Đầu phát điện Hữu Toàn

(12)
Xem dạng lưới

Đầu phát điện 3 pha HTA16.0T

Đầu phát điện: HTA16.0T Công suất định mức: 18.5 kVA Công suất dự phòng: 21.5 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 120 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện 3 pha HTA15.0T

Đầu phát điện: HTA15.0T Công suất định mức: 16.8 kVA Công suất dự phòng: 18.5 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 102 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện 3 pha HTA12.5T

Đầu phát điện: HTA12.5T Công suất định mức: 14.0 kVA Công suất dự phòng: 15.5 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 94 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện 3 pha HTA9.0T

Đầu phát điện: HTA9.0T Công suất định mức: 10.4 kVA Công suất dự phòng: 11.3 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 530x290x418 mm Trọng lượng: 76 kg Bảo hành: 12 Tháng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện 3 pha HTA6.5T

Đầu phát điện: HTA6.5T Công suất định mức: 7.5 kVA Công suất dự phòng: 8.1 kVA Số pha: 3 Điện áp: 220/380 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 530x290x418 mm Trọng lượng: 68 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA16.0S

Công suất định mức: 14.5 kVA Công suất dự phòng: 16.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 120kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA15.0S

Công suất định mức: 13.5 kVA Công suất dự phòng: 15.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 102 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA12.5S

Công suất dự phòng: 12.5 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 555x340x470 mm Trọng lượng: 94 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA9.0S

Công suất định mức: 8.3 kVA Công suất dự phòng: 9.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 530x290x418 mm Trọng lượng: 76 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA6.5S

Công suất định mức: 6.0 kVA Công suất dự phòng: 6.5 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 530x290x418 mm Trọng lượng: 68 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA4.0S

Thông số ký thuật: Dynamo HTA4.0S Công suất định mức: 3.6 kVA Công suất dự phòng: 4.0 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 480x256x373 mm Trọng lượng: 50 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phát điện Hữu Toàn HTA2.8S

Công suất định mức: 2.5 kVA Công suất dự phòng: 2.8 kVA Số pha: 1 Điện áp: 220 V Số cực: 4 Tốc độ quay: 1500 Kích thước (DxRxC): 480x256x373 mm Trọng lượng: 43 kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng