Máy xung - Máy khoan xung

(219)
Xem dạng lưới

Máy Khoan Xung CNC-D2535A

Thông số Máy Khoan Xung CNC-D2535A:ModelCNC-D2535AKích thước bàn làm việc500×300 mmKích thước phôi tối đa990×490 mmHành trình trục X, Y350×250 mmHành trình trục Z350 mmHành trình Sero350 mmChiều dài tối đa điện cực400 mmĐường kích điện cựcØ0.2~Ø3.0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Khoan Xung CNC-6030AT

Thông số Máy Khoan Xung CNC-6030AT:ModelCNC-6030ATKích thước bàn làm việc600×490 mmKích thước phôi tối đa1185×740 mmHành trình trục X, Y600×300 mmHành trình trục Z350 mmHành trình Sero350 mmChiều dài tối đa điện cực400 mmĐường kích điện cựcØ0.2~Ø3.0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Khoan Xung CNC-6030A

Thông số Máy Khoan Xung CNC-6030A:ModelCNC-6030AKích thước bàn làm việc600×490 mmKích thước phôi tối đa1185×740 mmHành trình trục X, Y600×300 mmHành trình trục Z350 mmHành trình Sero350 mmChiều dài tối đa điện cực400 mmĐường kích điện cựcØ0.2~Ø3.0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Khoan Xung CNC-4030AT

Thông số Máy Khoan Xung CNC-5060AT:ModelCNC-4030ATKích thước bàn làm việc515×390 mmKích thước phôi tối đa975×740 mmHành trình trục X, Y400×300 mmHành trình trục Z350 mmHành trình Sero350 mmChiều dài tối đa điện cực400 mmĐường kích điện cựcØ0.2~Ø3.0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Khoan Xung AD-40A

Thông số Máy Khoan Xung AD-40A:ModelAD-40AKích thước bàn làm việc600×300 mmKích thước phôi tối đa1000×500 mmHành trình trục X, Y450×350 mmHành trình trục Z350 mmHành trình Sero350 mmChiều dài tối đa điện cực400 mmĐường kích điện cựcØ0.2~Ø3.0 mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan EDM AD-20

Thông số Máy Khoan Xung AD-20:ModelAD-20Kích thước bàn làm việc460×210 mmKích thước phôi tối đa630×420 mmHành trình trục X, Y300×200 mmHành trình trục Z350 mmHành trình Sero150 mmChiều dài tối đa điện cực400 mmĐường kích điện cựcØ0.2~Ø3.0 mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB2010L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB2010L:ModelCNC-EB2010LKích thước phôi tối đa2700x1700x800 mmKích thước bàn làm việc2250×1100 mmHành trình trục X2000 mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn660~1260 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB2210L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB2210L:ModelCNC-EB2210LKích thước phôi tối đa2850x1700x800 mmKích thước bàn làm việc2250×1100 mmHành trình trục X2200 mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn660~1260 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB2210L-2H

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB2210L-2H:ModelCNC-EB2210L-2HKích thước phôi tối đa2900x1700x800 mmKích thước bàn làm việc2250×1100 mmHành trình trục X550 (SM) 775 (DM) mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z600 mmKhoảng cách giữa trục lăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB3010L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB3010L:ModelCNC-EB3010LKích thước phôi tối đa3900x1700x800 mmKích thước bàn làm việc3100×1100 mmHành trình trục X3000 mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn660~1260 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB600L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB600L:ModelCNC-EB600LKích thước phôi tối đa1100x600x400 mmKích thước bàn làm việc700×400 mmHành trình trục X400 mmHành trình trục Y300 mmHành trình trục Z300 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn270~570 mmTrọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB860L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB860L:ModelCNC-EB860LKích thước phôi tối đa1800x1100x620 mmKích thước bàn làm việc1200×700 mmHành trình trục X800 mmHành trình trục Y600 mmHành trình trục Z500 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn450~950 mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1000R

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1000R:ModelCNC-EB1000RKích thước phôi tối đa1960x1100x550 mmKích thước bàn làm việc1100×700 mmHành trình trục X1000 mmHành trình trục Y600 mmHành trình trục Z500 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn500~1000 mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB5435L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB5435L:ModelCNC-EB5435LKích thước phôi tối đa1250x800x520 mmKích thước bàn làm việc850×450 mmHành trình trục X500 mmHành trình trục Y400 mmHành trình trục Z350 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn420~770 mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB3010L-2H

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB3010L-2H:ModelCNC-EB3010L-2HKích thước phôi tối đa3900x1700x800 mmKích thước bàn làm việc3100×1100 mmHành trình trục X2550(SM) 1275(DM) mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z600 mmKhoảng cách giữa trục lăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1880L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1880L:ModelCNC-EB1880LKích thước phôi tối đa2600x1320x700 mmKích thước bàn làm việc1850×1000 mmHành trình trục X1800 mmHành trình trục Y800 mmHành trình trục Z600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn450~1050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1675L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1675L:ModelCNC-EB1675LKích thước phôi tối đa2400x1320x700 mmKích thước bàn làm việc1850×1000 mmHành trình trục X1600 mmHành trình trục Y750 mmHành trình trục Z550 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn500~1050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1510L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1510L:ModelCNC-EB1510LKích thước phôi tối đa2300x1700x8000 mmKích thước bàn làm việc1580×1100 mmHành trình trục X1500 mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn650~1250 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1470L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1470L:ModelCNC-EB1470LKích thước phôi tối đa2250x1350x620 mmKích thước bàn làm việc1850×1000 mmHành trình trục X1400 mmHành trình trục Y700 mmHành trình trục Z500 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn550~1050 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1270L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1270L:ModelCNC-EB1270LKích thước phôi tối đa1960x1100x550 mmKích thước bàn làm việc1100×700 mmHành trình trục X1000 mmHành trình trục Y600 mmHành trình trục Z500 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn500~1000 mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1060L

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện CNC-EB1060L:ModelCNC-EB1060LKích thước phôi tối đa1900x1100x620 mmKích thước bàn làm việc1250×750 mmHành trình trục X1000 mmHành trình trục Y600 mmHành trình trục Z500 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn450~950 mmTrọng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB808N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB808N:ModelNC EB808NDung tích bể chứa1700x1000x550 mmKích thước bàn làm việc1100×600 mmDi chuyển dọc (trục X)700 mmHành trình trục Y550 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)250 + 300 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB860N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB860N:ModelNC EB860NDung tích bể chứa1800x1100x620 mmKích thước bàn làm việc1200×700 mmDi chuyển dọc (trục X)800 mmHành trình trục Y600 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)500 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới bàn450 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB707N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB707N:ModelNC EB707NDung tích bể chứa1100x600x400 mmKích thước bàn làm việc700×400 mmDi chuyển dọc (trục X)400 mmHành trình trục Y300 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)180 + 250 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB606N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB606N:ModelNC EB606NDung tích bể chứa1100x600x400 mmKích thước bàn làm việc700×400 mmDi chuyển dọc (trục X)400 mmHành trình trục Y300 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)180 + 250 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB304N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB304N:ModelNC EB304NDung tích bể chứa850x530x340 mmKích thước bàn làm việc600×300 mmDi chuyển dọc (trục X)300 mmHành trình trục Y250 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)150 + 200 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB3010N-2H

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB3010N-2H:ModelNC EB3010N-2HDung tích bể chứa3900x1700x800 mmKích thước bàn làm việc3100×1100 mmDi chuyển dọc (trục X)2550(SM) 1275(DM) mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)600 mmKhoảng cách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB3010N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB3010N:ModelNC EB3010NDung tích bể chứa3900x1700x800 mmKích thước bàn làm việc3100×1100 mmDi chuyển dọc (trục X)3000 mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB2210N-2H

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB2210N-2H:ModelNC EB2210N-2HDung tích bể chứa2900x1700x800 mmKích thước bàn làm việc2250×1100 mmDi chuyển dọc (trục X)1550(SM) 775(DM) mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)600 mmKhoảng cách ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB2210N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB2210N:ModelNC EB2210NDung tích bể chứa2850x1700x800 mmKích thước bàn làm việc2250×1100 mmDi chuyển dọc (trục X)2200 mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB2010N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB2010N:ModelNC EB2010NDung tích bể chứa2700x1700x800 mmKích thước bàn làm việc2250×1100 mmDi chuyển dọc (trục X)2000 mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1880N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1880N:ModelNC EB1880NDung tích bể chứa2600x1320x7000 mmKích thước bàn làm việc1850×1000 mmDi chuyển dọc (trục X)1800 mmHành trình trục Y800 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1675N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1675N:ModelNC EB1675NDung tích bể chứa2400x1320x700 mmKích thước bàn làm việc1850×1000 mmDi chuyển dọc (trục X)1600 mmHành trình trục Y750 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)550 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1510N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1510N:ModelNC EB1510NDung tích bể chứa2300x1700x800 mmKích thước bàn làm việc1580×1100 mmDi chuyển dọc (trục X)1500 mmHành trình trục Y1000 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)600 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1470N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1470N:ModelNC EB1470NDung tích bể chứa2250x1350x620 mmKích thước bàn làm việc1850×1000 mmDi chuyển dọc (trục X)1400 mmHành trình trục Y700 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)500 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1270N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1270N:ModelNC EB1270NDung tích bể chứa2100x1250x620 mmKích thước bàn làm việc1350×820 mmDi chuyển dọc (trục X)1200 mmHành trình trục Y700 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)500 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1060N

Thông số Máy Xung Tia Lửa Điện NC EB1060N:ModelNC EB1060NDung tích bể chứa1900x1100x620 mmKích thước bàn làm việc1250×750 mmDi chuyển dọc (trục X)1000 mmHành trình trục Y600 mmHành trình trục Z (trục Z + trục W)500 mmKhoảng cách giữa trục lăn tới ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan xung EDM CM545Z

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgười mẫuCM323ZCM434ZCM545ZCM655ZKích thước bàn (WxD) (mm)500x350650x400800x5001000x600Hành trình bàn (X,Y) (mm)300x200400x300500x400600x500Hành trình trục U, V (OB) (mm)±5±5±5±5Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan xung EDM CM655Z

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgười mẫuCM323ZCM434ZCM545ZCM655ZKích thước bàn (WxD) (mm)500x350650x400800x5001000x600Hành trình bàn (X,Y) (mm)300x200400x300500x400600x500Hành trình trục U, V (OB) (mm)±5±5±5±5Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan xung EDM CM434Z

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgười mẫuCM323ZCM434ZCM545ZCM655ZKích thước bàn (WxD) (mm)500x350650x400800x5001000x600Hành trình bàn (X,Y) (mm)300x200400x300500x400600x500Hành trình trục U, V (OB) (mm)±5±5±5±5Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan xung EDM CM323Z

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmNgười mẫuCM323ZCM434ZCM545ZCM655ZKích thước bàn (WxD) (mm)500x350650x400800x5001000x600Hành trình bàn (X,Y) (mm)300x200400x300500x400600x500Hành trình trục U, V (OB) (mm)±5±5±5±5Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan xung EDM CM1265C

Thân máyCM865CCM1065CCM1265CKích thước bàn (WxD) (mm)1200x8001200x8001500x800Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm)1600x1000x5502100x1200x6002500x1350x700Hành trình bàn (X,Y) (mm)800x6001000x6001200x600Hành trình ram (Z1) (mm)500500500Khoảng cách từ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan xung EDM CM1065C

Thân máyCM865CCM1065CCM1265CKích thước bàn (WxD) (mm)1200x8001200x8001500x800Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm)1600x1000x5502100x1200x6002500x1350x700Hành trình bàn (X,Y) (mm)800x6001000x6001200x600Hành trình ram (Z1) (mm)500500500Khoảng cách từ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan xung EDM CM865C

Thân máyCM865CCM1065CCM1265CKích thước bàn (WxD) (mm)1200x8001200x8001500x800Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm)1600x1000x5502100x1200x6002500x1350x700Hành trình bàn (X,Y) (mm)800x6001000x6001200x600Hành trình ram (Z1) (mm)500500500Khoảng cách từ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan xung EDM CM655C

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmThân máyCM 323CCM434CCM655CKích thước bàn (WxD) (mm)500x350650x400900x600Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm)820x500x3001050x630x3501450x950x550Hành trình bàn (X,Y) (mm)300x200400x300600x500Hành trình ram (Z1) (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy khoan xung EDM CM434C

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩmThân máyCM 323CCM434CCM655CKích thước bàn (WxD) (mm)500x350650x400900x600Kích thước thùng làm việc (WxDxH) (mm)820x500x3001050x630x3501450x950x550Hành trình bàn (X,Y) (mm)300x200400x300600x500Hành trình ram (Z1) (mm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM