Phụ kiện máy mài

(196)
Xem dạng lưới

Bàn máp bằng Gang 300×300 Vertex VS-04

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 300×400 Vertex VS-05

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 300×450 Vertex VS-06

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 450×450 Vertex VS-07

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 450×600 Vertex VS-09

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 500×500 Vertex VS-08

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 600×600 Vertex VS-10

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 600×900 Vertex VS-11

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 900×1200 Vertex VS-13

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 900×900 Vertex VS-12

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 450×600 Vertex VSG-09

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 600×600 Vertex VSG-10

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 600×900 Vertex VSG-11

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 900×1200 Vertex VSG-13

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 900×900 Vertex VSG-21

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 450×450 Vertex VSG-07

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 300×450 Vertex VSG-06

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 300×300 Vertex VSG-05

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 1000×1500 Vertex VSG-15

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp Granite 1000×1000 Vertex VSG-14

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VSG-05300x300x600.0065172021-020VSG-06300x450x600.0065252021-021VSG-07450x450x750.0065462021-022VSG-09450x600x1000.007822021-023VSG-10600x600x1000.0091092021-024VSG-11600x900x1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 250×300 Vertex VS-03

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 250×250 Vertex VS-02

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn máp bằng Gang 200×200 Vertex VS-01

Thông số kỹ thuật:ModelKích thước (mm)Độ chính xácKgsCode No.VS-01200x200x500.0057.12021-001VS-02250x250x500.005112021-002VS-03250x300x500.005112021-003VS-04300x300x500.005132021-004VS-05300x400x500.006202021-005VS-06300x450x650.006242021-006VS ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ điều chỉnh bàn từ Vertex VCC-820

Thông số kỹ thuật:ORDER NO.NGUỒN VÀO (1 PHA)NGUỒN ĐIỆNDÒNG ĐIỆNKÍCH THƯỚC (DXRXC)KGSCODE NO.VCC-705AC110V/220VDC 0-100V5A200x137x1223.52015-380VCC-805AAC 110V/220/380/415VDC 0-100V10A150x330x260182015-381VCC-815AC 110V/220/380/415VDC 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ điều chỉnh bàn từ Vertex VCC-815

Thông số kỹ thuật:ORDER NO.NGUỒN VÀO (1 PHA)NGUỒN ĐIỆNDÒNG ĐIỆNKÍCH THƯỚC (DXRXC)KGSCODE NO.VCC-705AC110V/220VDC 0-100V5A200x137x1223.52015-380VCC-805AAC 110V/220/380/415VDC 0-100V10A150x330x260182015-381VCC-815AC 110V/220/380/415VDC 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ điều chỉnh bàn từ Vertex VCC-805A

Thông số kỹ thuật:ORDER NO.NGUỒN VÀO (1 PHA)NGUỒN ĐIỆNDÒNG ĐIỆNKÍCH THƯỚC (DXRXC)KGSCODE NO.VCC-705AC110V/220VDC 0-100V5A200x137x1223.52015-380VCC-805AAC 110V/220/380/415VDC 0-100V10A150x330x260182015-381VCC-815AC 110V/220/380/415VDC 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ điều chỉnh bàn từ Vertex VCC-705

Thông số kỹ thuật:ORDER NO.NGUỒN VÀO (1 PHA)NGUỒN ĐIỆNDÒNG ĐIỆNKÍCH THƯỚC (DXRXC)KGSCODE NO.VCC-705AC110V/220VDC 0-100V5A200x137x1223.52015-380VCC-805AAC 110V/220/380/415VDC 0-100V10A150x330x260182015-381VCC-815AC 110V/220/380/415VDC 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ xoay nghiêng Vertex VLU-618BF

Thông số kỹ thuật:Order No.SizeDàiRộngCaoBước từGócnghiêngKgsVLU-510B125×2501911251508(2+6)0~90ᵒ33.2VLU-612B150×3002451501508(2+6)0~90ᵒ44.5VLU-618B150×4504141501458(2+6)0~90ᵒ43VLU-407BF100×1752931001452(1+1.5)0~90ᵒ19VLU-510BF125×2503681251452(1+1.5)0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ xoay nghiêng Vertex VLU-618B

Thông số kỹ thuật:Order No.SizeDàiRộngCaoBước từGócnghiêngKgsVLU-510B125×2501911251508(2+6)0~90ᵒ33.2VLU-612B150×3002451501508(2+6)0~90ᵒ44.5VLU-618B150×4504141501458(2+6)0~90ᵒ43VLU-407BF100×1752931001452(1+1.5)0~90ᵒ19VLU-510BF125×2503681251452(1+1.5)0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ xoay nghiêng Vertex VLU-614BF

Thông số kỹ thuật:Order No.SizeDàiRộngCaoBước từGócnghiêngKgsVLU-510B125×2501911251508(2+6)0~90ᵒ33.2VLU-612B150×3002451501508(2+6)0~90ᵒ44.5VLU-618B150×4504141501458(2+6)0~90ᵒ43VLU-407BF100×1752931001452(1+1.5)0~90ᵒ19VLU-510BF125×2503681251452(1+1.5)0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ xoay nghiêng Vertex VLU-612BF

Thông số kỹ thuật:Order No.SizeDàiRộngCaoBước từGócnghiêngKgsVLU-510B125×2501911251508(2+6)0~90ᵒ33.2VLU-612B150×3002451501508(2+6)0~90ᵒ44.5VLU-618B150×4504141501458(2+6)0~90ᵒ43VLU-407BF100×1752931001452(1+1.5)0~90ᵒ19VLU-510BF125×2503681251452(1+1.5)0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ xoay nghiêng Vertex VLU-612B

Thông số kỹ thuật:Order No.SizeDàiRộngCaoBước từGócnghiêngKgsVLU-510B125×2501911251508(2+6)0~90ᵒ33.2VLU-612B150×3002451501508(2+6)0~90ᵒ44.5VLU-618B150×4504141501458(2+6)0~90ᵒ43VLU-407BF100×1752931001452(1+1.5)0~90ᵒ19VLU-510BF125×2503681251452(1+1.5)0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ xoay nghiêng Vertex VLU-510BF

Thông số kỹ thuật:Order No.SizeDàiRộngCaoBước từGócnghiêngKgsVLU-510B125×2501911251508(2+6)0~90ᵒ33.2VLU-612B150×3002451501508(2+6)0~90ᵒ44.5VLU-618B150×4504141501458(2+6)0~90ᵒ43VLU-407BF100×1752931001452(1+1.5)0~90ᵒ19VLU-510BF125×2503681251452(1+1.5)0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ xoay nghiêng Vertex VLU-510B

Thông số kỹ thuật:Order No.SizeDàiRộngCaoBước từGócnghiêngKgsVLU-510B125×2501911251508(2+6)0~90ᵒ33.2VLU-612B150×3002451501508(2+6)0~90ᵒ44.5VLU-618B150×4504141501458(2+6)0~90ᵒ43VLU-407BF100×1752931001452(1+1.5)0~90ᵒ19VLU-510BF125×2503681251452(1+1.5)0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ xoay nghiêng Vertex VLU-407BF

Thông số kỹ thuật:Order No.SizeDàiRộngCaoBước từGócnghiêngKgsVLU-510B125×2501911251508(2+6)0~90ᵒ33.2VLU-612B150×3002451501508(2+6)0~90ᵒ44.5VLU-618B150×4504141501458(2+6)0~90ᵒ43VLU-407BF100×1752931001452(1+1.5)0~90ᵒ19VLU-510BF125×2503681251452(1+1.5)0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ tròn 300mm Vertex VGDW-12

Thông số kỹ thuật:ModelSizeĐếCaoBước từKgsCode No.VGD-06Ø150Ø200789(2+7)9.82015-150VGD-08Ø200Ø200789(2+7)132015-151VGD-10Ø250Ø250789(2+7)202015-152VGD-12Ø300Ø305789(2+7)302015-153VGDW-6Ø160Ø160502.5(1+1.5)82015-154VGDW-8Ø200Ø200502.5(1+1.5)132015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ tròn 300mm Vertex VGD-12

Thông số kỹ thuật:ModelSizeĐếCaoBước từKgsCode No.VGD-06Ø150Ø200789(2+7)9.82015-150VGD-08Ø200Ø200789(2+7)132015-151VGD-10Ø250Ø250789(2+7)202015-152VGD-12Ø300Ø305789(2+7)302015-153VGDW-6Ø160Ø160502.5(1+1.5)82015-154VGDW-8Ø200Ø200502.5(1+1.5)132015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ tròn 250mm Vertex VGDW-10

Thông số kỹ thuật:ModelSizeĐếCaoBước từKgsCode No.VGD-06Ø150Ø200789(2+7)9.82015-150VGD-08Ø200Ø200789(2+7)132015-151VGD-10Ø250Ø250789(2+7)202015-152VGD-12Ø300Ø305789(2+7)302015-153VGDW-6Ø160Ø160502.5(1+1.5)82015-154VGDW-8Ø200Ø200502.5(1+1.5)132015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ tròn 250mm Vertex VGD-10

Thông số kỹ thuật:ModelSizeĐếCaoBước từKgsCode No.VGD-06Ø150Ø200789(2+7)9.82015-150VGD-08Ø200Ø200789(2+7)132015-151VGD-10Ø250Ø250789(2+7)202015-152VGD-12Ø300Ø305789(2+7)302015-153VGDW-6Ø160Ø160502.5(1+1.5)82015-154VGDW-8Ø200Ø200502.5(1+1.5)132015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ tròn 200mm Vertex VGDW-8

Thông số kỹ thuật:ModelSizeĐếCaoBước từKgsCode No.VGD-06Ø150Ø200789(2+7)9.82015-150VGD-08Ø200Ø200789(2+7)132015-151VGD-10Ø250Ø250789(2+7)202015-152VGD-12Ø300Ø305789(2+7)302015-153VGDW-6Ø160Ø160502.5(1+1.5)82015-154VGDW-8Ø200Ø200502.5(1+1.5)132015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ tròn 200mm Vertex VGD-08

Thông số kỹ thuật:ModelSizeĐếCaoBước từKgsCode No.VGD-06Ø150Ø200789(2+7)9.82015-150VGD-08Ø200Ø200789(2+7)132015-151VGD-10Ø250Ø250789(2+7)202015-152VGD-12Ø300Ø305789(2+7)302015-153VGDW-6Ø160Ø160502.5(1+1.5)82015-154VGDW-8Ø200Ø200502.5(1+1.5)132015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ tròn 160mm Vertex VGDW-6

Thông số kỹ thuật:ModelSizeĐếCaoBước từKgsCode No.VGD-06Ø150Ø200789(2+7)9.82015-150VGD-08Ø200Ø200789(2+7)132015-151VGD-10Ø250Ø250789(2+7)202015-152VGD-12Ø300Ø305789(2+7)302015-153VGDW-6Ø160Ø160502.5(1+1.5)82015-154VGDW-8Ø200Ø200502.5(1+1.5)132015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ tròn 150mm Vertex VGD-06

Thông số kỹ thuật:ModelSizeĐếCaoBước từKgsCode No.VGD-06Ø150Ø200789(2+7)9.82015-150VGD-08Ø200Ø200789(2+7)132015-151VGD-10Ø250Ø250789(2+7)202015-152VGD-12Ø300Ø305789(2+7)302015-153VGDW-6Ø160Ø160502.5(1+1.5)82015-154VGDW-8Ø200Ø200502.5(1+1.5)132015 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ quay Vertex VRM-8

Thông số kỹ thuật:Order No.Kích thước(DxRxC)Đường kínhVoltKgsCode No.VRM-8370x176x180Ф200220V608001-047VRM-10422x218x190Ф250220V808001-048 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ quay Vertex VRM-10

Thông số kỹ thuật:Order No.Kích thước(DxRxC)Đường kínhVoltKgsCode No.VRM-8370x176x180Ф200220V608001-047VRM-10422x218x190Ф250220V808001-048 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ nghiêng Vertex V-47MF

Thông số kỹ thuật:ModelDàiRộngCaoK/cách tâmBước từGócnghiêngKgsV-47M17510085.4758(2+6)0~45ᵒ11.3V-66M15015085.41008(2+6)0~45ᵒ156V-6120M30015085.41008(2+6)0~45ᵒ27V-47MF22510287752.5(1+1.5)0~46ᵒ13.1V-66MF200125871002.5(1+1.5)0~46ᵒ16.5V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ nghiêng Vertex V-47M

Thông số kỹ thuật:ModelDàiRộngCaoK/cách tâmBước từGócnghiêngKgsV-47M17510085.4758(2+6)0~45ᵒ11.3V-66M15015085.41008(2+6)0~45ᵒ156V-6120M30015085.41008(2+6)0~45ᵒ27V-47MF22510287752.5(1+1.5)0~46ᵒ13.1V-66MF200125871002.5(1+1.5)0~46ᵒ16.5V ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn từ nghiêng Vertex V-612M

Thông số kỹ thuật:ModelDàiRộngCaoK/cách tâmBước từGócnghiêngKgsV-47M17510085.4758(2+6)0~45ᵒ11.3V-66M15015085.41008(2+6)0~45ᵒ156V-6120M30015085.41008(2+6)0~45ᵒ27V-47MF22510287752.5(1+1.5)0~46ᵒ13.1V-66MF200125871002.5(1+1.5)0~46ᵒ16.5V ...

0

Bảo hành : 12 tháng