Máy khoan định vị Laser

(10)
Xem dạng lưới

Máy khoan định vị laser D&D RDM1603BVB

Công suất / Power (KW) 0.55 Công suất / Power (HP) 0.7 Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 220/50 Độ di động tối đa của trục / Max spindle travel (mm) 80 Tarô ren / Tapper B16 Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm) 16 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan định vị laser D&D RDM1601BN

Công suất / Power (KW) 0.55 Công suất / Power (HP) 0.7 Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 220/50 Độ di động tối đa của trục / Max spindle travel (mm) 80 Tarô ren / Tapper B16 Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm) 16 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan định vị laser D&D RDM2001BN

Công suất / Power (KW) 0.75 Công suất / Power (HP) 1.0 Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 220/50 Độ di động tối đa của trục / Max spindle travel (mm) 80 Tarô ren / Tapper B16 Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm) 20 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan định vị laser D&D RDM2002BN

Công suất / Power (KW) 0.75 Công suất / Power (HP) 1.0 Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 380/50 Độ di động tối đa của trục / Max spindle travel (mm) 80 Tarô ren / Tapper B16 Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm) 20 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan định vị laser D&D RDM3202BN

Công suất / Power (KW) 1.5 Công suất / Power (HP) 2.0 Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 380/50 Độ di động tối đa của trục / Max spindle travel (mm) 120 Tarô ren / Tapper B22 Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm) 32 Tốc độ quay ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan định vị laser D&D RDM2802BN

Công suất / Power (KW) 1.1 Công suất / Power (HP) 1.5 Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 220/50 Độ di động tối đa của trục / Max spindle travel (mm) 80 Tarô ren / Tapper B22 Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm) 28 Tốc độ quay / ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan định vị laser D&D RDM1602BN

Công suất / Power (KW) 0.55 Công suất / Power (HP) 0.7 Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 380/50 Độ di động tối đa của trục / Max spindle travel (mm) 80 Tarô ren / Tapper B16 Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm)16 Tốc độ quay / ...

9060000

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan định vị laser D&D RDM1600BNT

Công suất / Power (KW) 0.375 Công suất / Power (HP) 0.5 Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 380/50 Độ di động tối đa của trục / Max spindle travel (mm) 60 Tarô ren / Tapper B16 Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm) 16 Tốc độ quay ...

5930000

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan định vị laser D&D RDM1301BN

Công suất / Power (KW) 0.25Công suất / Power (HP) 0.3 - Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 220/50 - Độ di động tối đa của trục /  - Max spindle travel (mm) 50 - Tarô ren / Tapper B16 - Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm) 13 - ...

3650000

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan định vị laser D&D RDM1600BN

Công suất / Power (KW) 0.375 Công suất / Power (HP) 0.5 Điện thế & Tần số / Voltage & Frequency (V/Hz) 220/50 Độ di động tối đa của trục / Max spindle travel (mm) 60 Tarô ren / Tapper B16 Mũi khoan lớn nhất / Max drilling capacity (mm) 16 Tốc độ quay ...

6400000

Bảo hành : 0 tháng