Tải điện tử

(55)
Xem dạng lưới

Tải điện tử DC PRODIGIT 33701 (60V, 1000A, 10kW)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics - Đài LoanModel: 33701Công suất: 10KWĐòng điện: 0-1000AĐiện áp: 0-60VĐiện áp hoạt động thấp nhất: 0.1V tại 100A và 0.7 V tại 1000AChế độ dòng điện không đổi:+ 0-100A độ phân dải 1.667mA+ 0-1000A độ phân dải 16.67mA ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC PRODIGIT 33702 (60V, 1000A, 15kW)

Công suất: 15KWĐòng điện: 0-1000AĐiện áp: 0-60VĐiện áp hoạt động thấp nhất: 0.1V tại 100A và 0.7 V tại 1000AChế độ dòng điện không đổi:+ 0-100A độ phân dải 1.667mA+ 0-1000A độ phân dải 16.67mA+ Cấp chính xác: 0.1% của giá trị đặt, 0.2% của dải làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC PRODIGIT 33703 (60V, 1000A, 20kW)

Công suất: 20KWĐòng điện: 0-1000AĐiện áp: 0-60VĐiện áp hoạt động thấp nhất: 0.1V tại 100A và 0.7 V tại 1000AChế độ dòng điện không đổi:+ 0-100A độ phân dải 1.667mA+ 0-1000A độ phân dải 16.67mA+ Cấp chính xác: 0.1% của giá trị đặt, 0.2% của dải làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC PRODIGIT 337043

Công suất: 25KWĐòng điện: 0-1000AĐiện áp: 0-60VĐiện áp hoạt động thấp nhất: 0.1V tại 100A và 0.7 V tại 1000AChế độ dòng điện không đổi:+ 0-100A độ phân dải 1.667mA+ 0-1000A độ phân dải 16.67mA+ Cấp chính xác: 0.1% của giá trị đặt, 0.2% của dải làm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC PRODIGIT 33512F (60V, 360A, 5.4kW)

Công suất: 5.4KW Đòng điện: 0-360A Điện áp: 0-60V Điện áp hoạt động thấp nhất: 0.6V tại 360A Chế độ dòng điện không đổi: + 0-36/360A độ phân dải 0.6mA/6mA + Cấp chính xác: 0.1% của giá trị đặt+ dải làm việc Chế độ điện trở không đổi + 0.0027- 0.167- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC PRODIGIT 33532F

Công suất: 5.4KW Đòng điện: 0-720A Điện áp: 0-60V Điện áp hoạt động thấp nhất: 0.7V tại 720A Chế độ dòng điện không đổi: + 0-72/720A độ phân dải 1.2mA/12mA + Cấp chính xác: 0.1% của giá trị đặt+ dải làm việc Chế độ điện trở không đổi + 0.00138- 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC PRODIGIT 33542F

Công suất: 5.4KW Đòng điện: 0-1000A Điện áp: 0-60V Điện áp hoạt động thấp nhất: 0.7V tại 1000A Chế độ dòng điện không đổi: + 0-100.2/100,2A độ phân dải 1.67mA/16.7mA + Cấp chính xác: 0.1% của giá trị đặt+ dải làm việc Chế độ điện trở không đổi + 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC PRODIGIT 33513F (60V, 480A, 7.2kW)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 33513F Công suất: 7.2KW Đòng điện: 0-480A Điện áp: 0-60V Điện áp hoạt động thấp nhất: 0.6V tại 480A Chế độ dòng điện không đổi: + 0-48/480A độ phân dải 0.8mA/8mA + Cấp chính xác: 0.1% của giá trị ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điệnt tử DC Prodigit 3310F (150W, 30A, 60V)

Tải điệnt tử DC Prodigit 3310F (150W, 30A, 60V) Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3310F Bảo hành: 12 tháng Công suất Max:150W Dòng điện Max: 30A Điện áp hoạt động: 60V Hiển thị : V, A, W Bảo vệ: quá áp, quá dòng, quá công suất, ...

25180000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điệnt tử DC Prodigit 3311F (300W, 60A, 60V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3311F Bảo hành: 12 tháng Công suất Max:300W Dòng điện Max: 60A Điện áp hoạt động: 60V Hiển thị : V, A, W Bảo vệ: quá áp, quá dòng, quá công suất, quá nhiệt ...

29100000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3312F (300W, 12A, 250V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3312F Bảo hành: 12 tháng Công suất Max:300W Dòng điện Max: 12A Điện áp hoạt động: 250V Hiển thị : V, A, W Bảo vệ: quá áp, quá dòng, quá công suất, quá nhiệt ...

28990000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3314F (300W, 12A, 500V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3314F Bảo hành: 12 tháng Công suất Max:300W Dòng điện Max: 12A Điện áp hoạt động: 500V Hiển thị : V, A, W Bảo vệ: quá áp, quá dòng, quá công suất, quá nhiệt ...

32400000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3315F (75W, 15A, 60V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3315F Bảo hành: 12 tháng Công suất Max: 75W Dòng điện Max: 15A Điện áp hoạt động: 60V Hiển thị : V, A, W Bảo vệ: quá áp, quá dòng, quá công suất, quá nhiệt ...

22900000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3320 (150W, 30A, 60V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3320 Bảo hành: 12 tháng Công suất Max: 150W Dòng điện Max: 30A Điện áp hoạt động: 60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3321 (300W, 60A, 60V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3321 Bảo hành: 12 tháng Công suất Max: 300W Dòng điện Max: 60A Điện áp hoạt động: 60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3322 (300W, 10A, 250V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3322 Bảo hành: 12 tháng Công suất Max: 300W Dòng điện Max: 10A Điện áp hoạt động: 250V Hiển thị : V, A, W ...

40600000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3323 (150W, 10A, 400V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3323 Bảo hành: 12 tháng Công suất Max: 150W Dòng điện Max: 10A Điện áp hoạt động: 400V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3324 (200W, 5A, 500V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3324 Bảo hành: 12 tháng Công suất Max: 200W Dòng điện Max: 5A Điện áp hoạt động: 500V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3325 (75W, 15A, 60V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3325 Bảo hành: 12 tháng Công suất Max: 75W Dòng điện Max: 15A Điện áp hoạt động: 60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC kép Prodigit 3330A (255W, 50A, 2x60

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3330A Bảo hành: 12 tháng Công suất vào CH. A: 250W Công suất vào CH. B: 50W Dòng điện vào CH. A: 50A Dòng điện vào CH. B: 5A Điện áp vào CH A: +60V Điện áp vào CH B: +60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC kép Prodigit 3331A (250W, 50A, +/-6

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3331A Bảo hành: 12 tháng Công suất vào CH. A: 250W Công suất vào CH. B: 50W Dòng điện vào CH. A: 50A Dòng điện vào CH. B: 5A Điện áp vào CH A: +60V Điện áp vào CH B: -60V Hiển thị : V, A, W Bảo vệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC kép Prodigit 3332A (2x75W, 5A, 60V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3332A Bảo hành: 12 tháng Công suất vào : 2x75W Dòng điện vào : 5A Điện áp vào CH A: +60V Điện áp vào CH B: +60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC kép Prodigit 3333A (2x75W, 5A, +/-6

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3333A Bảo hành: 12 tháng Công suất vào : 2x75W Dòng điện vào : 5A Điện áp vào CH A: +60V Điện áp vào CH B: -60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC kép Prodigit 3335A (500W, 100A, 60V

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3335A Bảo hành: 12 tháng Công suất vào CH. A: 500W Công suất vào CH. B: 50W Dòng điện vào CH. A: 100A Dòng điện vào CH. B: 5A Điện áp vào CH A: +60V Điện áp vào CH B: +60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3350F (1200W, 120A, 60V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3350F Bảo hành: 12 tháng Công suất: 1200W Dòng điện: 120A Điện áp: 60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3351F (1800W, 120A, 60V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3351F Bảo hành: 12 tháng Công suất: 1800W Dòng điện: 120A Điện áp: 60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Prodigit 3352F (1200W, 240A, 60V)

Hãng sản xuất: Prodigit Electronics – Đài Loan Model: 3352F Bảo hành: 12 tháng Công suất: 1200W Dòng điện: 240A Điện áp: 60V Hiển thị : V, A, W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9836B

- Công suất : 20kW - Dòng điện : 0-240A - Điện áp : 0-500V - Kích thước : 700*2000*700 mm - Khối lượng : 370kg - Bảo hành : 12 tháng Hãng sản xuất : Maynuo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9712 (0-30A/0-150V/300W)

- Công suất : 300W - Dòng điện : 0-30A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 214*108*365mm - Khối lượng : 3.5kg - Bảo hành : 12 months - Hãng sản xuất : Maynuo ...

23650000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9712B

- Công suất : 300W - Dòng điện : 0-15A - Điện áp : 0-500V - Kích thước : 214*108*365mm - Khối lượng : 3.5kg - Bảo hành : 12 months Hãng sản xuất : Maynuo ...

27700000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9712C

- Công suất : 300W - Dòng điện : 0-60A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 214*108*365mm - Khối lượng : 3.5kg - Bảo hành : 12 months Hãng sản xuất : Maynuo ...

28800000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9713

- Công suất : 600W - Dòng điện : 0-120A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 428*103*453.5mm - Khối lượng : 3.5kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

46300000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9713B

- Công suất : 600W - Dòng điện : 0-30A - Điện áp : 0-500V - Kích thước : 428*103*453.5mm - Khối lượng : 17.6kg - Bảo hành : 12 tháng Hãng sản xuất : Maynuo ...

49100000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9714

- Công suất : 1200W - Dòng điện : 0-240A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 428*103.5*453.5mm - Khối lượng : 17.6kg - Bảo hành : 12 tháng - Hãng sản xuất : Maynuo ...

64100000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9714B

- Công suất : 1200W - Dòng điện : 0-60A - Điện áp : 0-500V - Kích thước : 428*103.5*453.5mm - Khối lượng : 17.6kg - Bảo hành : 12 tháng Hãng sản xuất : Maynuo ...

67170000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9715

- Công suất : 1800W - Dòng điện : 0-240A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 207*428*453.5mm - Khối lượng : 31.6kg - Bảo hành : 12 tháng - Hãng sản xuất : Maynuo ...

70500000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9715B

- Công suất : 1800W - Dòng điện : 0-120A - Điện áp : 0-500V - Kích thước : 207*428*453.5 mm - Khối lượng : 31.6kg - Bảo hành : 12 tháng - Hãng sản xuất : Maynuo ...

77290000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9716

- Công suất : 2400W - Dòng điện : 0-240A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 207*428*453.5 mm - Khối lượng : 31.6kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

107500000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9716B

- Công suất : 2400W - Dòng điện : 0-120A - Điện áp : 0-500V - Kích thước : 207*428*453.5 mm - Khối lượng : 31.6kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

115100000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9717

- Công suất : 3600W - Dòng điện : 0-240A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 489.5*357*538.5 mm - Khối lượng : 70kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

153900000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9717B

- Công suất : 3600W - Dòng điện : 0-120A - Điện áp : 0-500V - Kích thước : 489.5*357*538.5 mm - Khối lượng : 70kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

161200000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9718

- Công suất : 6000W - Dòng điện : 0-240A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 489.5*357*538.5 mm - Khối lượng : 70kg - Bảo hành : 12 tháng Hãng sản xuất : Maynuo ...

207200000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9718B

- Công suất : 6000W - Dòng điện : 0-120A - Điện áp : 0-500V - Kích thước : 489.5*357*538.5 mm - Khối lượng : 70kg - Bảo hành : 12 tháng Hãng sản xuất : Maynuo ...

215930000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9718D

- Công suất : 6000W - Dòng điện : 0-240A - Điện áp : 0-500V - Kích thước : 489.5*357*538.5 mm - Khối lượng : 70kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

244700000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9718E

- Công suất : 6000W - Dòng điện : 0-120A - Điện áp : 0-600V - Kích thước : 408*428*453.5 mm - Khối lượng : 70kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

257430000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9718F

- Công suất : 6000W - Dòng điện : 0-480A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 408*428*453.5 mm - Khối lượng : 70kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

268300000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9834

- Công suất : 10kW - Dòng điện : 0-500A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 700*1880*700 mm - Khối lượng : 300kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

625600000

Bảo hành : 12 tháng

Tải điện tử DC Maynuo M9835

- Công suất : 10kW - Dòng điện : 0-500A - Điện áp : 0-150V - Kích thước : 700*1880*700 mm - Khối lượng : 300kg Hãng sản xuất : Maynuo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM