

1204280000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 350C

Model: APD 350C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 316 kVA Công suất dự phòng: 350 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

1328940000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 412C

Model: APD 412C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 375 kVA Công suất dự phòng: 412 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

1669340000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 550C

Model: APD 550C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 500 kVA Công suất dự phòng: 550 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

2184770000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 825C

Model: APD 825C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 750 kVA Công suất dự phòng: 825 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

160380

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 888C

Model: APD 888C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 810 kVA Công suất dự phòng: 888 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

166480

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 1000C

Model: APD 1000C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 920 kVA Công suất dự phòng: 1000 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát ...

181670

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD40M-6

- Hãng sản xuất :    AKSA - Động cơ :    MITSUBISHI - Công suất (KVA) :    40 - Tần số(Hz) :    60Hz - Tốc độ(vòng/phút) :    1800 - Hệ thống truyền động :    Kết nối với AVR - Trọng lượng (kg) :    850 - Kích thước (mm) :    5022x1652x2475 - Nhiên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD30C

Model CUMMINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD30C 4B3.9G2 Stamford/AKSA 27 30 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD43C

Model CUMMINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD43C 4BT3.9G2 Stamford/AKSA 39 43 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD66C

Model CUMMINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD66C 4BTA3.9G2 Stamford/AKSA 60 66 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD10M3

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD10M3 L2E-63SGH Stamford/AKSA 8 10 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD12M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD12M S3L2-65SAG Stamford/AKSA 10 11.5 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD16M3

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD16M3 L3E-63SGH Stamford/AKSA 13 16 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD21M3

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD21M3 S3L2-63SGH Stamford/AKSA 18 21 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD23M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD23M S4Q2-65SAG Stamford/AKSA 21 23 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD27M3

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD27M3 S4L2-63SGH Stamford/AKSA 23 27 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD33M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD33M S4S-65SAG Stamford/AKSA 30 33 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD42M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD42M S4S-DT-65SAG Stamford/AKSA 38 42 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD660M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD660M S6R-PTA Stamford/AKSA 600 660 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD737M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD737M S6R2-PTA Stamford/AKSA 650 737 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD825M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD825M S6R2-PTAA Stamford/AKSA 750 825 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD1100M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD1100M S12H-PTA Stamford/AKSA 1030 1100 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD1425M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD1425M S12R-PTA Stamford 1290 1425 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD1540M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD1540M S12R-PTA2 Stamford 1400 1540 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD1650M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD1650M S12R-PTAA2 Stamford 1500 1650 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD2100M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD2100M S16R-PTA2 Stamford 1875 2100 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD2250M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD2250M S16R-PTAA2 Stamford 2000 2250 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA PD10PE

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD10PE 403D-11G Stamford/AKSA 9 10 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD14PE

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD14PE 403D-15G Stamford/AKSA 12.5 14 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD22PE

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD22PE 404D-22G Stamford/AKSA 20 22 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD33P

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD33P 1103A-33G Stamford/AKSA 30 33 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD50P

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD50P 1103A-33TG1 Stamford/AKSA 45 50 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD66P

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD66P 1103A-33TG2 Stamford/AKSA 60 66 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD72P

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD72P 1104A-44TG1 Stamford/AKSA 65 72 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD88P

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD88P 1104A-44TG2 Stamford/AKSA 80 88 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD110P

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD110P 1006TG2A Stamford/AKSA 100 110 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD110PE

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD110PE 1104C-44TAG2 Stamford/AKSA 100 110 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD150P

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD150P 1006TAG Stamford/AKSA 136 150 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD165P

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD165P 1006TAG2 Stamford/AKSA 150 165 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD200PE

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD200PE 1106C-E66TAG4 Stamford/AKSA 180 200 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD220PE

Model PERKINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD220PE 1306C-E87TAG3 Stamford/AKSA 200 220 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội