Máy phát điện AKASA

(195)
Xem dạng lưới

Máy phát điện Akasa APD 30C

Model: APD 30C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 27 KVA Công suất dự phòng: 30KVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Mỹ sản xuất Đầu phát Stamford do hãng Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Bảng ...

300484000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 66C

Model: APD 66C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 60 KVA Công suất dự phòng: 66 KVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins  (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford do hãng Cummins  (Mỹ) sản xuất Bảng ...

395987000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 110C

Model: APD 110C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 100 kVA Công suất dự phòng: 110 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

431999500

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 176C

Model: APD 176C Năm sản xuất: 2010 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 160 KVA Công suất dự phòng: 176 KVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

709930000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 200C

Model: APD 200C Năm sản xuất: 2010 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 180 KVA Công suất dự phòng: 200 KVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

796983500

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 275C

Model: APD 275C Năm sản xuất: 2010 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 250 kVA Công suất dự phòng: 275 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

999879000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 330C

Model: APD 330C Năm sản xuất: 2010 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 300 kVA Công suất dự phòng: 330 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

1125740000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 350C

Model: APD 350C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 316 kVA Công suất dự phòng: 350 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

1242270000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 412C

Model: APD 412C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 375 kVA Công suất dự phòng: 412 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

1560470000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 550C

Model: APD 550C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 500 kVA Công suất dự phòng: 550 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

2042285000

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 825C

Model: APD 825C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 750 kVA Công suất dự phòng: 825 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

160380

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 888C

Model: APD 888C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 810 kVA Công suất dự phòng: 888 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát Stamford ...

166480

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Akasa APD 1000C

Model: APD 1000C Năm sản xuất: 2011 Xuất xứ: Singapore Công suất liên tục: 920 kVA Công suất dự phòng: 1000 kVA Điện áp: 380V Số pha: 3 pha Tần số: 50Hz, 1500v/p Động cơ do hãng Cummins Engine thuộc tập đoàn Cummins Inc (Mỹ) sản xuất Đầu phát ...

181670

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD40M-6

- Hãng sản xuất :    AKSA - Động cơ :    MITSUBISHI - Công suất (KVA) :    40 - Tần số(Hz) :    60Hz - Tốc độ(vòng/phút) :    1800 - Hệ thống truyền động :    Kết nối với AVR - Trọng lượng (kg) :    850 - Kích thước (mm) :    5022x1652x2475 - Nhiên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD30C

Model CUMMINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD30C 4B3.9G2 Stamford/AKSA 27 30 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD43C

Model CUMMINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD43C 4BT3.9G2 Stamford/AKSA 39 43 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD66C

Model CUMMINS Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD66C 4BTA3.9G2 Stamford/AKSA 60 66 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD10M3

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD10M3 L2E-63SGH Stamford/AKSA 8 10 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD12M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD12M S3L2-65SAG Stamford/AKSA 10 11.5 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD16M3

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD16M3 L3E-63SGH Stamford/AKSA 13 16 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD21M3

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD21M3 S3L2-63SGH Stamford/AKSA 18 21 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD23M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD23M S4Q2-65SAG Stamford/AKSA 21 23 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD27M3

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD27M3 S4L2-63SGH Stamford/AKSA 23 27 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD33M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD33M S4S-65SAG Stamford/AKSA 30 33 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD42M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD42M S4S-DT-65SAG Stamford/AKSA 38 42 DSE 6020 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD660M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD660M S6R-PTA Stamford/AKSA 600 660 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD737M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD737M S6R2-PTA Stamford/AKSA 650 737 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD825M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD825M S6R2-PTAA Stamford/AKSA 750 825 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD1100M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD1100M S12H-PTA Stamford/AKSA 1030 1100 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD1425M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD1425M S12R-PTA Stamford 1290 1425 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD1540M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD1540M S12R-PTA2 Stamford 1400 1540 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện AKSA APD1650M

Model MITSUBISHI Engine Alternator Power (kVA) Controler Prime Stanby APD1650M S12R-PTAA2 Stamford 1500 1650 DSE 7320 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân