Camera Superview

(38)
Xem dạng lưới

Camera Superview SV-1599 (600TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1553–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 2 led array.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 40 đến 50 mét.–  Ánh sáng tối thiểu: ...

3050000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1553E

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1553E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 36 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 20 đến 30 mét.–  Ánh ...

2650000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1553 (600TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1553–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 36 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 20 đến 30 mét.–  Ánh sáng tối thiểu ...

2580000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1553 (540TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1553–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 36 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 20 đến 30 mét.–  Ánh sáng tối thiểu ...

2450000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1545E

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1545E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" Sony Effio-E CCD.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 72 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 50 đến 60 mét.–  Ánh sáng tối thiểu: ...

2650000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1545 (600TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1545–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 72 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 50 đến 60 mét.–  Ánh sáng tối thiểu ...

2550000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1545 (540TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1545–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 72 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 50 đến 60 mét.–  Ánh sáng tối thiểu ...

2500000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1546E

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1546E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" Sony Effio-E CCD.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 42 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 30 đến 40 mét.–  Ánh sáng tối thiểu: ...

2450000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1546 (600TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1546–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 42 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 30 đến 40 mét.–  Ánh sáng tối thiểu ...

2350000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1546 (540TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1546–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2–  Số đèn LED hồng ngoại: 42 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 30 đến 40 mét.–  Ánh sáng tối thiểu ...

2290000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1577E

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1577E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 ...

1890000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1577 (600TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1577–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.–  ...

1750000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1577 (540TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1577–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.– ...

1690000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1516SE

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1516SE–  Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 ...

1700000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1516S (600TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1516S–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.– ...

1550000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1516S (540TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1516S–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.– ...

1500000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1597SE

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1597SE–  Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 ...

2250000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1597S (600TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1597S–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.– ...

2150000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1597S (540TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1597S–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.– ...

2050000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1512E

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1512E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 ...

1800000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1512 (600TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1512–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.–  ...

1600000

Bảo hành : 24 tháng

Camera thân hồng ngoại Superview SV-1512 (540TVL)

Camera thân hồng ngoại SuperView SV - 1512–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.–  ...

1550000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1809E

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1809E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" Sony Effio-E CCD.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 –  Số đèn LED hồng ngoại: 36 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 20 đến 30 mét.–  Ánh sáng tối ...

2350000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1809 (600TVL)

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1809–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 –  Số đèn LED hồng ngoại: 36 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 20 đến 30 mét.–  Ánh sáng tối ...

2250000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1809 (540TVL)

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1809–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 –  Số đèn LED hồng ngoại: 36 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 20 đến 30 mét.–  Ánh sáng tối ...

2160000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1821E

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1821E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" Sony Effio-E CCD.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 –  Số đèn LED hồng ngoại: 21 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.–  Ánh sáng tối ...

2090000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1821

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1821–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f= 4 - 9 mm/ F1.2 –  Số đèn LED hồng ngoại: 21 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét.–  Ánh sáng tối ...

1990000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1814E

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1814E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 ...

1900000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1814 (600TVL)

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1814–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét ...

1790000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1814 (540TVL)

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1814–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét ...

1550000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1831E

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1831E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" Sony Effio-E CCD.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét. ...

1700000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1831 (600TVL)

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1831–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét ...

1550000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1831 (540TVL)

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1831–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét ...

1500000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1865E

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1865E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3"Sony HAD II CCD Effio-E Ver.2.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 12 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 10 ...

1790000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1865 (600TVL)

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1865–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" SONY Super HAD CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 12 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 10 đến 15mét. ...

1650000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1882E

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1882E–  Cảm biến hình ảnh: 1/3" Sony Effio-E CCD.–  Độ phân giải: 700 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét. ...

1550000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1882 (600TVL)

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1882–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 600 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét ...

1450000

Bảo hành : 24 tháng

Camera Superview SV-1882

Camera bán cầu hồng ngoại SuperView SV - 1882–  Cảm biến hình ảnh: 1/3 inch SONY COLOR CCD.–  Độ phân giải: 540 TV Lines.–  Ống kính: f=3.6, (6, 8, 12 mm/ F1.2 tùy chọn).–  Số đèn LED hồng ngoại: 24 led Ø5 mm.–  Tầm quan sát hồng ngoại: 15 đến 20 mét ...

1400000

Bảo hành : 24 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội