Bàn chia độ

(59)
Xem dạng lưới

Đầu phân độ Vertex BS-2A-J8

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J5177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J6245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phân độ Vertex BS-2A-J6

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J5177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J6245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phân độ Vertex BS-2A

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J5177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J6245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phân độ Vertex BS-2-J8

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J5177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J6245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phân độ Vertex BS-2-J6

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J5177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J6245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phân độ Vertex BS-2

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J5177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J6245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phân độ Vertex BS-1-J6

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J5177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J6245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phân độ Vertex BS-1

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J5177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J6245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phân độ Vertex BS-0-J5

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J5177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J6245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu phân độ Vertex BS-0

Thông số kỹ thuật:ModelABHhTaperSpindleH13 jaw chuckWeight(kg)BS-0177188173100MT2Ø18107–20BS-1245230220128MT3Ø20150–33.3BS-0-J177188173100MT2Ø181075″23.7BS-1-J245230220128MT3Ø201506″42BS-2365272236133MT4Ø25.4139–65BS-2-J6365272236133MT4Ø25.41396″78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay Vertex HV-8

Thông số kỹ thuật:ModelA1DHH1ABeSố rãnh TTải trọng ngangTải trọng đứngĐộ cônTrọng Lượng (kg)HV-45811072801381181133518MT27HV-678150801022051631134020MT212HV-81002051021352652191438040MT324.7HV-101062541091633212761469050MT335.5HV ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay Vertex HV-6

Thông số kỹ thuật:ModelA1DHH1ABeSố rãnh TTải trọng ngangTải trọng đứngĐộ cônTrọng Lượng (kg)HV-45811072801381181133518MT27HV-678150801022051631134020MT212HV-81002051021352652191438040MT324.7HV-101062541091633212761469050MT335.5HV ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay Vertex HV-4

Thông số kỹ thuật:ModelA1DHH1ABeSố rãnh TTải trọng ngangTải trọng đứngĐộ cônTrọng Lượng (kg)HV-45811072801381181133518MT27HV-678150801022051631134020MT212HV-81002051021352652191438040MT324.7HV-101062541091633212761469050MT335.5HV ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay Vertex HV-16

Thông số kỹ thuật:ModelA1DHH1ABeSố rãnh TTải trọng ngangTải trọng đứngĐộ cônTrọng Lượng (kg)HV-45811072801381181133518MT27HV-678150801022051631134020MT212HV-81002051021352652191438040MT324.7HV-101062541091633212761469050MT335.5HV ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay Vertex HV-14

Thông số kỹ thuật:ModelA1DHH1ABeSố rãnh TTải trọng ngangTải trọng đứngĐộ cônTrọng Lượng (kg)HV-45811072801381181133518MT27HV-678150801022051631134020MT212HV-81002051021352652191438040MT324.7HV-101062541091633212761469050MT335.5HV ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay Vertex HV-12

Thông số kỹ thuật:ModelA1DHH1ABeSố rãnh TTải trọng ngangTải trọng đứngĐộ cônTrọng Lượng (kg)HV-45811072801381181133518MT27HV-678150801022051631134020MT212HV-81002051021352652191438040MT324.7HV-101062541091633212761469050MT335.5HV ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay Vertex HV-10

Thông số kỹ thuật:ModelA1DHH1ABeSố rãnh TTải trọng ngangTải trọng đứngĐộ cônTrọng Lượng (kg)HV-45811072801381181133518MT27HV-678150801022051631134020MT212HV-81002051021352652191438040MT324.7HV-101062541091633212761469050MT335.5HV ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay nghiêng Vertex VUT-6

Thông số kỹ thuật:ModelDHhABabcRãnh TLỗ tâmChiều cao tâmTrọng LượngVUT-615011516518026838014312511MT29023.5VUT-1025015527525539749521018714MT315075.5VUT-123001781930044755123521216MT4169108VUT-25025015527525539749521018714Ø4515075.5VUT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay nghiêng Vertex VUT-300

Thông số kỹ thuật:ModelDHhABabcRãnh TLỗ tâmChiều cao tâmTrọng LượngVUT-615011516518026838014312511MT29023.5VUT-1025015527525539749521018714MT315075.5VUT-123001781930044755123521216MT4169108VUT-25025015527525539749521018714Ø4515075.5VUT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay nghiêng Vertex VUT-250

Thông số kỹ thuật:ModelDHhABabcRãnh TLỗ tâmChiều cao tâmTrọng LượngVUT-615011516518026838014312511MT29023.5VUT-1025015527525539749521018714MT315075.5VUT-123001781930044755123521216MT4169108VUT-25025015527525539749521018714Ø4515075.5VUT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay nghiêng Vertex VUT-12

Thông số kỹ thuật:ModelDHhABabcRãnh TLỗ tâmChiều cao tâmTrọng LượngVUT-615011516518026838014312511MT29023.5VUT-1025015527525539749521018714MT315075.5VUT-123001781930044755123521216MT4169108VUT-25025015527525539749521018714Ø4515075.5VUT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay nghiêng Vertex VUT-10

Thông số kỹ thuật:ModelDHhABabcRãnh TLỗ tâmChiều cao tâmTrọng LượngVUT-615011516518026838014312511MT29023.5VUT-1025015527525539749521018714MT315075.5VUT-123001781930044755123521216MT4169108VUT-25025015527525539749521018714Ø4515075.5VUT ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay chính xác Vertex VIT-800-5

Thông số kỹ thuật:ModelVIT-800-5VIT-1000-5VIT-1200-5Bàn máy800×8001000×10001200×1200Chiều cao280300340Lỗ trục chínhø60ø60ø80Rãnh chữ T222222Kiểu quayCùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồLên/xuống của bàn máy588Kiểu phân độAir Pressure 5~8kgs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay chính xác Vertex VIT-700-5

Thông số kỹ thuật:ModelVIT-300-15VIT-450-1VIT-600-1VIT-700-1VIT-450-5VIT-600-5VIT-700-5Bàn máy300×300450×450600×600700×700Chiều cao140170200220Lỗ trục chính–ø30ø40ø40Rãnh chữ T14182020Kiểu quayCùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồLên/xuống của bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay chính xác Vertex VIT-700-1

Thông số kỹ thuật:ModelVIT-300-15VIT-450-1VIT-600-1VIT-700-1VIT-450-5VIT-600-5VIT-700-5Bàn máy300×300450×450600×600700×700Chiều cao140170200220Lỗ trục chính–ø30ø40ø40Rãnh chữ T14182020Kiểu quayCùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồLên/xuống của bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay chính xác Vertex VIT-600-5

Thông số kỹ thuật:ModelVIT-300-15VIT-450-1VIT-600-1VIT-700-1VIT-450-5VIT-600-5VIT-700-5Bàn máy300×300450×450600×600700×700Chiều cao140170200220Lỗ trục chính–ø30ø40ø40Rãnh chữ T14182020Kiểu quayCùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồLên/xuống của bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay chính xác Vertex VIT-600-1

Thông số kỹ thuật:ModelVIT-300-15VIT-450-1VIT-600-1VIT-700-1VIT-450-5VIT-600-5VIT-700-5Bàn máy300×300450×450600×600700×700Chiều cao140170200220Lỗ trục chính–ø30ø40ø40Rãnh chữ T14182020Kiểu quayCùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồLên/xuống của bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay chính xác Vertex VIT-450-5

Thông số kỹ thuật:ModelVIT-300-15VIT-450-1VIT-600-1VIT-700-1VIT-450-5VIT-600-5VIT-700-5Bàn máy300×300450×450600×600700×700Chiều cao140170200220Lỗ trục chính–ø30ø40ø40Rãnh chữ T14182020Kiểu quayCùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồLên/xuống của bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay chính xác Vertex VIT-450-1

Thông số kỹ thuật:ModelVIT-300-15VIT-450-1VIT-600-1VIT-700-1VIT-450-5VIT-600-5VIT-700-5Bàn máy300×300450×450600×600700×700Chiều cao140170200220Lỗ trục chính–ø30ø40ø40Rãnh chữ T14182020Kiểu quayCùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồLên/xuống của bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay chính xác Vertex VIT-300-15

Thông số kỹ thuật:ModelVIT-300-15VIT-450-1VIT-600-1VIT-700-1VIT-450-5VIT-600-5VIT-700-5Bàn máy300×300450×450600×600700×700Chiều cao140170200220Lỗ trục chính–ø30ø40ø40Rãnh chữ T14182020Kiểu quayCùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồLên/xuống của bàn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn xoay chính xác Vertex VIT-1200-5

Thông số kỹ thuật:ModelVIT-800-5VIT-1000-5VIT-1200-5Bàn máy800×8001000×10001200×1200Chiều cao280300340Lỗ trục chínhø60ø60ø80Rãnh chữ T222222Kiểu quayCùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồLên/xuống của bàn máy588Kiểu phân độAir Pressure 5~8kgs ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn nghiêng Vertex VUT-2726

Bàn nghiêng Vertex  dùng để gá kẹp chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, máy doa…Vật liệu: Được làm bằng thép.Cấu trúc rất chắc chắnĐược thiết kế với góc nghiêng chính xác và khả năng làm việc lớnGóc xoay: 0~90ºThời gian nghiêng nhanh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn nghiêng Vertex VUT-3230

Bàn nghiêng Vertex  dùng để gá kẹp chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, máy doa…Vật liệu: Được làm bằng thép.Cấu trúc rất chắc chắnĐược thiết kế với góc nghiêng chính xác và khả năng làm việc lớnGóc xoay: 0~90ºThời gian nghiêng nhanh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn nghiêng Vertex VUT-1515

Bàn nghiêng Vertex VUT-1515 dùng để gá kẹp chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, máy doa…Vật liệu: Được làm bằng thép.Cấu trúc rất chắc chắnĐược thiết kế với góc nghiêng chính xác và khả năng làm việc lớnGóc xoay: 0~90ºThời gian nghiêng nhanh ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn nghiêng Vertex VU-2122

Bàn nghiêng Vertex dùng để gá kẹp chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, máy doa…Vật liệu: Được làm bằng thép.Cấu trúc rất chắc chắnĐược thiết kế với góc nghiêng chính xác và khả năng làm việc lớnGóc xoay: 0~90ºThời gian nghiêng nhanh chóngGóc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn nghiêng Vertex VU-1517

Bàn nghiêng Vertex VU-1517Bàn nghiêng Vertex VU-1517 dùng để gá kẹp chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, máy doa…Vật liệu: Được làm bằng thép.Cấu trúc rất chắc chắnĐược thiết kế với góc nghiêng chính xác và khả năng làm việc lớnGóc xoay: 0 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-600

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-600Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-600 dùng để gá kẹp và điều chỉnh chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, và máy công cụ chuyên dùng…Vật liệu: Được làm bằng thép FC25.Cấu trúc rất chắc chắnĐược thiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-380S

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-380SBàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-380S dùng để gá kẹp và điều chỉnh chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, và máy công cụ chuyên dùng…Vật liệu: Được làm bằng thép FC25.Cấu trúc rất chắc chắnĐược ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-380

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-250SBàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-250S dùng để gá kẹp và điều chỉnh chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, và máy công cụ chuyên dùng…Vật liệu: Được làm bằng thép FC25.Cấu trúc rất chắc chắnĐược ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-250S

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-250SBàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-250S dùng để gá kẹp và điều chỉnh chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, và máy công cụ chuyên dùng…Vật liệu: Được làm bằng thép FC25.Cấu trúc rất chắc chắnĐược ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-250

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-250Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-250 dùng để gá kẹp và điều chỉnh chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, và máy công cụ chuyên dùng…Vật liệu: Được làm bằng thép FC25.Cấu trúc rất chắc chắnĐược thiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-180

Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-180Bàn điều chỉnh góc nghiêng Vertex VP-180 dùng để gá kẹp và điều chỉnh chi tiết khi gia công chi tiết trên máy phay, và máy công cụ chuyên dùng…Vật liệu: Được làm bằng thép FC25.Cấu trúc rất chắc chắnĐược thiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn chia độ Vertex VSR-83

Thông số kỹ thuật:ModelAA1BB1DEVSR-624523313911016045VSR-830527015912520065VSR-10373355165VSR-6324523313911016045VSR-8330527015912520065ModelFHIJKMKGSVSR-615703-M869291418VSR-820863-M1075341830.5VSR-10223-M121643.5VSR-6315703-M869291418VSR-8320863 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn chia độ Vertex VSR-8

Thông số kỹ thuật:ModelAA1BB1DEVSR-624523313911016045VSR-830527015912520065VSR-10373355165VSR-6324523313911016045VSR-8330527015912520065ModelFHIJKMKGSVSR-615703-M869291418VSR-820863-M1075341830.5VSR-10223-M121643.5VSR-6315703-M869291418VSR-8320863 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn chia độ Vertex VSR-63

Mâm cặp 4 chấu (bao gồm chấu đảo ngược và tháo rời) được thiết kế với đế xoay để sử dụng nhiều chức năng hơn.Bàn xoay này có thể được đặt và cố định vào vị trí mong muốn của bạnDu xích 360 º: vận hành êm ái, nhẹ nhàng và dễ dàng. Tay gạt để khóa hãm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn chia độ Vertex VSR-6

 Mâm cặp 4 chấu (bao gồm chấu đảo ngược và tháo rời) được thiết kế với đế xoay để sử dụng nhiều chức năng hơn.Bàn xoay này có thể được đặt và cố định vào vị trí mong muốn của bạnDu xích 360 º: vận hành êm ái, nhẹ nhàng và dễ dàng. Tay gạt để khóa hãm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn chia độ Vertex VSR-10

Bàn chia độ Vertex VSR-10:Mâm cặp 4 chấu (bao gồm chấu đảo ngược và tháo rời) được thiết kế với đế xoay để sử dụng nhiều chức năng hơn.Bàn xoay này có thể được đặt và cố định vào vị trí mong muốn của bạnDu xích 360 º: vận hành êm ái, nhẹ nhàng và dễ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn chia độ Vertex CS-8

Bàn chia độ Vertex CS-8 với mâm cặp 3 chấu, đĩa chia masking và mâm cặp hoa:Bàn chi độ này kết hợp các đĩa chia để chia các phần của chi tiết.Khi được gắn trên máy phay, máy khoan hoặc máy công cụ khác, nó có thể thực hiện để chia các phần chi tiết ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM