Thiết bị đo độ dẫn điện, EC

(50)
Xem dạng lưới

Đo độ dẫn điện Lutron CD-4302 (20mS)

Giải đo :1.999mS/19.99mS Độ phân giải : 0.001mS/0.01mS Chính xác : ± ( 2% F.S. + 1 d ) Thời gian lấy mẫu : 0.4s Hiện thị : 13mm (0.5") LCD Nhiệt độ :0 to 50oC Nguồn : DC 9V    Công suất : DC 5mA Kích thước : 131 x 70 x 25mm Khối lượng : 220g Phụ kiện ...

3700000

Bảo hành : 12 tháng

Đo độ dẫn điện Lutron CD-4303 (20mS)

Đo tính dẫn điện + Dải đo : 200uS/ 2 mS/ 20 mS + Độ phân giả : 0.1 uS / 0.001 mS / 0.01mS + Độ chính xác : ± (2 % F.S. + 1 d) Đo nhiệt độ + Dải đo : 0   to 60  ℃ + Độ phân giả : 0.1 ℃ + Độ chính xác : ±0.8 ℃ Hiện thị LCD 13mm Thời gian lấy mẫu : 0.8s ...

5100000

Bảo hành : 12 tháng

Đo độ dẫn điện Lutron CD-4306 (200 mS)

Dải đo : 200 uS, 2 mS, 20mS, 200 mS Độ phân giải : 0.1 uS/ 0.001 mS/ 0.01mS/ 0.1 mS Độ chính xác :± ( 1% F.S. + 1 d ) Thời gian lấy mẫu : 0.4s Nhiệt độ : 0 to 50oC Khóa dữ liệu : có Nguồn : DC 9V Khối lượng : 270g Kích thước : 200x68x30mm Phụ kiện : ...

6550000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC/TDS/mặn/nhiệt độ MARTINI Mi170

Hãng sản xuất: MARTINI – Rumani- Khoảng đo EC: 0.00 đến 29.99 mS/cm; 30.0 đến 299.9mS/cm; 300 đến 2999mS/cm; 3.00 đến 29.99 mS/cm; 30.0 đến 200.0 mS/cm; > 500.0 mS/cm. Độ phân giải: 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm. Độ chính xác: ...

13998000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC/TDS/mặn/nhiệt độ MARTINI Mi 306

Hãng sản xuất: MARTINI – Rumani- Khoảng đo EC (tự động): 0.00 - 29.99mS/cm; 30.0 – 299.9 mS/cm; 300 – 2999mS/cm; 3.00 – 29.99 mS/cm; 30.0 – 200.0 mS/cm, >500.0 mS/cm. Độ phân giải: 0.01 mS/cm (từ 0.00 – 29.99 mS/cm); 0.1 mS/cm (từ 30.0 – 299.9 mS/cm) ...

8800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC cầm tay MILWAUKEE SM301

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani - Khoảng đo: 0 … 1990 µS/cm. Độ phân giải: 10 µS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Hiệu chuẩn bằng tay 1 điểm - Tự động bù trừ nhiệt độ từ 5 … 500C - Môi trường hoạt động: 0 … 500C, độ ẩm max. 95%RH - Pin: 1 x ...

2385000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC cầm tay MILWAUKEE MW301

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani - Khoảng đo: 0 … 1990 µS/cm. Độ phân giải: 10 µS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Hiệu chuẩn bằng tay 1 điểm - Tự động bù trừ nhiệt độ từ 5 … 500C - Môi trường hoạt động: 0 … 500C, độ ẩm max. 95%RH - Pin: 1 x ...

2382000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC cầm tay MILWAUKEE SM302

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani - Khoảng đo: 0.0 … 10.0 mS/cm. Độ phân giải: 0.1 mS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Hiệu chuẩn bằng tay 1 điểm - Tự động bù trừ nhiệt độ từ 5 … 500C - Môi trường hoạt động: 0 … 500C, độ ẩm max. 95%RH - Pin: 1 ...

2380000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC cầm tay MILWAUKEE MW302

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumani - Khoảng đo: 0.0 … 10.0 mS/cm. Độ phân giải: 0.1 mS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Hiệu chuẩn bằng tay 1 điểm - Tự động bù trừ nhiệt độ từ 5 … 500C - Môi trường hoạt động: 0 … 500C, độ ẩm max. 95%RH - Pin: 1 ...

2382000

Bảo hành : 12 tháng

Bút đo EC/TDS/nhiệt độ điện tử MARTINI EC60

Hãng sản xuất: MARTINI – Mauritius- Khoảng đo EC: 20.00 mS/cm. Độ phân giải: 0.01 mS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo- Khoảng đo TDS: 10.00 ppt. Độ phân giải: 0.01 ppt. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo- Khoảng đo nhiệt độ: 0.0 – 60.00C / 32.0 – ...

2280000

Bảo hành : 12 tháng

Bút đo EC/TDS/nhiệt độ điện tử MARTINI EC59

Hãng sản xuất: MARTINI – Mauritius - Khoảng đo EC: 3999 µS/cm. Độ phân giải: 1 µS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Khoảng đo TDS: 2000 ppm. Độ phân giải: 1 ppm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Khoảng đo nhiệt độ: 0.0 – 60.00C / 32.0 – 140 ...

2150000

Bảo hành : 12 tháng

Bút đo EC điện tử MILWAUKEE C65 (1990 µS/cm)

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Mauritius - Khoảng đo: 1999 µS/cm. Độ phân giải: 1µS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Tự động bù trừ nhiệt độ 0 đến 500C với b=2%/0C - Hiệu chuẩn 1 điểm bằng tay (vít vặn). Chống vô nước - Điện cực có thể thay thế ...

1478000

Bảo hành : 12 tháng

Bút đo EC điện tử MILWAUKEE C66

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Mauritius - Khoảng đo: 0.00 – 10.00 mS/cm. Độ phân giải: 0.01mS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Tự động bù trừ nhiệt độ 0 đến 500C với b=2%/0C - Hiệu chuẩn 1 điểm bằng tay (vít vặn). Chống vô nước - Điện cực có thể ...

1478000

Bảo hành : 12 tháng

Bút đo EC điện tử MILWAUKEE C61 (0- 1990 µS/cm)

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Mauritius - Khoảng đo: 0 – 1999 µS/cm. Độ phân giải: 1 µS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Tự động bù trừ nhiệt độ 5 đến 500C - Pin: 3 pin x 1.5V alkaline, hoạt động khoảng 350 giờ - Kích thước: 155 x 45 x 25 mm Cung ...

1392000

Bảo hành : 12 tháng

Bút đo EC điện tử MILWAUKEE C62

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Mauritius - Khoảng đo: 0.00 – 19.99 mS/cm. Độ phân giải: 0.01 mS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Tự động bù trừ nhiệt độ 5 đến 500C - Pin: 3 pin x 1.5V alkaline, hoạt động khoảng 350 giờ - Kích thước: 155 x 45 x 25 ...

1390000

Bảo hành : 12 tháng

Bút đo EC điện tử MILWAUKEE CD601

Model CD601 Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Mauritius - Khoảng đo: 1990 µS/cm. Độ phân giải: 10  µS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Hiệu chuẩn 1 điểm bằng tay (vít vặn) - Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0 đến 500C, độ ẩm 95% RH - Tự động bù trừ ...

990000

Bảo hành : 12 tháng

Bút đo EC điện tử MILWAUKEE CD611

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Mauritius - Khoảng đo: 19.900 µS/cm. Độ phân giải: 100  µS/cm. Độ chính xác: ± 2% toàn khoảng đo - Hiệu chuẩn 1 điểm bằng tay (vít vặn) - Môi trường hoạt động: nhiệt độ 0 đến 500C, độ ẩm 95% RH - Tự động bù trừ nhiệt độ từ ...

990000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi độ dẫn/nhiệt độ EBRO EBI 30-C

Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo độ dẫn: 0 µS/cm ... 100 µS/cm. Độ chính xác: 1% kết quả. Độ phân giải: 0,01 µS/cm  - Khoảng đo nhiệt độ: 0 … 1000C. Độ chính xác: ±0.20C. Độ phân giải: 0.010C. Sensor nhiệt độ loại Pt 1000 - Nhiệt độ hoạt động: ...

66990000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC/điện trở suất/TDS/độ mặn DDSJ-318

Spec PHSJ-318 Instrument Degree 0.5 Degree Measuring Parameters Conductivity, Resistivity, TDS,Salinity, Temperature Measure Range Conductivity: 0.055μS/cm~199.9mS/cm; Resistivity: 5.00Ω.cm~18.25 MΩ.cm; TDS: 0.000 mg/L~100g/L Salinity: (0.00~8.00)%; ...

26950000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ dẫn/TDS/độ mặn SCHOTT LAB 960

Hãng sản xuất: SCHOTT INSTRUMENTS (SI ANALYTICS) – Đức - Khoảng đo độ dẫn: 0.000 mS/cm … 500 mS/cm. Độ chính xác (±1 chữ số):±0.5% - Khoảng đo TDS: 0 … 1999 mg/l. Độ phân giải: 1. Độ chính xác (±1): ±1 - Khoảng đo độ mặn: 0.0 … 70.0. Độ phân giải: 1. ...

29750000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ dẫn điện và điện trở suất HANNA HI2316

Hãng sản xuất: HANNA - Ý EC Range   0.0 to 199.9 µs/cm, 0 to 1999 µs/cm; 0.00 to 19.99 ms/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm Resistivity Range   0 to 19.90 MO•cm EC Resolution   0.1 µs/cm; 1 µs/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm EC Accuracy (@20°C/68°F)   ±2% F.s. ...

17550000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC/TDS/NaCl/nhiệt độ HANNA HI 2300

Hãng sản xuất: HANNA - Ý Range EC 0.00 to 29.99 µS/cm; 30.0 to 299.9 µS/cm; 300 to 2999 µS/cm; 3.00 to 29.99 mS/cm; 30.0 to 200.0 mS/cm; up to 500.0 mS/cm (actual EC)   TDS 0.00 to 14.99 mg/L (ppm); 15.0 to 149.9 mg/L (ppm); 150 to 1499 mg/L (ppm); 1 ...

16500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC để bàn HANNA HI 23151

Hãng sản xuất: HANNA - Ý Range   0.0 to 199.9 µs/cm; 0 to 1999 µs/cm; 0.00 to 19.99 ms/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm Resolution   0.1 µs/cm; 1 µs/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm Accuracy (@20°C/68°F)   ±1% F.s. (excluding probe error) Calibration   Manual, one ...

16300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC/TDS/độ mặn Handylab LF11/LF 613T

Model Handylab LF 11/LF 613T (Order no. 285203346) Hãng sản xuất: SCHOTT INSTRUMENTS (SI ANALYTICS) – Đức - Khoảng đo độ dẫn: 0.0 mS/cm … 500 mS/cm với 5 khoảng đo hoặc chuyển thang đo tự động: 0.0 mS/cm … 19.99 mS/cm (K=0.1 cm-1 ); 0.000 mS/cm … 1 ...

21300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC để bàn HANA HI 2315

Hãng sản xuất: HANNA - Ý Range 0.0 to 199.9 µs/cm; 0 to 1999 µs/cm; 0.00 to 19.99 ms/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm Resolution 0.1 µs/cm; 1 µs/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm Accuracy (@20°C/68°F) ±1% F.s. (excluding probe error) Calibration Manual, one point ...

15500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC/TDS/độ mặn Handylab LF11/LF 513T

Model Handylab LF 11/LF 513T (Order no. 285203321) Hãng sản xuất: SCHOTT INSTRUMENTS (SI ANALYTICS) – Đức - Khoảng đo độ dẫn: 0.0 mS/cm … 500 mS/cm với 5 khoảng đo hoặc chuyển thang đo tự động: 0.0 mS/cm … 19.99 mS/cm (K=0.1 cm-1 ); 0.000 mS/cm … 1 ...

19390000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC/TDS/độ mặn/nhiệt độ cầm tay DDBJ-350

1. Measurement range: Conductivity: 0-1.999´105 uS/cm(be divided into five ranges and can range changing automatically)                      0-19.99 uS/cm        20.0-199.9 uS/cm                      200.0-1999 uS/cm     2.00-19.99 mS/cm        20.0 ...

13600000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC để bàn HANA HI 2314

Model: HI 2314 Hãng sản xuất: HANA - Ý Range   0.0 to 199.9 µs/cm; 0 to 1999 µs/cm; 0.00 to 19.99 ms/cm; 0.0 to 199.9 ms/cm Resolution   0.1 µs/cm; 1 µs/cm; 0.01 ms/cm; 0.1 ms/cm EC Accuracy (@20°C/68°F)   ±1% F.S. (excluding probe error) Calibration ...

13290000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC cầm tay HANNA HI 9033

Hãng sản xuất: HANNA - Ý Range   0.0 to 199.9 µS/cm; 0 to 1999 µS/cm; 0.00 to 19.99 mS/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm Resolution   0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm Accuracy @ 20°C   ±1% F.S. (excluding probe error) Calibration   manual, one point ...

9800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC/điện trở suất HANNA HI 87314

Hãng sản xuất: HANNA - Ý Range EC 199.9 µS/cm; 1999 µS/cm; 19.99 mS/cm; 199.9 mS/cm   Resistivity 0 to 19.90 MO•cm Resolution EC 0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm   Resistivity 0.10 MO•cm Accuracy @ 20°C EC ±1% FS   Resistivity ±2% FS ...

8500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC cầm tay DDB-303A (0.000-200.0 mS/cm)

1.Measurement range: 0-1´105 mS/cm There is the best correspondence point between conductivity measuring range and conduction cell constant conduction cell constant(cm-1) 0.01 0.1 1 10 Measuring range (uS/cm) 0~2 0.2~20 2~1*104 1*104~1*105 2 ...

7600000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo EC cầm tay HANNA HI 8633

Hãng sản xuất: HANNA - Ý Range   0.0 to 199.9 µS/cm; 0 to 1999 µS/cm; 0.00 to 19.99 mS/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm Resolution   0.1 µS/cm; 1 µS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm Accuracy @ 20°C   ±1% F.S. (excluding probe error) Calibration   manual, one point ...

6400000

Bảo hành : 12 tháng

12
TP. Hà Nội
Tây Nguyên
TP. Hồ Chí Minh