Máy đo bức xạ tử ngoại

(74)
Xem dạng lưới

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-08

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-08Xuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 1.5 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 1.2 (33.6)+ 137Cs, MBq (µCi) : 0.14 (3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-04H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-04HXuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 1.5 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0.94 (25)+ 137Cs, MBq (µCi) : 0.11 (3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-14

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-14Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m):3.0 x 4 / 6.0 x 4 / 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5 / 8 /20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : - + 137Cs, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-13

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-13Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2 / 6.0 x 3- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : - + 137Cs, MBq (µCi) : -+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-10H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-10HXuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 6.0 x 4/ 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 8/ 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 1.8 (49) / 2.7 (71.5)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-10

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-10Xuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 / 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more:5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0.7 (18.2) / 2.4 (64)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-09H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-09HXuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2/ 6.0 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more:5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0.65 (16.8)/ 2.5 (69)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-09

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-09Xuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2 / 6.0 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more:  5/ 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 0.85 (23) / 3.2 (87)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-05H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-05HXuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2/ 6.0 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more:5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0.65 (16.8)/ 2.5 (69)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-05

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-05Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2 / 6.0 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more:  5/ 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 0.85 (23) / 3.2 (87)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-01H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-01HXuất xứ: Europe  - Chiều rộng và chiều cao (m): 6.0 x 4/ 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 8/ 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 1.8 (49) / 2.7 (71.5)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-01

Nhà sản xuất: PolimasterNhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-01Xuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 / 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more:5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường sắt Polimaster PM5000A-14

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-14Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 ; 6.0 x 4; 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5 ; 8 ; 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): -+ 137Cs, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường sắt Polimaster PM5000A-10H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-10HXuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 ; 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 8 ; 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 1.8 (49);  2.7 (71.5)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường sắt Polimaster PM5000A-10H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-10Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 ; 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5 ; 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 0.7 (18.2) ; 2.4 (64)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường sắt Polimaster PM5000A-01H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-01HXuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao, (m): 3.0 x 4 ; 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 8 ; 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 1.8 (49);  2.7 (71.5)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường sắt Polimaster PM5000A-01

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-01Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 ; 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5 ; 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 0.7 (18.2) ; 2.4 (64)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị đo mức độ nhiễm phóng xạ của thực phẩm Polimaster PM1406

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM1406Xuất xứ: Europe- Máy dò:   CsI(Tl)- Hạt nhân phóng xạ quan tâm:  137Cs+134Cs  40K- Tự động điều chỉnh cho mật độ mẫu: 0.2 - 1.6 g/sm3- Phạm vi đo của  SA (VA) cho độ nền không quá 0,15 μSv/h:  137Cs: 25 Bq/kg (Bq ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị xác định đồng vị phóng xạ cầm tay Polimaster PM1410

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM1410 IdentifierXuất xứ: Europe- Máy dò:   NaI(Tl)- Độ nhạy, không ít hơn+ On 241Am: X+ On 137Cs: 800 s-1/(μSv/h); 8,0 s-1/(μR/h)- Phạm vi năng lượng của bức xạ gamma: 0.025 - 3.0 MeV- Phạm vi năng lượng ở chế độ tìm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dò quang phổ cá nhân Polimaster PM1704GN

Nhà sản xuất: PolimasterModel: РМ1704GNXuất xứ: Europe - Máy dò:+ gamma: CsI(Tl) + Neutron: Li6I(Eu) - Độ nhạy:+ for 137Сs, no less 100 cps/(µSv/h)+ for 241Am, no less 250 cps/(µSv/h)- Phạm vi năng lượng:+ gamma 0.033 - 3.0 MeV+ Neutron: From thermal ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dò quang phổ cá nhân Polimaster PM1704M

Với độ nhạy cao và nhỏ gọn, thiết bị dò tia phổ gamma-neutron có thuật toán tìm kiếm nâng cao cho phép đo cường độ bức xạ và xác định nhanh chóng các nguồn hạt nhân phóng xạ. Các thiết bị được trang bị một màn hình LCD màu và một giao diện người dùng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dò quang phổ cá nhân Polimaster PM1704

Nhà sản xuất: PolimasterModel: РМ1704Xuất xứ: Europe- Máy dò:+ Gamma: CsI(Tl)+ Neutron:X  - Độ nhạy:+ for 137Сs, no less 100 cps/(µSv/h)+ for 241Am, no less 250 cps/(µSv/h)- Phạm vi năng lượng: + gamma 0.033 - 3.0 MeV+ Neutron:X - Dải đo : + gamma  0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo và dò bức xạ cá nhân Polimaster PM1703MO-1B

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM1703MO-1BXuất xứ: Europe - Máy dò:+ gamma  CsI(Tl), GM tube+ Neutron: X- Độ nhạy:+ for 137Сs, no less 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h))+ for 241Am, no less 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h))- Phạm vi năng lượng:  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo bức xạ điện từ LK3600

Để bảo vệ con người đối với các tác hại của các tia phóng xạ cũng như việc sử dụng nó trong công nghiệp, y khoa… từ lâu các phương pháp đo phóng xạ đã được phát triển, vì tín hiệu ở ngõ ra của các thiết bị này cũng là tín hiệu điện. Tia phóng xạ có ...

6950000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị đo bức xạ mặt trời Tenmars TM-206 (2000 W/m2)

Hãng sản xuất: TenmarsModel: TM-206Xuất xứ: Đài LoanThông số kỹ thuật- Thang đo: 2000 W/m2, 634 BTU/(ft2xh)- Độ phân giải: 0.1 W/m2, 0.1 BTU/ (ft2xh)- Thời gian lấy mẫu: 0.25s- Hiển thị LCD- Giữ giá trị Max/Min- Đơn vị: W/m2 ; BTU- Nguồn: Pin 9V ...

1900000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị đo Bức xạ tử ngoại Lutron UVC-254

hiết bị đo cường độ ánh sáng Lutron UVC-254 UVC LIGHT METER, RS-232 Model : UVC-254 * UVC Ultra-Violet radiometer. * 3 ranges : 199.9 W/cm2 x 0.1 W/cm2. 1.999 mW/cm2 x 0.001 mW/cm2 . 19.99 mW/cm2 x 0.01 mW/cm2 . * Data Hold. * RS232 computer ...

13500000

Bảo hành : 12 tháng

12
TP. Hà Nội
Tây Nguyên
TP. Hồ Chí Minh
TP. Đà Nẵng