Máy phát điện Omega

(68)
Xem dạng lưới

Máy phát điện OMEGA OMHD-240

Công suất Liên tục 900 - Dự phòng 300 Nhiên liệu Diesel Loại máy Máy mới Điện thế 3 Pha Bộ đề Có Vỏ Trần Xuất xứ Korea ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMHD-83

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ HYUNDAI Công suất (kVA) 83KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 1450 Kích thước (mm) 3300x1250x1760 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMV-450

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ VOLVO Đầu phát Omega Công suất (kVA) 450kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 3850 Kích thước (mm) 4500x1450x2200 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMS-320

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 320KVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 2750 Kích thước (mm) 3800×1450×1760 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMQ-15

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Đầu phát Omega Công suất (kVA) 15.0KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 600 Kích thước (mm) 1700x700x850 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-1800

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 1800KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 15500 Kích thước (mm) 5725x2300x3020 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-800

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 800KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 6259 Kích thước (mm) 4280x1912x2275 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-80

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 80KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 880 Kích thước (mm) 2650x1200x1600 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMK-12-M

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ KUBOTA Công suất (kVA) 12.0KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 1 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 550 Kích thước (mm) 1150x700x1100 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMH-200

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 140KVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 1750 Kích thước (mm) 3000x1350x1650 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMH-45

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 45KVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 750 Kích thước (mm) 2200x990x1450 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMI-20

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ ISUZU Công suất (kVA) 20KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 1200 Kích thước (mm) 2850x1100x1500 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMHD-300

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ HYUNDAI Công suất (kVA) 300kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 2380 Kích thước (mm) 3650x1250x1850 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMV-400

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ VOLVO Đầu phát Omega Công suất (kVA) 400kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 3600 Kích thước (mm) 4000x1250x1880 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMS-275

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 275kVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 2550 Kích thước (mm) 3600×1450×1660 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMQ-13

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Đầu phát Omega Công suất (kVA) 13.0KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 500 Kích thước (mm) 1700x700x850 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-1750

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 1750KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 10890 Kích thước (mm) 5725x2300x3020 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-720

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 720KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 6259 Kích thước (mm) 4280x1912x2275 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-60

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 60KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 770 Kích thước (mm) 2500x900x1500 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMK-8

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ KUBOTA Công suất (kVA) 8.0KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 420 Kích thước (mm) 1000x600x850 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMH-140

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 140KVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 1650 Kích thước (mm) 2800x1250x1600 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMD-620

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ DOOSAN Công suất (kVA) 620kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 5800 Kích thước (mm) 5500x1550x2400 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMI-140

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ ISUZU Công suất (kVA) 140KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 2150 Kích thước (mm) 4000x1250x1880 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMK-30

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ KUBOTA Công suất (kVA) 30KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 700 Kích thước (mm) 1600x750x1300 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMV-275

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ VOLVO Đầu phát Omega Công suất (kVA) 275kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 3100 Kích thước (mm) 3650x1250x1850 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMS-250

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 250kVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 2550 Kích thước (mm) 3600×1450×1660 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMQ37-M

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Đầu phát Omega Công suất (kVA) 37kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 1 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 700 Kích thước (mm) 1950x900x1350 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-1700

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 1700KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 10890 Kích thước (mm) 5725x2205x2490 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-350

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 350kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 4100 Kích thước (mm) 4450x1250x2500 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-30

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 30KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 800 Kích thước (mm) 1770x714x1368 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMK-5.5-M

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ KUBOTA Công suất (kVA) 5.5KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 1 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 350 Kích thước (mm) 1000x600x850 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMH-120

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 120kVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 1250 Kích thước (mm) 2850x1200x1550 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMD-450

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ DOOSAN Đầu phát Omega Công suất (kVA) 450kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 4500 Kích thước (mm) 4000x1500x2000 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMHD-175

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ HYUNDAI Công suất (kVA) 175KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 1600 Kích thước (mm) 3650x1250x1850 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMV-630

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ VOLVO Đầu phát Omega Công suất (kVA) 630KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 4800 Kích thước (mm) 5500x1550x2400 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMS-550

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 500kVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 4050 Kích thước (mm) 3800×1450×1860 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMS-225

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 225kVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 2450 Kích thước (mm) 3600×1450×1660 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMQ22-M

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Đầu phát Omega Công suất (kVA) 22KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 1 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 630 Kích thước (mm) 1750x800x1100 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-1500

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 1500kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 9435 Kích thước (mm) 5095x1905x2435 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-300

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 300kVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 4100 Kích thước (mm) 4450x1250x2500 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMP-12.5

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ PERKINS Đầu phát Omega Công suất (kVA) 12.5KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 387 Kích thước (mm) 1320x552x1179 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMI-35

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ ISUZU Công suất (kVA) 35KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 1450 Kích thước (mm) 3000x1250x1650 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMH-100

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 100kVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 1250 Kích thước (mm) 2500x1200x1450 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMD-370

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ DOOSAN Đầu phát Omega Công suất (kVA) 370KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 3580 Kích thước (mm) 3650x1450x1850 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMI-65

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ ISUZU Công suất (kVA) 65KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 1870 Kích thước (mm) 3500x1250x1760 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMHD-45

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ HYUNDAI Công suất (kVA) 45KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Thông số khác Trọng lượng (kg) 1300 Kích thước (mm) 2850x1100x1500 Nhiên liệu Diesel Hệ thống khởi động Đề nổ bằng điện ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMV-570

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ VOLVO Đầu phát Omega Công suất (kVA) 570KVA Hệ số công suất 0.9 Tần số(Hz) 50HZ Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 4500 Kích thước (mm) 4500x1450x2300 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy phát điện OMEGA OMS-450

Hãng sản xuất OMEGA Thông số máy Động cơ OMEGA Đầu phát Omega Công suất (kVA) 450kVA Tần số(Hz) 50HZ Tốc độ(vòng/phút) 1500 Pha 3 Pha Hệ thống truyền động Kết nối với AVR Thông số khác Trọng lượng (kg) 3050 Kích thước (mm) 3800×1450×1760 Nhiên liệu ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội