Panme đo trong

(119)
Xem dạng lưới

Panme đo trong Mitutoyo 145-188

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.Khoảng đo: 75-100mmCấp chính xác: ± 8µmĐộ chia:0.01mm ...

6600000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Mitutoyo 145-187

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.Khoảng đo: 50-75mmCấp chính xác: ± 7µmĐộ chia:0.01mm ...

5910000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE-ÁO 3227-30

  Hãng sản xuất: INSIZE-ÁO·         Dùng đo đường kính trong chi tiết·         Khoảng đo: 25-30mm·         Cấp chính xác: 0.005mm·         Chiều sâu đo: 150mm·         Xuất xứ: Trung Quốc ...

5190000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Mitutoyo 145-186

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.Khoảng đo: 25-50mmCấp chính xác: ± 6µmĐộ chia:0.01mm ...

4600000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Mitutoyo 145-185

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.Khoảng đo: 5-30mmCấp chính xác: ± 5µmĐộ chia:0.01mm ...

3800000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-201

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.Khoảng đo: 50-150mmCấp chính xác: ± 2µmĐộ chia:0.01mmVới 5 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50mm ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong cơ khí INSIZE 3222-500

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO·         Khoảng đo: 50-500mm·         Cấp chính xác: 0.01mm·         Số đầu đo: 6 Chiếc bao gồm( 13mm, 25mm, 50mm(2pcs), 100mm, 200mm)·         Xuất xứ: CHINA ...

2925000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong cơ khí INSIZE- 3221-300

 Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO·         Khoảng đo: 50-300mm·         Cấp chính xác: 13µm·         Khoảng chia: 0.01mm·         Số đầu đo: 10 Bộ·         Đọc kết quả trên vạch chia·         Xuất xứ: CHINA ...

2926000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-225

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO·         Khoảng đo: 200-225mm·         Cấp chính xác: 25µm·         Khoảng chia: 0.01mm·         Số đầu đo: 10 Bộ·         Đọc kết quả trên vạch chia·         Xuất xứ: CHINA ...

2730000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-200

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO·         Khoảng đo: 50-200mm·         Cấp chính xác: 13µm·         Khoảng chia: 0.01mm·         Số đầu đo: 6 Bộ·         Đọc kết quả trên vạch chia·         Xuất xứ: CHINA ...

2605000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong cơ khí INSIZE 3221-63

Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO·         Khoảng đo: 50-63mm·         Cấp chính xác: 13µm·         Khoảng chia: 0.01mm·         Số đầu đo: 2 Bộ·         Đọc kết quả trên vạch chia·         Xuất xứ: CHINA ...

2100000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong cơ khí INSIZE 3222-300

 Hãng sản xuất: INSIZE – ÁO·         Khoảng đo: 50-300mm·         Cấp chính xác: 0.01mm·         Số đầu đo: 5 Chiếc bao gồm( 13mm, 25mm, 50mm(2pcs), 100mm)·         Xuất xứ: CHINA ...

2404000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Moore & Wright MW280-02

Hãng sản xuất: Moore & WrightDùng đo đường kính trongThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.Khoảng đo: 25-50mmCấp chính xác: ± 2µmĐộ chia:0.01mmĐọc kết quả trên vạch chiaXuất xứ: Anh ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Moore & Wright MW280-01

Hãng sản xuất: Moore & WrightDùng đo đường kính trongThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.Khoảng đo: 5-30mmCấp chính xác: ± 2µmĐộ chia:0.01mmĐọc kết quả trên vạch chiaXuất xứ: Anh ...

1945000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-203

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.Khoảng đo: 50-500mmCấp chính xác: ± 2µmĐộ chia:0.01mmVới 6 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50(2pcs), 100, 200mm ...

4590000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo lỗ dạng khẩu Mitutoyo 137-202

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng.Khoảng đo: 50-300mmCấp chính xác: ± 2µmĐộ chia:0.01mmVới 5 đầu đo bao gồm: 13, 25, 50(2pcs), 100mm ...

3917000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-250

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 225-250mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

20900000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-225

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 200-225mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

17600000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-200

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 175-200mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

14450000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-175

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 150-175mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

11990000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-150

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 125-150mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

10850000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-125

Dùng đo đường kính trong chi tiết Thiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụng Khoảng đo: 100-125mm Cấp chính xác: 0.005mm Chiều sâu đo: 150mm/6" Đầu đo có thê thay đổi được Banh cóc dừng, đầu đo carbide Vòng chuẩn là tùy chọn Hãng sản xuất: INSIZE - ÁO Xuất xứ ...

9150000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong INSIZE 3220-175

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 15-175mmCấp chính xác: ± 2µmKhoảng chia: 0.01mmHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

2230000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong INSIZE 25-50mm, 3221-50

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 25-50mmCấp chính xác: ± 2µmKhoảng chia: 0.01mmHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

2115000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong INSIZE 125-150mm, 3220-150

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 125-150mmCấp chính xác: ± 2µmKhoảng chia: 0.01mmHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

2040000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong INSIZE 100-125mm, 3220-125

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 100-125mmCấp chính xác: ± 2µmKhoảng chia: 0.01mmHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

1950000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong INSIZE 75-100mm, 3220-100

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 75-100mmCấp chính xác: ± 2µmKhoảng chia: 0.01mmHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

1790000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong INSIZE 50-75mm, 3220-75

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 50-75mmCấp chính xác: ± 2µmKhoảng chia: 0.01mmHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

1588000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong INSIZE 25-50mm, 3220-50

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 25-50mmCấp chính xác: ± 2µmKhoảng chia: 0.01mmHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

1346000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong INSIZE 5-30mm, 3220-30

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 5-30mmCấp chính xác: ± 2µmKhoảng chia: 0.01mmHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

1280000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong INSIZE 50-75mm, 3221-75

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 50-75mmCấp chính xác: ± 2µmKhoảng chia: 0.01mmHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ống Moore& Wright MW255-01

THÔNG SỐ KỸ THUẬTPHẠM VI ĐO0-25mmĐỘ CHIA0.01mmHÃNG SẢN XUẤTMoore&WrightXUẤT XỨANH ...

1275000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Moore & Wright MW891M300

CHIỀU DÀI0-300mmHÃNG SẢN XUẤTMoore&WrightXUẤT XỨANH ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo sâu Moore & Wright MW891M150

PHẠM VI ĐO0-150mmHÃNG SẢN XUẤTMoore&WrightXUẤT XỨANH ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ngoài điện tử Metrology SC-9000L

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 0-50mmĐộ phân giải: 0.01mmHiển thị số ...

4130000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-05ESP

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 50-100mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

46857000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-300

Hãng sản xuất : INSIZEDải đo : 275-300mmĐộ phân giải :  0.001mm/0.00005"Cấp chính xác : ± 7μmCấp bảo vệ : IP 54 ...

35450000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-275

Hãng sản xuất : INSIZE Dải đo : 250-275mm Độ phân giải :  0.001mm/0.00005" Cấp chính xác : ± 7μm Cấp bảo vệ : IP 54 ...

30000000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-250

Hãng sản xuất : INSIZE Dải đo : 225-250mm Độ phân giải :  0.001mm/0.00005" Cấp chính xác : ± 7μm Cấp bảo vệ : IP 54 ...

25670000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm điện tử Metrology TP-01ESP

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 6-12mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

25650000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-04ESP

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 30-50mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

22100000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-225

Hãng sản xuất : INSIZEDải đo : 200-225mmĐộ phân giải :  0.001mm/0.00005"Cấp chính xác : ± 7μmCấp bảo vệ : IP 54 ...

22090000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-03ESP

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 20-30mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

19560000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-200

Hãng sản xuất : INSIZEDải đo : 175-200mmĐộ phân giải :  0.001mm/0.00005"Cấp chính xác : ± 5μmCấp bảo vệ : IP 54 ...

18560000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-9087E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 87-100mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

16680000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-9075E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 75-88mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

16180000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-175

Hãng sản xuất : INSIZEDải đo : 150-175mmĐộ phân giải :  0.001mm/0.00005"Cấp chính xác : ± 5μmCấp bảo vệ : IP 54 ...

15900000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-9062E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 62-75mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

15670000

Bảo hành : 12 tháng

123
TP.HCM