Máy nâng từ

(15)
Xem dạng lưới

Máy nâng từ ELM-100

- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại.- Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp.- Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền phức khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-1000

Đặc tính:- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại.- Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp.- Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-2000

- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại.- Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp.- Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền phức khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-3000

Đặc tính:- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại.- Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp.- Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-300

- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại.- Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp.- Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền phức khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nâng từ ELM-600

- Thiết bị nâng từ của chúng tôi được sản xuất theo công nghệ - kỷ thuật hiện đại.- Mẫu mã mới, kích thước gọn nhẹ, giá thành thấp.- Được làm từ nam châm vĩnh cửu, không bao giờ bị mất từ tính, không sử dụng điện nên đã loại trừ rủi ro phiền phức khi ...

0

Bảo hành : 12 tháng

THIẾT BỊ NÂNG HẠ THÉP TẤM HT30120

Thiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 2 tấn, kích thước 1500x3000mm, chiều dày 12mm Technomagnet - ItalyThiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 3-5 tấn, kích thước 1500x3000mm, chiều dày 20mm Technomagnet - ItalyThiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 3-6 tấn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

THIẾT BỊ NÂNG HẠ THÉP TẤM HT3060

Thiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 2 tấn, kích thước 1500x3000mm, chiều dày 12mm Technomagnet - ItalyThiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 3-5 tấn, kích thước 1500x3000mm, chiều dày 20mm Technomagnet - ItalyThiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 3-6 tấn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

THIẾT BỊ NÂNG HẠ THÉP TẤM HT2030

Thiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 2 tấn, kích thước 1500x3000mm, chiều dày 12mm Technomagnet - ItalyThiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 3-5 tấn, kích thước 1500x3000mm, chiều dày 20mm Technomagnet - ItalyThiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 3-6 tấn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

THIẾT BỊ NÂNG HẠ THÉP TẤM HT1530

Thiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 2 tấn, kích thước 1500x3000mm, chiều dày 12mm Technomagnet - ItalyThiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 3-5 tấn, kích thước 1500x3000mm, chiều dày 20mm Technomagnet - ItalyThiết bị nâng hạ thép tấm tải trọng 3-6 tấn, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

NAM CHÂM NÂNG HẠ THÉP TẤM DPL-500

Thông số kỹ thuật của nam châm nâng thép tấm Hàn Quốc được nêu rõ trong bảng sau:Nam châm nâng thép tấmTải trọng nângChiều rộngChiều dàiChiều caoTrọng lượngDPL-50500 kg240mm150mm210mm36kgDPL-1001000 kg295mm220mm285mm84kgDPL-2002000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

NAM CHÂM NÂNG HẠ THÉP TẤM DPL-300

Thông số kỹ thuật của nam châm nâng thép tấm Hàn Quốc được nêu rõ trong bảng sau:Nam châm nâng thép tấmTải trọng nângChiều rộngChiều dàiChiều caoTrọng lượngDPL-50500 kg240mm150mm210mm36kgDPL-1001000 kg295mm220mm285mm84kgDPL-2002000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

NAM CHÂM NÂNG HẠ THÉP TẤM DPL-200

Thông số kỹ thuật của nam châm nâng thép tấm Hàn Quốc được nêu rõ trong bảng sau:Nam châm nâng thép tấmTải trọng nângChiều rộngChiều dàiChiều caoTrọng lượngDPL-50500 kg240mm150mm210mm36kgDPL-1001000 kg295mm220mm285mm84kgDPL-2002000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

NAM CHÂM NÂNG HẠ THÉP TẤM DPL-100

Thông số kỹ thuật của nam châm nâng thép tấm Hàn Quốc được nêu rõ trong bảng sau:Nam châm nâng thép tấmTải trọng nângChiều rộngChiều dàiChiều caoTrọng lượngDPL-50500 kg240mm150mm210mm36kgDPL-1001000 kg295mm220mm285mm84kgDPL-2002000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

NAM CHÂM NÂNG HẠ THÉP TẤM DPL-50

Thông số kỹ thuật của nam châm nâng thép tấm Hàn Quốc được nêu rõ trong bảng sau:Nam châm nâng thép tấmTải trọng nângChiều rộngChiều dàiChiều caoTrọng lượngDPL-50500 kg240mm150mm210mm36kgDPL-1001000 kg295mm220mm285mm84kgDPL-2002000 ...

0

Bảo hành : 12 tháng