Súng bắn đinh

(120)
Xem dạng lưới

Máy đóng đinh cuộn Meite CN80

Máy đóng đinh cuộn Meite CN80Đóng đinh cuộn từ 25-80mmÁp lực hơi 6-8barĐường kính dây hơi 12mmMade in china ...

6450000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh dù Meite 1230

Trọng lượng : 0.55kgKích thước : 99x 152x 210 (mm)Áp suất : 4-7kgXuất xứ : china ...

1880000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh Meite K425

Trọng lương: 1.20kgKích thước :55x168x240 (mm)Áp suất : 5-8kgXuất xứ: china ...

610000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh Meite N851

Trọng lương : 3.14kgKích thước : 92x 275x 365 (cm)Áp suất : 5-8kgXuất xứ: china ...

1950000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh Meite P515

Trọng lượng: 0.92kgKích thước : 50x160x233 (mm)áp suất : 4-8kgxuất xứ: china ...

950000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh Meite SC760

Máy đóng đinh Meite SC760 ...

4500000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh Meite SC7C

trọng lượng : 1.70kgkích thước : 92x212x350 (mm)áp suất : 4-8kgXuất xứ: china ...

4500000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh Meite SN150

trọng lượng : 1.20kgkích thước : 76x250x300 (mm)áp suất : 4-8kgxuất xứ: china ...

1950000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh Meite SN80

Trọng lượng : 1.20kgkích thước : 76x250x300 (mm)áp suất : 4-8kgxuất xứ: china ...

1250000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh Meite V1015

Trọng lượng : 0.92kgkích thước : 50x160x233 (mm)áp suất : 4-8kgxuất xứ: china ...

3250000

Bảo hành : 3 tháng

Máy đóng đinh Yakima F30-Vàng

Máy đóng đinh Yakima F30-Vàng ...

250000

Bảo hành : 3 tháng

Súng bắn đinh F32 MEITE

Khối lượng1.25kgKích thước240×60×165(mm)Sức chứa100 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH F(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh F50 MEITE

Khối lượng1.25kgKích thước245×61×229(mm)Sức chứa100 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH F(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh 1013J MEITE

Khối lượng0.94kgKích thước207×50×145(mm)Sức chứa100 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH U10J(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh 1013JL MEITE

Khối lượng1.10kgKích thước207×50×210(mm)Sức chứa100 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH U10J(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh 1022J MEITE

Khối lượng1.17kgKích thước240×55×168(mm)Sức chứa100 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH U10J(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh 422J MEITE

Khối lượng1.17kgKích thước240×55×168(mm)Sức chứa100 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH U4J(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh 422JL MEITE

Khối lượng1.52kgKích thước233×58×247(mm)Sức chứa100 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH U4J(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh T50 MEITE

Khối lượng1.93kgKích thước305×80×267(mm)Sức chứa100 mẫu đinhÁp suất hơi6-8kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH T(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh 425K MEITE

Khối lượng1.2kgKích thước240×55×168(mm)Sức chứa80 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH U4K(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh 440K MEITE

Khối lượng2.1kgKích thước298×73×270(mm)Sức chứa160 mẫu đinhÁp suất hơi5-8kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH U4K(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh P622 MEITE

Khối lượng0.91kgKích thước205×42×160(mm)Sức chứa150 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH CHỈ 6/XX(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh P630 MEITE

Khối lượng0.92kgKích thước215×42×178(mm)Sức chứa150 mẫu đinhÁp suất hơi4-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH CHỈ 6/XX(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Súng bắn đinh MEITE ADCS-19 (DÙNG HƠI)

Khối lượng2.15kgKích thước342x115x220(mm)Sức chứa100 mẫu đinhÁp suất hơi5-7kgf/cm²Kích thước đầu hơi6mmXuất xứTrung QuốcNhãn hiệuMeiteLoại đinh sử dụngĐINH CARTON(click để xem chi tiết) Súng bắn đinh là một phát kiến cực lớn trong ngành sản suất công ...

0

Bảo hành : 12 tháng