Máy chấn tôn thủy lực CNC

(536)
Xem dạng lưới

Máy chấn tôn CNC Komatsu KI-PBZ-2

Lực chấn125 / 125 / 175 / 225 / 225 tonChiều dài chấn2250 / 3100 / 3100 / 3100 / 4000 mmChiều cao bàn915 mmKhoảng cách giữa các khung2120 / 2670 / 2600 / 2530 / 3430 mmChiều rộng1730 ~ 1755 mmChiều cao2685 / 2685 / 2695 / 2790 / 2835 mmHành trình ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn CNC Thủy Lực- AC Servo Komatsu KI-PVS-2

Lực chấn2570 (PVS8525-2) / 3100 (PVS1353-2) / 3100 (PVS2253-2) / 4200 (PVS2254-2) tonTốc độ xuống tối đa150 (PVS8525-2) / 220 (PVS1353-2) / 220 (PVS2253-2) / 220 (PVS2254-2) mm/secTốc độ làm việc0.1~10 mm/secTốc độ lên tối đa150 (PVS8525-2) / 205 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn CNC Servo Komatsu KI-PAS

Lực chấn50 tonChiều dài chấn1250 (PAS5012-3) / 2000 (PAS5020-3) mmChiều cao bàn915 mmKhoảng cách giữa các khung2535 (PAS5012-3) / 2615 (PAS5020-3) mmChiều rộng1445 (PAS5012-3) / 1450 (PAS5020-3) mmChiều cao960 (PAS5012-3) / 1700 (PAS5020-3) mmHành ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-36051A

Người mẫuTHB-36051ATHB-36062ATHB-45032ATHB-45040AKhả năng uốn (mm)8.0X51006.5X620015X320013X4000Lực uốn (tấn)360360450450Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150520024603100Hành trình (mm)250250300300tối đa.mở (mm)500500550550Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-36062A

Người mẫuTHB-36051ATHB-36062ATHB-45032ATHB-45040AKhả năng uốn (mm)8.0X51006.5X620015X320013X4000Lực uốn (tấn)360360450450Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150520024603100Hành trình (mm)250250300300tối đa.mở (mm)500500550550Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-45032A

Người mẫuTHB-36051ATHB-36062ATHB-45032ATHB-45040AKhả năng uốn (mm)8.0X51006.5X620015X320013X4000Lực uốn (tấn)360360450450Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150520024603100Hành trình (mm)250250300300tối đa.mở (mm)500500550550Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-45040A

Người mẫuTHB-36051ATHB-36062ATHB-45032ATHB-45040AKhả năng uốn (mm)8.0X51006.5X620015X320013X4000Lực uốn (tấn)360360450450Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150520024603100Hành trình (mm)250250300300tối đa.mở (mm)500500550550Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-45051A

Người mẫuTHB-45051ATHB-45062ATHB-60042ATHB-60051AKhả năng uốn (mm)10X51008.0X620016X420013X5100Lực uốn (tấn)450450600600Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4100515030504000Hành trình (mm)300300350350tối đa.mở (mm)550550650650Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực TNB-36062A

Người mẫuTNB-36051ATNB-36062ATNB-45032ATNB-45040AKhả năng uốn (mm)8.0X51006.5X620015X320013X4000Lực uốn (tấn)360360450450Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150420024603100Hành trình (mm)250250300300tối đa.mở (mm)500500550550Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực TNB-60062A

Người mẫuTNB-60051ATNB-60062AKhả năng uốn (mm)13X510011X6200Lực uốn (tấn)600600Khoảng cách giữa các khung bên (mm)40005000Hành trình (mm)350350tối đa.mở (mm)650650Chiều rộng của giường (mm)350350Độ sâu gầm bàn (mm)12001500Động cơ truyền động (HP ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực TNB-60051A

Người mẫuTNB-60051ATNB-60062AKhả năng uốn (mm)13X510011X6200Lực uốn (tấn)600600Khoảng cách giữa các khung bên (mm)40005000Hành trình (mm)350350tối đa.mở (mm)650650Chiều rộng của giường (mm)350350Độ sâu gầm bàn (mm)12001500Động cơ truyền động (HP ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực TNB-60042A

Người mẫuTNB-45051ATNB-45062ATNB-60042AKhả năng uốn (mm)10X51008.0X620016X4200Lực uốn (tấn)450450600Khoảng cách giữa các khung bên (mm)410051503050Hành trình (mm)300300350tối đa.mở (mm)550550650Chiều rộng của giường (mm)280280350Độ sâu gầm bàn (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực TNB-36051A

Người mẫuTNB-36051ATNB-36062ATNB-45032ATNB-45040AKhả năng uốn (mm)8.0X51006.5X620015X320013X4000Lực uốn (tấn)360360450450Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150420024603100Hành trình (mm)250250300300tối đa.mở (mm)500500550550Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực TNB-36040A

Người mẫuTNB-30051ATNB-30062ATNB-36032ATNB-36040AKhả năng uốn (mm)6.5X51005.0X620012X320010X4000Lực uốn (tấn)300300360360Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150520025003100Hành trình (mm)250250250250tối đa.mở (mm)500500500500Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực TNB-36032A

Người mẫuTNB-30051ATNB-30062ATNB-36032ATNB-36040AKhả năng uốn (mm)6.5X51005.0X620012X320010X4000Lực uốn (tấn)300300360360Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150520025003100Hành trình (mm)250250250250tối đa.mở (mm)500500500500Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực TNB-30051A

Người mẫuTNB-30051ATNB-30062ATNB-36032ATNB-36040AKhả năng uốn (mm)6.5X51005.0X620012X320010X4000Lực uốn (tấn)300300360360Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150520025003100Hành trình (mm)250250250250tối đa.mở (mm)500500500500Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-100062A

Người mẫuTHB-100051ATHB-100062AKhả năng uốn (mm)22X510018X6200Lực uốn (tấn)10001000Khoảng cách giữa các khung bên (mm)40005000Hành trình (mm)450450tối đa.mở (mm)750750Chiều rộng của giường (mm)400400Độ sâu gầm bàn (mm)19002300Động cơ truyền động (HP ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-100051A

Người mẫuTHB-100051ATHB-100062AKhả năng uốn (mm)22X510018X6200Lực uốn (tấn)10001000Khoảng cách giữa các khung bên (mm)40005000Hành trình (mm)450450tối đa.mở (mm)750750Chiều rộng của giường (mm)400400Độ sâu gầm bàn (mm)19002300Động cơ truyền động (HP ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-80062A

Người mẫuTHB-60062ATHB-80051ATHB-80062AKhả năng uốn (mm)11X620018X510014X6200Lực uốn (tấn)600800800Khoảng cách giữa các khung bên (mm)500040005000Hành trình (mm)350400400tối đa.mở (mm)650700700Chiều rộng của giường (mm)350350350Độ sâu gầm bàn (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-80051A

Người mẫuTHB-60062ATHB-80051ATHB-80062AKhả năng uốn (mm)11X620018X510014X6200Lực uốn (tấn)600800800Khoảng cách giữa các khung bên (mm)500040005000Hành trình (mm)350400400tối đa.mở (mm)650700700Chiều rộng của giường (mm)350350350Độ sâu gầm bàn (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-60062A

Người mẫuTHB-60062ATHB-80051ATHB-80062AKhả năng uốn (mm)11X620018X510014X6200Lực uốn (tấn)600800800Khoảng cách giữa các khung bên (mm)500040005000Hành trình (mm)350400400tối đa.mở (mm)650700700Chiều rộng của giường (mm)350350350Độ sâu gầm bàn (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-45062A

Người mẫuTHB-45051ATHB-45062ATHB-60042ATHB-60051AKhả năng uốn (mm)10X51008.0X620016X420013X5100Lực uốn (tấn)450450600600Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4100515030504000Hành trình (mm)300300350350tối đa.mở (mm)550550650650Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-60051A

Người mẫuTHB-45051ATHB-45062ATHB-60042ATHB-60051AKhả năng uốn (mm)10X51008.0X620016X420013X5100Lực uốn (tấn)450450600600Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4100515030504000Hành trình (mm)300300350350tối đa.mở (mm)550550650650Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-60042A

Người mẫuTHB-45051ATHB-45062ATHB-60042ATHB-60051AKhả năng uốn (mm)10X51008.0X620016X420013X5100Lực uốn (tấn)450450600600Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4100515030504000Hành trình (mm)300300350350tối đa.mở (mm)550550650650Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-36040A

Người mẫuTHB-30051ATHB-30062ATHB-36032ATHB-36040AKhả năng uốn (mm)6.5X51005.0X620012X320010X4000Lực uốn (tấn)300300360360Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150525025003100Hành trình (mm)250250250250tối đa.mở (mm)500500500500Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-36032A

Người mẫuTHB-30051ATHB-30062ATHB-36032ATHB-36040AKhả năng uốn (mm)6.5X51005.0X620012X320010X4000Lực uốn (tấn)300300360360Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150525025003100Hành trình (mm)250250250250tối đa.mở (mm)500500500500Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-30062A

Người mẫuTHB-30051ATHB-30062ATHB-36032ATHB-36040AKhả năng uốn (mm)6.5X51005.0X620012X320010X4000Lực uốn (tấn)300300360360Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150525025003100Hành trình (mm)250250250250tối đa.mở (mm)500500500500Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-30051A

Người mẫuTHB-30051ATHB-30062ATHB-36032ATHB-36040AKhả năng uốn (mm)6.5X51005.0X620012X320010X4000Lực uốn (tấn)300300360360Khoảng cách giữa các khung bên (mm)4150525025003100Hành trình (mm)250250250250tối đa.mở (mm)500500500500Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-30040A

Người mẫuTHB-22032ATHB-22040ATHB-30032ATHB-30040AKhả năng uốn (mm)7.5X32006.0X400010X32008.0X4000Lực uốn (tấn)220220300300Khoảng cách giữa các khung bên (mm)2500330024603200Hành trình (mm)200200250250tối đa.mở (mm)400400500500Chiều rộng của giường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-30032A

Người mẫuTHB-22032ATHB-22040ATHB-30032ATHB-30040AKhả năng uốn (mm)7.5X32006.0X400010X32008.0X4000Lực uốn (tấn)220220300300Khoảng cách giữa các khung bên (mm)2500330024603200Hành trình (mm)200200250250tối đa.mở (mm)400400500500Chiều rộng của giường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-22040A

Người mẫuTHB-22032ATHB-22040ATHB-30032ATHB-30040AKhả năng uốn (mm)7.5X32006.0X400010X32008.0X4000Lực uốn (tấn)220220300300Khoảng cách giữa các khung bên (mm)2500330024603200Hành trình (mm)200200250250tối đa.mở (mm)400400500500Chiều rộng của giường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-22032A

Người mẫuTHB-22032ATHB-22040ATHB-30032ATHB-30040AKhả năng uốn (mm)7.5X32006.0X400010X32008.0X4000Lực uốn (tấn)220220300300Khoảng cách giữa các khung bên (mm)2500330024603200Hành trình (mm)200200250250tối đa.mở (mm)400400500500Chiều rộng của giường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-16040A

Người mẫuTHB-11032ATHB-11040ATHB-16032ATHB-16040AKhả năng uốn (mm)3.2X32002.4X40005.0X32004.0X4000Lực uốn (tấn)110110160160Khoảng cách giữa các khung bên (mm)2650340026003400Hành trình (mm)200200200200tối đa.mở (mm)350350400400Chiều rộng của giường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-16032A

Người mẫuTHB-11032ATHB-11040ATHB-16032ATHB-16040AKhả năng uốn (mm)3.2X32002.4X40005.0X32004.0X4000Lực uốn (tấn)110110160160Khoảng cách giữa các khung bên (mm)2650340026003400Hành trình (mm)200200200200tối đa.mở (mm)350350400400Chiều rộng của giường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-11040A

Người mẫuTHB-11032ATHB-11040ATHB-16032ATHB-16040AKhả năng uốn (mm)3.2X32002.4X40005.0X32004.0X4000Lực uốn (tấn)110110160160Khoảng cách giữa các khung bên (mm)2650340026003400Hành trình (mm)200200200200tối đa.mở (mm)350350400400Chiều rộng của giường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-11032A

Người mẫuTHB-11032ATHB-11040ATHB-16032ATHB-16040AKhả năng uốn (mm)3.2X32002.4X40005.0X32004.0X4000Lực uốn (tấn)110110160160Khoảng cách giữa các khung bên (mm)2650340026003400Hành trình (mm)200200200200tối đa.mở (mm)350350400400Chiều rộng của giường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-11026A

Người mẫuTHB-8020ATHB-8026ATHB-8032ATHB-11026AKhả năng uốn (mm)4.5X20003.2X26002.5X32004.5X2600Lực uốn (tấn)808080110Khoảng cách giữa các khung bên (mm)1550210027002050Hành trình (mm)150150150200tối đa.mở (mm)300300300350Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-8032A

Người mẫuTHB-8020ATHB-8026ATHB-8032ATHB-11026AKhả năng uốn (mm)4.5X20003.2X26002.5X32004.5X2600Lực uốn (tấn)808080110Khoảng cách giữa các khung bên (mm)1550210027002050Hành trình (mm)150150150200tối đa.mở (mm)300300300350Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-8026A

Người mẫuTHB-8020ATHB-8026ATHB-8032ATHB-11026AKhả năng uốn (mm)4.5X20003.2X26002.5X32004.5X2600Lực uốn (tấn)808080110Khoảng cách giữa các khung bên (mm)1550210027002050Hành trình (mm)150150150200tối đa.mở (mm)300300300350Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-8020A

Người mẫuTHB-8020ATHB-8026ATHB-8032ATHB-11026AKhả năng uốn (mm)4.5X20003.2X26002.5X32004.5X2600Lực uốn (tấn)808080110Khoảng cách giữa các khung bên (mm)1550210027002050Hành trình (mm)150150150200tối đa.mở (mm)300300300350Chiều rộng của giường (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-6032A

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm Người mẫuTHB-4015ATHB-6020ATHB-6026ATHB-6032AKhả năng uốn (mm)3.0X15503.5X20003.0X26002.0X3200Lực uốn (tấn)40606060Khoảng cách giữa các khung bên (mm)1240155021502750Hành trình (mm)150150150150tối đa.mở (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-6026A

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm Người mẫuTHB-4015ATHB-6020ATHB-6026ATHB-6032AKhả năng uốn (mm)3.0X15503.5X20003.0X26002.0X3200Lực uốn (tấn)40606060Khoảng cách giữa các khung bên (mm)1240155021502750Hành trình (mm)150150150150tối đa.mở (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-6020A

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm Người mẫuTHB-4015ATHB-6020ATHB-6026ATHB-6032AKhả năng uốn (mm)3.0X15503.5X20003.0X26002.0X3200Lực uốn (tấn)40606060Khoảng cách giữa các khung bên (mm)1240155021502750Hành trình (mm)150150150150tối đa.mở (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy chấn tôn thủy lực THB-4015A

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgười mẫuTHB-4015ATHB-6020ATHB-6026ATHB-6032AKhả năng uốn (mm)3.0X15503.5X20003.0X26002.0X3200Lực uốn (tấn)40606060Khoảng cách giữa các khung bên (mm)1240155021502750Hành trình (mm)150150150150tối đa.mở (mm)300300300300Chiều ...

0

Bảo hành : 12 tháng