Máy phát điện GESAN

(101)
Xem dạng lưới

Máy phát điện Gesan DPA/S 15 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 15 E LS 403D-15G Lerroy somer 12.750 14.125 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 15 E SC

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 15 E SC 403D-15G Sincro 12.750 14.125 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 15 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 15 E LS 403D-15G Lerroy somer 12.750 14.125 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 25 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 25 E LS 404D-22G Lerroy somer 20.000 22.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 25 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 25 E LS 404D-22G Lerroy somer 20.000 22.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 25 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 25 E AB 404D-22G ABB 20.250 22.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 25 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 25 E AB 404D-22G ABB 20.250 22.750 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 35 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 35 E AB 1103A-33G ABB 30.000 33.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 35 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 35 E AB 1103A-33G ABB 30.000 33.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 35 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 35 E LS 1103A-33G Lerroy somer 30.812 33.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 35 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 35 E LS 1103A-33G Lerroy somer 30.812 33.875 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 45 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 45 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 35.000 45.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 45 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 45 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 40.000 45.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 45 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 45 E AB 1103A-33TG1 ABB 45.000 49.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 50 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 50 E AB 1103A-33TG1 ABB 45.000 49.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 50 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 50 E AB 1103A-33TG1 ABB 45.000 49.500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 50 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 50 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 45.000 49.625 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 50 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 50 E LS 1103A-33TG1 Lerroy somer 45.000 49.625 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 65 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 65 E AB 1103A-33TG2 ABB 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 65 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 65 E LS 1103A-33TG2 Lerroy somer 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 65 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 65 E AB 1103A-33TG2 ABB 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 65 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 65 E LS 1103A-33TG2 Lerroy somer 60.000 66.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 90 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 90 E LS 1104A-44TG2 Lerroy somer 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 90 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 90 E ME 1104A-44TG2 Meccalte 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 90 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 90 E LS 1104A-44TG2 Lerroy somer 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 90 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 90 E ME 1104A-44TG2 Meccalte 80.000 88.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 110 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 110 E AB 1104C-44TAG2 ABB 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan PA/S 110 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 110 E LS 1104C-44TAG2 Lerroy somer 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 110 E AB

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 110 E AB 1104C-44TAG2 ABB 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 110 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 110 E LS 1104C-44TAG2 Lerroy somer 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPB/S 110 E ME

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPB/S 110 E ME 1104C-44TAG2 Meccalte 100.000 110.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện Gesan DPA/S 150 E LS

Model PERKINS Engine Model Alternator Prime Pwr. (kVA) Standby Pwr. (kVA) DPA/S 150 E LS 1006 TAG Lerroy somer 135.000 150.000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội - Cầu Giấy
TP.HCM Q.Tân Phú
Hà Nội - Q.Nam Từ Liêm