Camera eView

(86)
Xem dạng lưới

Camera quan sát eView H11UN

Camera ngụy trang'1/4" CMOS sensorĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 6mmĐộ nhạy sáng 0.1lux (Color), 0.01lux (B/W)Ngụy trang giống đầu báo khói ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView H11HN

Camera ngụy trang'1/4" CMOS sensorĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 6mmĐộ nhạy sáng 0.1lux (Color), 0.01lux (B/W)Ngụy trang giống đầu báo khói ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView LH1612HN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 6.0mm6 đèn Cup Led, 6 đèn IR Led 8mmĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 50m (IR on)Quan sát rõ vào ban đêm với hình ảnh chất lượng caoBao ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IR1416UN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 600 TV LinesỐng kính chuẩn 6mm16 đèn IR LED 8mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0lux up to 20m (IR on)Bao gồm giá đỡ trần/ tường. Cáp âm trong giá đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IR1416HN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 6mm16 đèn IR LED 8mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0lux up to 20m (IR on)Bao gồm giá đỡ trần/ tường. Cáp âm trong giá đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView WH2036UN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 700 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 20m (IR on)Bao gồm giá đỡ trần/ tường. Cáp âm trong giá đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView WH2036HN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 20m (IR on)Bao gồm giá đỡ trần/ tường. Cáp âm trong giá đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IR2148UN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDIR2148HN : độ phân giải 540 TV LinesIR2148UN : độ phân giải 600 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm48 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)Bao gồm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IR2148HN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDIR2148HN : độ phân giải 540 TV LinesIR2148UN : độ phân giải 600 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm48 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)Bao gồm ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IR1036UN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 20m (IR on)Bao gồm giá đỡ tường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IR1036HN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 20m (IR on)Bao gồm giá đỡ tường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IR1224UN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 7000 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 15m (IR on)Bao gồm giá đỡ trần/ tường. Cáp âm trong giá đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IR1224HN

Camera thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 15m (IR on)Bao gồm giá đỡ trần/ tường. Cáp âm trong giá đỡ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView BM2048UN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 700 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm48 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)Vỏ hợp kim chống phá hoại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView BM2048HN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm48 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)Vỏ hợp kim chống phá hoại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRV3201UN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 700 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm1 đèn IR CUP LED (High Power) với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)Vỏ hợp kim chống phá hoại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRV3201HN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm1 đèn IR CUP LED (High Power) với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)Vỏ hợp kim chống phá hoại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRV3124UN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 600 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 15m (IR on)Vỏ hợp kim chống phá hoại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRV3124HN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 15m (IR on)Vỏ hợp kim chống phá hoại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRV3024UN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 600 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 15m (IR on)Vỏ hợp kim chống phá hoại, bao gồm giá đỡ trần/tường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRV3024HN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 15m (IR on)Vỏ hợp kim chống phá hoại, bao gồm giá đỡ trần/tường ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRD2548UN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 600 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm48 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)Vỏ nhựa ABS có 2 màu đen, trắng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRD2548HN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm48 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 25m (IR on)Vỏ nhựa ABS có 2 màu đen, trắng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRD2336UN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 600 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 20m (IR on)Vỏ nhựa ABS màu trắng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRD2336HN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 20m (IR on)Vỏ nhựa ABS màu trắng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRD2224UN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 600 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0lux up to 15m (IR on)Vỏ nhựa ABS màu đen ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRD2224HN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0lux up to 15m (IR on)Vỏ nhựa ABS màu đen ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRD2410UN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 600 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm10 đèn IR LED 8mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0lux up to 10m (IR on)Vỏ nhựa ABS có 2 màu đen, trắng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView IRD2410HN

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà'1/3" Sony Super HAD CCDĐộ phân giải 540 TV LinesỐng kính chuẩn 4mm10 đèn IR LED 8mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0lux up to 10m (IR on)Vỏ nhựa ABS có 2 màu đen, trắng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWB13IR-WS

Camera IP thân hồng ngoại Zoom/Focus điều chỉnh bên ngoài'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixel42 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWB13IR-W

Camera IP thân hồng ngoại Zoom/Focus điều chỉnh bên ngoài'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixel42 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWB20IR

Camera IP thân hồng ngoại Zoom/Focus điều chỉnh bên ngoài'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixel42 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWB13IR

Camera IP thân hồng ngoại Zoom/Focus điều chỉnh bên ngoài'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixel42 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWE13IR-WS

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 4.3mm MegaPixel30 đèn High Power LED với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWE13IR-W

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 4.3mm MegaPixel30 đèn High Power LED với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWE20IR

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 4.3mm MegaPixel30 đèn High Power LED với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWE13IR

'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 4.3mm MegaPixel30 đèn High Power LED với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 60m (IR on)Chuẩn nén H.264 Main ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NCR13IR-W

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 4.3mm MegaPixel2 đèn IR CUP LED (High Power) với cảm biến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NCR20IR

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 4.3mm MegaPixel2 đèn IR CUP LED (High Power) với cảm biến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NCR13IR

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 4.3mm MegaPixel2 đèn IR CUP LED (High Power) với cảm biến ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWS20IR-S

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.7mm MegaPixel36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWS13IR-W

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.7mm MegaPixel36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWS13IR

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.7mm MegaPixel36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NWS03IR

Camera IP thân hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/4"CMOS sensorĐộ phân giải 0.3 MegaPixelMainStream 640x480, SubStream 320x240Ống kính chuẩn 6mm36 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 20m (IR on)Chuẩn nén H.264 Main ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NJD20IR

Camera IP cầu hồng ngoại ống kính thay đổi, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 2.0 MegaPixelMainStream 1920x1080-25fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixel30 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NJD13IR

Camera IP cầu hồng ngoại ống kính thay đổi, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.5-16mm MegaPixel30 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NLE13IR

Camera IP cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/2.5" Micron CMOS sensorĐộ phân giải 1.3 MegaPixelMainStream 1920x1080-15fps, 1280x720-25fpsSubStream 704x576-25fpsỐng kính chuẩn 3.7mm MegaPixel24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát eView NLE03IR

Camera IP cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời'1/4"CMOS sensorĐộ phân giải 0.3 MegaPixelMainStream 640x480, SubStream 320x240Ống kính chuẩn 6mm24 đèn IR LED 5mm với cảm biến CDSĐộ nhạy sáng : 0 lux up to 15m (IR on)Chuẩn nén H.264 Main ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội