Bộ ghi dữ liệu

(47)
Xem dạng lưới

Thiết bị ghi nhiệt độ 2 Sensor EBRO EBI 10-T441

Thiết bị ghi nhiệt độ 2 Sensor EBRO EBI 10-T441 (Trong chế biến thực phẩm và nước giải khát) - Khoảng đo: -850C ... +4000C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) ±0.20C (+1400C … +2500C) ±0.50C (+2500C … ...

53300000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T230

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T230 (Trong chế biến thực phẩm và nước giải khát) Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo: -850C ... +4000C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) ±0.20C (+1400C … +2500C) ±0 ...

47900000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T211

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T211 (Trong chế biến thực phẩm và nước giải khát) Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo: -850C ... +4000C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) ±0.20C (+1400C … +2500C) ±0 ...

48000000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T220

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T220 (Trong chế biến thực phẩm và nước giải khát) Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo: -850C ... +4000C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) ±0.20C (+1400C … +2500C) ±0 ...

48000000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T221

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T221 (Trong chế biến thực phẩm và nước giải khát) Model EBI 10-T221 Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo: -850C ... +4000C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) ±0.20C ( ...

48000000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T240

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T240 (Trong chế biến thực phẩm và nước giải khát) Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo: -850C ... +4000C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) ±0.20C (+1400C … +2500C) ±0 ...

48000000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T241

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T241 (Trong chế biến thực phẩm và nước giải khát) Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo: -850C ... +4000C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) ±0.20C (+1400C … +2500C) ±0 ...

48000000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T232

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T232 (Trong chế biến thực phẩm và nước giải khát) Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo: -850C ... +4000C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) ±0.20C (+1400C … +2500C) ±0 ...

48000000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T231

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T231 (Trong chế biến thực phẩm và nước giải khát) Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo: -850C ... +4000C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) ±0.20C (+1400C … +2500C) ±0 ...

48000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt độ data logger 8 kênh PCE T800

- Khoảng đo: Kiểu K: Measurement range                             Accuracy    -200 ... -150 ºC                                     ±3,0 ºC   -150 ... -100 ºC                                     ±2,0 ºC    -100 ... 999,9 ºC                      ±0,05 ...

34700000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ EBRO EBI 10-T100

Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo: -850C ... +1500C - Độ chính xác: ±0.50C (-850C … -400C) ±0.20C (-400C … 00C) ±0.10C (00C … +1400C) - Độ phân giải: 0.010C - Tốc độ ghi: 250 ms, 500 ms, 1 giây – 24 giờ - Bộ nhớ: 100.000 kết quả - Nhiệt độ hoạt ...

30600000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ PCE-MSR145S-THPA

Dải đo: Nhiệt độ Độ ẩm Áp suất Gia tốc (độ rung) -10ºC đến 65ºC 0 - 100% r.h., -20ºC đến 65ºC 0 - 2500 mbar tuyệt đối ±10g / ±2g có thể chọn 1g=9.81m/s2 Cấp chính xác: Nhiệt độ Độ ẩm  Áp suất gia tốc ±0.1ºC (5ºC đến 45ºC) ±0.2ºC (-10ºC đến 65ºC) ±2% ...

21250000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm, gia tốc PCE-MSR145S-THA

Nhiệt độ Độ ẩm Gia tốc (độ rung) -10ºC đến 65ºC 0 - 100% r.h., -20ºC đến 65ºC ±10g / ±2g  lựa chọn (1g=9.81m/s2) Cấp chính xác: Nhiệt độ Độ ẩm gia tốc ±0.1ºC (5ºđến 45ºC) ±0.2ºC (-10ºC đến 65ºC) ±2% r.h. (10 - 90% r.h., 0ºC đến 40ºC) ±0.5ºC (0ºC đến ...

17800000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi nhiệt độ, độ ẩm, áp suất PCE-MSR145S-THP

Dải đo Nhiệt độ Độ ẩm Áp suất -10ºC đến 65ºC 0 - 100% r.h., -20ºC đến 65ºC 0 - 2500 mbar tuyệt đối Cấp chính xác: Nhiệt độ Humidity Áp suất ±0.1ºC (5ºC đến 45ºC) ±0.2ºC (-10ºC đến 65ºC) ±2% r.h. (10 - 90% r.h., 0ºC đến 40ºC) ±0.5ºC (0ºC đến 40ºC) ±2 ...

17850000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ chính xác EBRO EBI 2T-313

Thiết bị ghi nhiệt độ chính xác 4 kênh EBRO EBI 2T-313 Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo nhiệt độ: -50 … +1500C; -50 … 4000C (Option); -200 … +500C (Option); -100 … +1000C (Option). Độ chính xác: ±0.40C (0.70F) ± 1 chữ số. Độ phân giải: 0.10C (0 ...

14550000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ chính xác EBRO EBI 2T-311

Hãng sản xuất: EBRO – Đức - Khoảng đo nhiệt độ: -50 … +1500C; -50 … 4000C (Option); -200 … +500C (Option); -100 … +1000C (Option). Độ chính xác: ±0.40C (0.70F) ± 1 chữ số. Độ phân giải: 0.10C (0.20F) - Số kênh: 1, 2 hoặc 4. Bộ nhớ: 60,000 kết quả - ...

14590000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị ghi nhiệt độ chính xác 2 kênh EBRO EBI 2T

Hãng sản xuất: EBRO – Đức- Khoảng đo nhiệt độ: -50 … +1500C; -50 … 4000C (Option); -200 … +500C (Option); -100 … +1000C (Option). Độ chính xác: ±0.40C (0.70F) ± 1 chữ số. Độ phân giải: 0.10C (0.20F)- Số kênh: 1, 2 hoặc 4. Bộ nhớ: 60,000 kết quả- ...

11990000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm PCE-MSR145S-TH

Dải đo: Nhiệt độ  độ ẩm -10ºC đến 65ºC 0 - 100% r.h., -20ºC đến 65ºC Cấp chính xác: Nhiệt độ Độ ẩm ±0.1ºC (5ºC đến45ºC) ±0.2ºC (-10ºC đến 65ºC) ±2% r.h. (10 - 90% r.h., 0ºC đến 40ºC) ±0.5ºC (0ºC đến 40ºC) Measurement quota: Temperature and humidity 1 ...

15000000

Bảo hành : 12 tháng

Đầu đọc kết quả ghi nhiệt độ EBRO EBI IF 400

ĐẦU ĐỌC KẾT QUẢ CỦA THIẾT BỊ GHI NHIỆT ĐỘ KHÔNG DÂY Model EBI IF 400 Hãng sản xuất: EBRO – Đức ...

17800000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi nhiệt độ, áp suất PCE-MSR145S-TP

Dải đo: Nhiệt độ Áp suất -10ºC đến 65ºC 0 - 2500 mbar tuyệt đối Cấp chính xác: Nhiệt độ Áp suất ±0.1ºC (5ºC đến 45ºC) ±0.2ºC (-10ºC đến 65ºC) ±2.5 mbar (750-1100 mbar tuyệt đối) Thời gian lấy mẫu: Nhiệt độ Áp suất 1/s đến 12 h 10/s đến 12 h Bộ nhớ ...

14990000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dữ liệu Hioki MR8740

Hãng sản xuất: HiokiModel: RM8740Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Số kênh:   + Khối 1: 16 đơn vị analog /32 kênh analog + 8 kênh đầu vào logic tiêu chuẩn  + Khối 1: 13 đơn vị analog+3 đơn vi logic/ 26 kênh analog + 56 kênh logic   + Khối 2: 11 đơn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dữ liệu Hioki MR8741

Hãng sản xuất: HiokiModel: RM8741Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Số kênh:   + 16 kênh analog + 16 kênh đầu vào logic tiêu chuẩn/[8 analog units]   + 10 kênh analog + 64 kênh logic /[5 analog units + 3 logic units]- Thang đo:     + 5mV~20V/div, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dữ liệu Hioki RM8880-20

Hãng sản xuất: HiokiModel: RM8880-20Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Số kênh: 4 kênh analog + 8 kênh đầu vào logic tiêu chuẩn- Thang đo:  10 mV to 100 V/div, 13thang, độ phân giải: 1/640 thang đo - Đầu vào tối đa cho phép: 600 V AC/DC: 600 V AC/DC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dữ liệu Hioki 8205-10

Hãng sản xuất: HiokiModel: 8205-10Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Thang đo:  + Điện áp: DC /AC:0.1 V tới 500 V f.s. 12 thang  + Dòng điện AC: 10A tới 100A AC 4 thang  + 10 A tới 500 A AC 6 thang  + 10 A tới 1000 A AC 7 thang- Thời gian lấy mẫu: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dữ liệu Hioki 8206-10

Hãng sản xuất: HiokiModel: 8206-10Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Thang đo:  + Điện áp AC:100/200/500 V f.s. 3 thang  + Dòng điện AC: 10A tới 100A AC 4 thang  + 10 A tới 500 A AC 6 thang  + 10 A tới 1000 A AC 7 thang- Thời gian lấy mẫu: 10ms- Đặc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dữ liệu Hioki PR8112

Hãng sản xuất: HiokiModel: PR8112Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Số bút ghi: 2 bút- Cách thức thực hiện: Tự cân bằng, dùng chỉ ghi một lần- Tìn hiệu vào: Điện áp DC- Thang đo:  + ±1 mV tới 500 mV, 9 thang  + ±1 V tới 250 V, 8 thang- Đầu vào tối ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dữ liệu CAN ADAPTER Hioki 8910

Hãng sản xuất: HiokiModel: 8910Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Đầu vào: Giao tiếp CAN-Bus, 2 kênh ( Chỉ nhận)- Số kênh ra: 12 kênh analog, 6 kênh logic-24 bit- Độ phân dải đầu ra: 16 bit- Điện áp ra: -5 tới 5V DC(analog), 0 tới 5 V ( Logic)- Tốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi điện áp Hioki LR5041

Hãng sản xuất: HiokiModel: LR5041Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Tính năng: Thiết bị này ghi lại và đo những tín hiệu analog được xuất ra từ cảm biến hoặc từ thiết bị khác- Chức năng: Gia nhiệt( khi dùng chức năng gia nhiệt thì nên sử dụng 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi điện áp Hioki LR5042

Hãng sản xuất: HiokiModel: LR5042Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Tính năng: Thiết bị này ghi lại và đo những tín hiệu analog được xuất ra từ cảm biến hoặc từ thiết bị khác- Chức năng: Gia nhiệt( khi dùng chức năng gia nhiệt thì nên sử dụng 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi điện áp Hioki LR5043

Hãng sản xuất: HiokiModel: LR5043Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Tính năng: Thiết bị này ghi lại và đo những tín hiệu analog được xuất ra từ cảm biến hoặc từ thiết bị khác- Chức năng: Gia nhiệt( khi dùng chức năng gia nhiệt thì nên sử dụng 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dòng điện Hioki LR5051

Hãng sản xuất: HiokiModel: LR5051Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Tính năng: Ghi lại dòng tải của 50Hz/60Hz, dòng điện rò- Nhóm đo: Dòng Xoay chiều AC, 2 kênh- Thang đo:    + Khi dùng 9669: thang 1000A    + Khi dùng CT6500: thang 50A/ 500A   + Khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ ghi dòng điện Hioki LR5031

Hãng sản xuất: HiokiModel: LR5031Xuất sứ: Nhật BảnThông số kỹ thuật- Tính năng: Ghi lại các tín hiệu 4-20mA từ ccs thiết bị đo đạc- Nhóm đo: Dành cho các thiết bị có tín hiệu ra từ 0-20mA, 1 kênh- Thang đo: DC -30.00 to 30.00mA- Độ chính xác: ±0.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
Hà Nội - Cầu Giấy
TP.HCM Q.Tân Phú
Hà Nội - Q.Nam Từ Liêm