Máy đo bức xạ tử ngoại

(74)
Xem dạng lưới

Máy dò bức xạ cá nhân Polimasters PM1703GN

Nhà sản xuất: Polimaster Model: PM1703GN Xuất xứ: Europe  - Máy dò:  + gamma  CsI(Tl) + Neutron  Li6I (Eu) - Độ nhạy: + for 137Сs, no less  100 (s-1)/(μSv/h)  (1.0 (s-1)/(μR/h)) + for 241Am, no less 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) - Phạm vi năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dò bức xạ cá nhân Polimasters PM1703GNA

Nhà sản xuất: Polimaster Model: PM1703GNA Xuất xứ: Europe  - Máy dò:  + gamma  CsI(Tl) + Neutron  Li6I (Eu) - Độ nhạy: + for 137Сs, no less  100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) + for 241Am, no less 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) - Phạm vi năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dò bức xạ cá nhân Polimasters PM1703GNB

Nhà sản xuất: Polimaster Model: PM1703GNB Xuất xứ: Europe  - Máy dò: + gamma  CsI(Tl) + Neutron  Li6I (Eu) - Độ nhạy: + for 137Сs, no less  100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) + for 241Am, no less 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) - Phạm vi năng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dò tia Gamma-neutron Polimaster PM1703GNM

Nhà sản xuất: Polimaster Model: PM1703GNM Xuất xứ: Europe  - Máy dò: + gamma  CsI(Tl), GM counter + Neutron  LiI (Eu) - Độ nhạy: + for 137Сs, no less  85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) + for 241Am, no less 100 (s-1)/(μSv/h) (1 (s-1)/(μR/h)) - Phạm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy kết hợp đo, dò bức xạ Polimaster PM1703MO-1

Nhà sản xuất: Polimaster Model: PM1703MO-1 Xuất xứ: Europe - Máy dò: gamma   CsI(Tl), GM tube - Độ nhạy:  + for 137Сs, no less 85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) + for 241Am, no less 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) - Phạm vi năng lượng:  gamma ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy kết hợp đo và dò bức xạ Polimaster PM1703MO-2

Nhà sản xuất: Polimaster Model: PM1703MO-2 Xuất xứ: Europe   - Máy dò: gamma   CsI(Tl), GM tube - Độ nhạy: + for 137Сs, no less 85 (s-1)/(μSv/h) (0.85 (s-1)/(μR/h)) + for 241Am, no less 130 (s-1)/(μSv/h) (1.3 (s-1)/(μR/h)) - Phạm vi năng lượng: gamma ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dò bức xạ cá nhân Polimaster PM1703M

Nhà sản xuất: Polimaster Model: PM1703M Xuất xứ: Europe  - Máy dò:  gamma CsI(Tl) - Độ nhạy: + for 137Сs, no less 85 (s-1)/(μSv/h)  (0.85 (s-1)/(μR/h)) + for 241Am, no less 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) - Phạm vi năng lượng:  gamma 0.033 – 3.0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dò bức xạ cá nhân Polimaster PM1703MA

Nhà sản xuất: Polimaster Model: PM1703MA Xuất xứ: Europe  - Máy dò:  gamma CsI(Tl) - Độ nhạy:  + for 137Сs, no less 100 (s-1)/(μSv/h)  (1.0 (s-1)/(μR/h)) + for 241Am, no less 200 (s-1)/(μSv/h) (2.0 (s-1)/(μR/h)) - Phạm vi năng lượng:  gamma 0.033 – 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy dò bức xạ cá nhân Polimaster PM1703MB

Nhà sản xuất: Polimaster Model: PM1703MB Xuất xứ: Europe - Máy dò:  gamma CsI(Tl) - Độ nhạy: + for 137Сs, no less 100 (s-1)/(μSv/h)  (1.0 (s-1)/(μR/h)) + for 241Am, no less 100 (s-1)/(μSv/h) (1.0 (s-1)/(μR/h)) - Phạm vi năng lượng:  gamma 0.033 – 3.0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị đo bức xạ Tenmars TM-91 (0.01µSv/h~19.99µSv/h)

Hãng sản xuất: TenmarsModel: TM-91Xuất xứ: Đài loanThông số kỹ thuật- Hiển thị: LCD- Đơn vị: µSv/h hoặc µRem/h- Thang đo:   + 0.5µSv/h~19.99µSv/h  + 50µRem/h~1999µRem/h- Kiểm tra tia Beta(B) và Gamma(y)- Thời gian lấy mẫu: 20s/1 lần- Năng lượng phụ ...

7400000

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị đo bức xạ Tenmars TM-92 (0.01µSv/h~199.9µSv/h)

Hãng sản xuất: TenmarsModel: TM-92Xuất xứ: Đài loanThông số kỹ thuật- Hiển thị: LCD- Đơn vị: µSv/h hoặc µRem/h- Thang đo:   + 0.5µSv/h~199.9µSv/h  + 50µRem/h~19.99µRem/h- Kiểm tra tia Beta(B) và Gamma(y)- Thời gian lấy mẫu: 5s/1 lần- Năng lượng phụ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị kiểm tra hàng lậu Polimaster PM1401T

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM1401TNguồn gốc: Europe - Nguồn bức xạ được xây dựng:  Ba133- Hoạt động của nguồn, không hơn: 1000 kBq- Tốc độ đo tương đương;+ trên các bức xạ bề mặt che chắn nguồn PM1401T, không hơn: 1 μSv/h+ trên bề mặt xử lý ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị tìm kiếm hóa chất và đo liều bức xạ Polimaster PM2012M

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM2012MNguồn gốc: Europe - Máy dò+ Phát hiện tia gamma: Geiger-Muller counter+ Phát hiện hóa chất chiến tranh:  Ion Mobility Spectrometry (IMS)- Dải tốc độ đo: 1 µSv/h - 10 Sv/h- Độ chính xác của tốc độ đo(H - dose rate ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Thiết bị tìm kiếm hóa chất và đo liều bức xạ Polimaster PM2010M

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM2010MNguồn gốc: Europe - Máy dò+ Phát hiện tia gamma: Geiger-Muller counter+ Phát hiện hóa chất chiến tranh: Ion Mobility Spectrometry (IMS)- Dải tốc độ đo: - - Độ chính xác của tốc độ đo(H - dose rate, µSv/h): -- Dải ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho người đi bộ Polimaster PM5000A-12

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-12Xuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 1.5 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : -+ 137Cs, MBq (µCi) : -+ 60Co, MBq ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-08H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-08H Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 1.5 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0.94 (25)+ 137Cs, MBq (µCi) : 0.11 (3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-08

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-08Xuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 1.5 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 1.2 (33.6)+ 137Cs, MBq (µCi) : 0.14 (3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-04H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-04HXuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 1.5 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0.94 (25)+ 137Cs, MBq (µCi) : 0.11 (3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-14

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-14Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m):3.0 x 4 / 6.0 x 4 / 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5 / 8 /20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : - + 137Cs, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-13

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-13Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2 / 6.0 x 3- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : - + 137Cs, MBq (µCi) : -+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-10H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-10HXuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 6.0 x 4/ 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 8/ 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 1.8 (49) / 2.7 (71.5)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-10

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-10Xuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 / 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more:5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0.7 (18.2) / 2.4 (64)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-09H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-09HXuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2/ 6.0 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more:5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0.65 (16.8)/ 2.5 (69)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-09

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-09Xuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2 / 6.0 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more:  5/ 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 0.85 (23) / 3.2 (87)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-05H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-05HXuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2/ 6.0 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more:5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0.65 (16.8)/ 2.5 (69)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường bộ Polimaster PM5000A-05

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-05Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 2 / 6.0 x 2- Vận tốc nguồn, km / h, no more:  5/ 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 0.85 (23) / 3.2 (87)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-01H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-01HXuất xứ: Europe  - Chiều rộng và chiều cao (m): 6.0 x 4/ 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 8/ 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 1.8 (49) / 2.7 (71.5)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ Polimaster PM5000A-01

Nhà sản xuất: PolimasterNhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-01Xuất xứ: Europe - Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 / 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more:5 / 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi) : 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường sắt Polimaster PM5000A-14

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-14Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 ; 6.0 x 4; 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5 ; 8 ; 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): -+ 137Cs, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường sắt Polimaster PM5000A-10H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-10HXuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 ; 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 8 ; 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 1.8 (49);  2.7 (71.5)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường sắt Polimaster PM5000A-10H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-10Xuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao (m): 3.0 x 4 ; 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 5 ; 8- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 0.7 (18.2) ; 2.4 (64)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Cổng kiểm soát bức xạ dành cho đường sắt Polimaster PM5000A-01H

Nhà sản xuất: PolimasterModel: PM5000A-01HXuất xứ: Europe- Chiều rộng và chiều cao, (m): 3.0 x 4 ; 6.0 x 4- Vận tốc nguồn, km / h, no more: 8 ; 20- Lượng phát hiện tối thiểu của vật liệu hạt nhân và phóng xạ+ 241Am, MBq (µCi): 1.8 (49);  2.7 (71.5)+ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

123
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân