Máy nâng từ

(6)
Xem dạng lưới

Máy nâng từ ELM-600

- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại. - Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp. - Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền phức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-300

- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại. - Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp. - Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền phức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-3000

Đặc tính: - Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại. - Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp. - Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-2000

- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại. - Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp. - Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền phức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-100

- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại. - Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp. - Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền phức ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-1000

Đặc tính: - Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại. - Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp. - Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro ...

0

Bảo hành : 12 tháng