Máy xả cuộn

(14)
Xem dạng lưới

Máy xả cuộn MT-600

Máy xả cuộn MT-600Thông số kỹ thuậtModelMT-200MT-300MT-400MT-500MT-600MT-800Tối đa bề rộng (mm)200300400500600800Độ dày vật liệu (mm)0.35-1.6Vật liệu bên trong Dia (mm)450-530Vật liệu Dia bên ngoài (mm)1200Trọng lượng vật liệu (kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn MT-800

Máy xả cuộn MT-800Thông số kỹ thuậtModelMT-200MT-300MT-400MT-500MT-600MT-800Tối đa bề rộng (mm)200300400500600800Độ dày vật liệu (mm)0.35-1.6Vật liệu bên trong Dia (mm)450-530Vật liệu Dia bên ngoài (mm)1200Trọng lượng vật liệu (kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn MT-300

Máy xả cuộn MT-300Thông số kỹ thuậtModelMT-200MT-300MT-400MT-500MT-600MT-800Tối đa bề rộng (mm)200300400500600800Độ dày vật liệu (mm)0.35-1.6Vật liệu bên trong Dia (mm)450-530Vật liệu Dia bên ngoài (mm)1200Trọng lượng vật liệu (kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn CR-100

Máy xả cuộn CR-100Thông số kỹ thuật Chiều rộng vật liệu (mm)Cuộn dây.I.Dia (mm)Coil.O.Dia (mm)Trọng lượng cuộn dây (kg)CR-80150130-41080080CR-200200200-300800150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn CR-200

Máy xả cuộn CR-200Thông số kỹ thuật Chiều rộng vật liệu (mm)Cuộn dây.I.Dia (mm)Coil.O.Dia (mm)Trọng lượng cuộn dây (kg)CR-80150130-41080080CR-200200200-300800150 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn FU-2000

Máy xả cuộn FU-2000Thông số kỹ thuậtModelFU-500FU-1000FU-2000Chiều rộng vật liệu100mm120mm150mmĐộ dày vật liệu0,1-1,2mmTrọng lượng tối đa500kg1000kg1500kgChiều cao xếp chồng Max.Table400mm600mm800mmMax.Pallet Dia600mm800mm1000mmPhạm vi tốc độ bảng3,6 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn FU-3000

Máy xả cuộn FU-3000Thông số kỹ thuậtModelFU-500FU-1000FU-2000Chiều rộng vật liệu100mm120mm150mmĐộ dày vật liệu0,1-1,2mmTrọng lượng tối đa500kg1000kg1500kgChiều cao xếp chồng Max.Table400mm600mm800mmMax.Pallet Dia600mm800mm1000mmPhạm vi tốc độ bảng3,6 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn DBMT-400

Máy xả cuộn DBMT-400Thông số kỹ thuậtModelChiều rộng vật liệu (mm)Cuộn dây.I.Dia (mm)Coil.O.Dia (mm)Trọng lượng cuộn dây (kg)DBMT-200200450-5301200500DBMT-300300450-53012001000DBMT-400400450-53012001500DBMT-500500450-53012001500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn DBMT-200

Máy xả cuộn DBMT-200Thông số kỹ thuậtModelChiều rộng vật liệu (mm)Cuộn dây.I.Dia (mm)Coil.O.Dia (mm)Trọng lượng cuộn dây (kg)DBMT-200200450-5301200500DBMT-300300450-53012001000DBMT-400400450-53012001500DBMT-500500450-53012001500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn DBMT-300

Máy xả cuộn DBMT-300Thông số kỹ thuậtModelChiều rộng vật liệu (mm)Cuộn dây.I.Dia (mm)Coil.O.Dia (mm)Trọng lượng cuộn dây (kg)DBMT-200200450-5301200500DBMT-300300450-53012001000DBMT-400400450-53012001500DBMT-500500450-53012001500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn DBMT-500

Máy xả cuộn DBMT-500Thông số kỹ thuậtModelChiều rộng vật liệu (mm)Cuộn dây.I.Dia (mm)Coil.O.Dia (mm)Trọng lượng cuộn dây (kg)DBMT-200200450-5301200500DBMT-300300450-53012001000DBMT-400400450-53012001500DBMT-500500450-53012001500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn MT-200

Thông số kỹ thuậtModelMT-200MT-300MT-400MT-500MT-600MT-800Tối đa bề rộng (mm)200300400500600800Độ dày vật liệu (mm)0.35-1.6Vật liệu bên trong Dia (mm)450-530Vật liệu Dia bên ngoài (mm)1200Trọng lượng vật liệu (kg)5008001000150020002000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn MT-400

Thông số kỹ thuậtModelMT-200MT-300MT-400MT-500MT-600MT-800Tối đa bề rộng (mm)200300400500600800Độ dày vật liệu (mm)0.35-1.6Vật liệu bên trong Dia (mm)450-530Vật liệu Dia bên ngoài (mm)1200Trọng lượng vật liệu (kg)5008001000150020002000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy xả cuộn MT-500

Máy xả cuộn MT-500Thông số kỹ thuậtModelMT-200MT-300MT-400MT-500MT-600MT-800Tối đa bề rộng (mm)200300400500600800Độ dày vật liệu (mm)0.35-1.6Vật liệu bên trong Dia (mm)450-530Vật liệu Dia bên ngoài (mm)1200Trọng lượng vật liệu (kg ...

0

Bảo hành : 12 tháng