Máy ép thủy lực

(320)
Xem dạng lưới

Máy ép thủy lực loại 4 trụ HP-20

MODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN  (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) HP-20 100 600x400 500 350 60 120 5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực loại 4 trụ HP-30

MODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN  (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) HP-30 150 700x500 500 350 60 120 7,5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực loại 4 trụ HP-50

MODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN  (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) HP-50 200 700x500 500 350 60 120 10 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực 4 trụ HP-100

MODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN  (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) HP-100 250 1000x700 700 500 60 120 15 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực 4 trụ HP-200

MODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN  (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) HP-200 300 1200x700 700 500 130 130 20 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực 4 trụ HP-300

MODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN  (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) HP-300 400 1200x800 800 600 140 140 30 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực 4 trụ HP-400

MODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN  (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) HP-400 500 1200x800 800 600 180 180 40 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực 4 trụ HP-500

MODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN  (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) HP-500 600 1500x900 900 600 180 180 50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực 4 trụ HP-600

MODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN  (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) HP-600 800 1500x900 900 600 180 180 50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực CP-10

ODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) CP-10 10 500x350 350 250 60 120 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực CP-20

ODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) CP-20 20 600x400 500 350 60 120 5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực CP-30

ODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) CP-30 30 600x500 500 350 60 120 7.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực CP-50

ODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) CP-50 50 700x500 500 350 60 120 10 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực CP-100

ODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) CP-100 100 1000x700 700 500 60 120 15 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực CP-200

ODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) CP-200 200 1000x700 700 500 130 130 20 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực CP-300

ODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) CP-300 300 1200x800 800 600 140 140 30 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực CP-500

ODEL CÔNG SUẤT (Tấn) K.THƯỚC BÀN (mm) KHOẢNG TRỐNG (mm) HÀNH TRÌNH (mm) TỐC ĐỘ XUỐNG (mm/sec) TỐC ĐỘ LÊN (mm/sec) ĐỘNG CƠ (HP) CP-500 500 1500x900 900 600 180 180 50 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực song động Y28-600

Model Y28-600 Áp lực danh định (tấn) 600 Lực đẩy xi lanh chính (tấn) 200x2 Lực đẩy xi lanh dưới (tấn) 200 Áp lực trễ (tấn) 30 Hành trình cực đại của bàn trượt (mm) 700 Hành trình xilanh dưới (mm) 400 Hành trình trễ xilanh (mm) 200 Chiều cao tấm đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực song động Y28-1300

Model Y28-1300 Áp lực danh định (tấn) 1300 Lực đẩy xi lanh chính (tấn) 1000 Lực đẩy xi lanh dưới (tấn) 300 Áp lực trễ (tấn) 30 Hành trình cực đại của bàn trượt (mm) 1050 Hành trình xilanh dưới (mm) 600 Hành trình trễ xilanh (mm) 200 Chiều cao tấm đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực song động Y28-100BL

Model Y28-100BL Áp lực danh định (tấn) 100 Lực đẩy xi lanh chính (tấn) 60 Lực đẩy xi lanh dưới (tấn) 35 Áp lực trễ (tấn) 5 Hành trình cực đại của bàn trượt (mm) 500 Hành trình xilanh dưới (mm) 250 Hành trình trễ xilanh (mm) 100 Chiều cao tấm đỡ (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực song động Y28-150BL

Model Y28-150BL Áp lực danh định (tấn) 150 Lực đẩy xi lanh chính (tấn) 100 Lực đẩy xi lanh dưới (tấn) 50 Áp lực trễ (tấn) 5 Hành trình cực đại của bàn trượt (mm) 500 Hành trình xilanh dưới (mm) 250 Hành trình trễ xilanh (mm) 180 Chiều cao tấm đỡ (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực song động Y28-200BL

Model Y28-200BL Áp lực danh định (tấn) 200 Lực đẩy xi lanh chính (tấn) 150 Lực đẩy xi lanh dưới (tấn) 50 Áp lực trễ (tấn) 10 Hành trình cực đại của bàn trượt (mm) 550 Hành trình xilanh dưới (mm) 280 Hành trình trễ xilanh (mm) 200 Chiều cao tấm đỡ (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực song động Y28-350BL

Model Y28-350BL Áp lực danh định (tấn) 350 Lực đẩy xi lanh chính (tấn) 250 Lực đẩy xi lanh dưới (tấn) 100 Áp lực trễ (tấn) 15 Hành trình cực đại của bàn trượt (mm) 600 Hành trình xilanh dưới (mm) 300 Hành trình trễ xilanh (mm) 200 Chiều cao tấm đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép thủy lực song động Y28-500BL

Model Y28-500BL Áp lực danh định (tấn) 500 Lực đẩy xi lanh chính (tấn) 350 Lực đẩy xi lanh dưới (tấn) 150 Áp lực trễ (tấn) 20 Hành trình cực đại của bàn trượt (mm) 650 Hành trình xilanh dưới (mm) 330 Hành trình trễ xilanh (mm) 200 Chiều cao tấm đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dập ép thủy lực YCT100

Khả năng dập (tấn)  100  Kích thước bàn làm việc (mm)  800 x 700  Độ mở lớn nhất (mm)  650  Hành trình dập (mm)  500  Khả năng đệm (tấn)  30  Hành trình đệm(mm)  180  Tốc độ xuống (mm/giây)  200-250  Tốc độ tăng áp (mm/giây)  15-20  Tốc độ lên (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dập ép thủy lực YCT150

Khả năng dập (tấn)  150  Kích thước bàn làm việc (mm)  1000x850  Độ mở lớn nhất (mm)  800  Hành trình dập (mm)  600  Khả năng đệm (tấn)  50  Hành trình đệm(mm)  200  Tốc độ xuống (mm/giây)  200-250  Tốc độ tăng áp (mm/giây)  15-20  Tốc độ lên (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dập ép thủy lực YCT200

Khả năng dập (tấn)  200  Kích thước bàn làm việc (mm)  1200x 1000  Độ mở lớn nhất (mm)  950  Hành trình dập (mm)  700  Khả năng đệm (tấn)  70  Hành trình đệm(mm)  250  Tốc độ xuống (mm/giây)  200-250  Tốc độ tăng áp (mm/giây)  15-20  Tốc độ lên (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dập ép thủy lực YCT250

Khả năng dập (tấn)  250  Kích thước bàn làm việc (mm)  1350x1100  Độ mở lớn nhất (mm)  1000  Hành trình dập (mm)  800  Khả năng đệm (tấn)  80  Hành trình đệm(mm)  250  Tốc độ xuống (mm/giây)  200-250  Tốc độ tăng áp (mm/giây)  15-20  Tốc độ lên (mm ...

4900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy dập ép thủy lực YCT300

Khả năng dập (tấn)  300  Kích thước bàn làm việc (mm)  1500x 1200  Độ mở lớn nhất (mm)  1100  Hành trình dập (mm)  800  Khả năng đệm (tấn)  100  Hành trình đệm(mm)  300  Tốc độ xuống (mm/giây)  200-250  Tốc độ tăng áp (mm/giây)  10-15  Tốc độ lên (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dập ép thủy lực YCT400

Khả năng dập (tấn)  400  Kích thước bàn làm việc (mm)  1800x 1300  Độ mở lớn nhất (mm)  1200  Hành trình dập (mm)  800  Khả năng đệm (tấn)  140  Hành trình đệm(mm)  300  Tốc độ xuống (mm/giây)  200-250  Tốc độ tăng áp (mm/giây)  10-12  Tốc độ lên (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dập ép thủy lực YCT500

Khả năng dập (tấn)  500  Kích thước bàn làm việc (mm)  2000x 1500  Độ mở lớn nhất (mm)  1400  Hành trình dập (mm)  1000  Khả năng đệm (tấn)  180  Hành trình đệm(mm)  350  Tốc độ xuống (mm/giây)  200-250  Tốc độ tăng áp (mm/giây)  10-12  Tốc độ lên ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy ép dập thủy lực YCT600

Khả năng dập (tấn)  600  Kích thước bàn làm việc (mm)  2000x 1500  Độ mở lớn nhất (mm)  1400  Hành trình dập (mm)  1000  Khả năng đệm (tấn)  200  Hành trình đệm(mm)  350  Tốc độ xuống (mm/giây)  250  Tốc độ tăng áp (mm/giây)  10-12  Tốc độ lên (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng