Máy đo độ ngọt

(31)
Xem dạng lưới

Máy đo độ ngọt GMK 701R

Tên sản phẩm GMK 701R Chi tiết Measuring Range: Brix 0% ~ 45% Accuracy: Brix +/- 0.2% Application: Fruits, Juice, Soft drinks, coffee, milk, tomato ketchups & others. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt GMK 704R

Tên sản phẩm GMK 704R Chi tiết Measuring Range: Brix 0% ~ 60% Accuracy: Brix +/- 0.2% Application: Fruits, Jellies, Concentrated & others. ...

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt điện tử ATAGO PAL-1

Model PAL-1 (Code 3810) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật - Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 53.0% Brix (9.0 … 99.90C) - Tự động bù trừ nhiệt độ trong khoảng: 10 … 1000C - Độ phân giải: 0.1% / 0.10C - Độ chính xác: ±0.2% / ±10C - Thể tích mẫu đo: 0.3ml - Thời gian ...

9900000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO Master-M

Model Master-M (Code 2313) Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật - Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 33.0% Brix - Vạch chia nhỏ nhất: 0.2% - Kích thước: 3.3 x 3.3 x 20.4cm - Trọng lượng: 160 gam Cung cấp bao gồm: + Khúc xạ kế đo độ ngọt model Master-M + Hộp đựng máy và ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO Master-2M

Model Master-2M (Code 2323)Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật- Khoảng đo độ ngọt: 28.0 … 62.0% Brix- Vạch chia nhỏ nhất: 0.2%- Kích thước: 3.3 x 3.3 x 20.4cm- Trọng lượng: 160 gamCung cấp bao gồm:+ Khúc xạ kế đo độ ngọt model Master-2M+ Hộp đựng máy và ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO Master-3M

Model Master-3M (Code 2333)Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật- Khoảng đo độ ngọt: 58.0 … 90.0% Brix- Vạch chia nhỏ nhất: 0.2%- Kích thước: 3.3 x 3.3 x 16.8cm- Trọng lượng: 120 gamCung cấp bao gồm:+ Khúc xạ kế đo độ ngọt model Master-3M+ Hộp đựng máy và ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO Master-53M

Model Master-53M (Code 2353)Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật- Khoảng đo: 0.0 – 53.0% Brix- Vạch chia nhỏ nhất: 0.5% Brix- Kích thước: 3.2 x 3.4 x 16.8 cm- Trọng lượng: 130 gamCung cấp bao gồm:+ Khúc xạ kế đo độ ngọt model Master-53M+ Hộp đựng máy và hướng ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt MILWAUKEE MA871

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumania- Khoảng đo Brix: 0 … 85% Brix. Độ phân giải: 0.1% Brix. Độ chính xác: ±0.2% Brix- Khoảng đo nhiệt độ: 0 … 800C / 32 … 1750F. Độ phân giải: 0.10C/0.10F. Độ chính xác: ±0.30C / ±0.50F- Nguồn sáng: LED vàng- Thời gian ...

3250000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt MILWAUKEE MA882

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumania- Khoảng đo Brix: 0 … 50% Brix. Độ phân giải: 0.1% Brix. Độ chính xác: ±0.2% Brix- Khoảng đo nhiệt độ: 0 … 800C / 32 … 1750F. Độ phân giải: 0.10C/0.10F. Độ chính xác: ±0.30C / ±0.50F- Nguồn sáng: LED vàng- Thời gian ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ đường Glucose MILWAUKEE MA873

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumania- Khoảng đo Brix: 0 … 85% mass. Độ phân giải: 0.1%. Độ chính xác: ±0.2%- Khoảng đo nhiệt độ: 0 … 800C / 32 … 1750F. Độ phân giải: 0.10C/0.10F. Độ chính xác: ±0.30C / ±0.50F- Nguồn sáng: LED vàng- Thời gian cho kết ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ đường FRUCTOSE MILWAUKEE MA872

Hãng sản xuất: MILWAUKEE – Rumania- Khoảng đo Fructose: 0 … 85% mass. Độ phân giải: 0.1% . Độ chính xác: ±0.2%- Khoảng đo nhiệt độ: 0 … 800C / 32 … 1750F. Độ phân giải: 0.10C/0.10F. Độ chính xác: ±0.30C / ±0.50F- Nguồn sáng: LED vàng- Thời gian cho ...

3000000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO PAL-3

Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật- Khoảng đo độ ngọt: 0.0 … 93.0% Brix (9.0 … 99.90C)- Tự động bù trừ nhiệt độ trong khoảng: 10 … 1000C- Độ phân giải: 0.1% / 0.10C- Độ chính xác: ±0.1%- Thể tích mẫu đo: 0.3ml- Thời gian đo: 3 giây/mẫu- Môi trường hoạt động ...

15000000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO PAL-α

odelPAL-αCat.No.3840Measurement RangeBrix 0.0 to 85.0 % Temperature 9.0 to 99.9°CResolutionBrix 0.1 % Temperature 0.1°CMeasurement AccuracyBrix ±0.2 % Temperature ±1°CAmbient Temperature10 to 40°CMeasurement Temperature10 to 100°C ( Automatic ...

9000000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO CODE 2771

ModelMASTER-SUR/NαCat.No.2771Scale rangeUrine S.G. scale : 1.000 to 1.060 Serum protein scale : 0.0 to 12.0g / 100ml Refractive index scale (nD) : 1.3330 to 1.3660 (Automatic Temperature Compensation)Minimum scaleUrine S.G. scale : 0.001 Serum ...

5900000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO Master-α

Model: MASTER-α (Code 2311)Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật:Scale range: Brix 0.0 to 33.0% (Automatic Temperature Compensation)Minimum Scale: Brix 0.2%Measurement Accuracy: Brix ±0.2% (10 to 30°C)Repeatability: ±0.1%International ...

4370000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO Master-2α

Khúc xạ kế đo đột ngọtModel: MASTER-2α (Code 2321)Hãng sản xuất: ATAGO – NhậtThông số kỹ thuật:Scale range: Brix 28.0 to 62.0% (Automatic Temperature Compensation) Minimum Scale: Brix 0.2%Measurement Accuracy: Brix ±0.2% (10 to 40°C)Repeatability: ±0 ...

4300000

Bảo hành : 12 tháng

Khúc xạ kế đo độ ngọt ATAGO Master-4α

Khúc xạ kế đo đột ngọtModel: MASTER-4α (Code 2341)Hãng sản xuất: ATAGO – Nhật Thông số kỹ thuật:Scale range: Brix 45.0 to 82.0% (Automatic Temperature Compensation)Minimum Scale: Brix 0.2%Measurement Accuracy: Brix ±0.2% (10 to 40°C)Repeatability: ±0 ...

5180000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt HANNA HI 96801

Hãng sản xuất: HANNA - ÝRangeSugar Content0 to 85% Brix (% Brix) Temperature0 to 80°C (32 to 176°F)ResolutionSugar Content0.1 % Brix Temperature0.1°C (0.1°F)Accuracy (@20°C)Sugar Content±0.2% Brix Temperature0.3°C (0.5°F)Temperature Compensation ...

3700000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ đường trong rượu vang HANNA HI 96811

Hãng sản xuất: HANNA - ÝRangeSugar Content0 to 50 % Brix Temperature0 to 80°C (32 to 176°F)ResolutionSugar Content0.1 % Brix Temperature±0.1°C (0.1°F)Accuracy (@20°C)Sugar Content±0.2 % Brix Temperature±0.3°C (0.5°F)Temperature Compensation automatic ...

3500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ đường trong rượu vang HANNA HI 96813

RangeSugar Content0 to 50 % Brix 0.0-25.0 % V/V Potential Alcohol Temperature0 to 80°C (32 to 176°F)ResolutionSugar Content0.1 % Brix 0.1 % V/V Potential Alcohol Temperature±0.1°C (0.1°F)Accuracy (@20°C)Sugar Content±0.1 °Baumé ±0.2 V/V Potential ...

3520000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt HANNA HI 96802

Hãng sản xuất: HANNA - ÝRangeSugar Content0 to 85% (by weight) (% fructose) Temperature0 to 80°C (32 to 176°F)ResolutionSugar Content0.1 Temperature0.1°C (0.1°F)Accuracy (@20°C)Sugar Content±0.2% Temperature0.3°C (0.5°F)Temperature Compensation ...

3500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt HANNA HI 96803

Hãng sản xuất: HANNA - ÝRangeSugar Content0 to 85% (by weight) (% glucose) Temperature0 to 80°C (32 to 176°F)ResolutionSugar Content0.1 Temperature0.1°C (0.1°F)Accuracy (@20°C)Sugar Content±0.2% Temperature0.3°C (0.5°F)Temperature Compensation ...

3500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt HANNA HI 96804

Hãng sản xuất: HANNA - ÝRangeSugar Content0 to 85% (by weight) (% invert sugar) Temperature0 to 80°C (32 to 176°F)ResolutionSugar Content0.1 Temperature0.1°C (0.1°F)Accuracy (@20°C)Sugar Content±0.2% Temperature0.3°C (0.5°F)Temperature Compensation ...

3500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt ATAGO PR-301α

Model PR-301α Measurement Range Brix 45.0 to 90.0% Measurement Accuracy Brix ±0.1% (10 to 30°C) Ambient Temperature 10 to 40°C International Protection Class IP64 Dust-tight and Protected against splashing water. Accessories Standard liquid LG, Round ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt ATAGO PR-201α (0.0 … 60.0% Brix)

Model: PR-201α Hãng sản xuất: ATAGO - Nhật Model PR-201α Measurement Range Brix 0.0 to 60.0% Measurement Accuracy Brix ±0.1% Ambient Temperature 10 to 40°C International Protection class IP64 Dust-tight and Protected against splashing water. Optional ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt ATAGO PR-101α (0.0 … 45.0% Brix)

Model PR-101α Measurement Range Brix 0.0 to 45.0% Measurement Accuracy Brix ±0.1% Ambient Temperature 5 to 40°C International Protection Class IP64 Dust-tight and Protected against splashing water. Optional • SUPER EXTRACTOR : RE-29401 • 10% Sucrose ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt ATAGO PR-32α (0.0 … 32.0% Brix)

Model PR-32α Cat.No. 3405 Measurement Range Brix 0.0 to 32.0% Minimum Iindication Brix0.1% Measurement Accuracy Brix ±0.1% Measurement Temperature 5 to 40°C (Automatic Temperature Compensation ) Ambient Temperature 5 to 40°C Power Supply 006P dry ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt điện tử G-WON GMK-703AC

Model: GMK-703ACXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 12 thángThông số kỹ thuật:Phạm vi đo: 45-90 Brix %Độ chính xác:±0.2 Brix %Nguồn điện: Pin 9VĐộ chia:                0.1 Brix %Kích thước: 154(L) x 108(W) x 43(H) mmKhối lượng: Khoảng 1 kg ...

22200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt điện tử G-WON GMK-701AC

Hãng: G-wonModel: GMK-701ACXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 12 thángThông số kỹ thuật:Phạm vi đo: 0-45 Brix %Độ chính xác: ±0.1 Brix %Độ chia:0.1 Brix %Nguồn điện: Pin 9VKích thước: 154(L) x 108(W) x 43(H) mmKhối lượng: Khoảng 1 kg ...

22200000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo độ ngọt điện tử G-WON GMK-702AC

Hãng: G-wonModel: GMK-702ACXuất xứ: Hàn QuốcBảo hành: 12 thángThông số kỹ thuật:Phạm vi đo: 45-90 Brix %Độ chính xác: ±0.2 Brix %Độ chia: 0.1 Brix %Nguồn điện: Pin 9VKích thước: 154(L) x 108(W) x 43(H) mmKhối lượng: Khoảng 1 kg ...

22200000

Bảo hành : 12 tháng

TP. Hà Nội
Tây Nguyên
TP. Hồ Chí Minh