Camera Aguard

(28)
Xem dạng lưới

Camera Aguard AG-H602EN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 36x Độ nhạy sáng 0.001lux Nhiệt độ làm việc(℃) 0℃ ~+50℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-B315AW

Hãng sản xuất AGUARD Loại Box Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Double Scan CCD Độ phân giải 700 TV lines Độ nhạy sáng 0.01Lux/F1.2 Nhiệt độ làm việc(℃) -20℃ to 60℃ Điện áp sử dụng 12V DC Kích thước (mm) 114 x 60 x 50 Trọng lượng (g) 500 Xuất xứ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-Z2753

Hãng sản xuất AGUARD Loại Zoom Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 650 TV lines Độ zoom quang học 27x Độ nhạy sáng 0.01Lux Nhiệt độ làm việc(℃) -20℃ to 60℃ Điện áp sử dụng 12V DC Kích thước (mm) 114 x 60 x 50 Trọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H502DN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.01lux Nhiệt độ làm việc(℃) 0℃ ~+50℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H305AP

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 10x Độ zoom quang học 10x Độ nhạy sáng 0.002lux Nhiệt độ làm việc(℃) -10℃ ~+50℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H602AP

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 460 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.7lux Nhiệt độ làm việc(℃) 0℃ ~+50℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H601EN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 36x Độ nhạy sáng 0.001lux Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H602AN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.7lux Nhiệt độ làm việc(℃) 0℃ ~+50℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H601AP

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 460 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.7lux Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H3443C

Hãng sản xuất AGUARD Loại Weatherproof IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch DIS Độ phân giải 600 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 30 Độ nhạy sáng 0Lux Nhiệt độ làm việc(℃) -20℃ to 60℃ Điện áp sử dụng 12V DC Trọng lượng (g) 500 Xuất xứ Trung Quốc ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H3453

Hãng sản xuất AGUARD Loại Weatherproof IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 700 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 30 Độ nhạy sáng 0Lux Nhiệt độ làm việc(℃) -20℃ to 60℃ Điện áp sử dụng 12V DC Trọng lượng (g) 800 Xuất xứ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H3443

Hãng sản xuất AGUARD Loại Weatherproof IR Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 600 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 30 Độ nhạy sáng 0Lux Nhiệt độ làm việc(℃) -20℃ to 60℃ Điện áp sử dụng 12V DC Trọng lượng (g) 800 Xuất ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H909EP

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Ex-View CCD Độ phân giải 460 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 36x K/c quan sát trong đêm(m) 150 Độ nhạy sáng 0.001lux Nhiệt độ làm việc(℃) -40℃ ~+70℃ Điện áp sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H909CN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Ex-View CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x K/c quan sát trong đêm(m) 150 Độ nhạy sáng 0.001lux Nhiệt độ làm việc(℃) -40℃ ~+70℃ Điện áp sử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H801EN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Ex-View CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 36x Độ nhạy sáng 0.001lux Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 24V AC Kích thước (mm) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H801CN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Ex-View CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.01lux Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H501CN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.01lux Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H501AP

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 460 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.9lux Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Aguard AG-H501DN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 26x Độ nhạy sáng 0.001lux Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera AG-H602TN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 10x Độ zoom quang học 23x Độ nhạy sáng 0.01lux Nhiệt độ làm việc(℃) 0℃ ~+50℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H601CN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.7lux Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-D325K

Hãng sản xuất AGUARD Loại Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 700 TV lines K/c quan sát trong đêm(m) 20 Độ nhạy sáng 0Lux Nhiệt độ làm việc(℃) -20℃ to 60℃ Điện áp sử dụng 12V DC Kích thước (mm) 114 x 140 Trọng lượng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H502AP

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 460 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.7lux Nhiệt độ làm việc(℃) 0℃ ~+50℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H502AN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 470 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.7lux Nhiệt độ làm việc(℃) 0℃ ~+50℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H801CP

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Ex-View CCD Độ phân giải 460 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 18x Độ nhạy sáng 0.01lux Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích thước ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H601TN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 540 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 12x Độ zoom quang học 23x Nhiệt độ làm việc(℃) -45℃ ~+70℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích thước (mm) 308(H)x216(D ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-H502NN

Hãng sản xuất AGUARD Loại Speed Dome Camera Cảm biến hình ảnh 1/4-inch Sony Super HAD CCD Độ phân giải 460 TV lines Độ zoom kỹ thuật số 10x Độ zoom quang học 22x Độ nhạy sáng 0.001lux Nhiệt độ làm việc(℃) 0℃ ~+50℃ Điện áp sử dụng 12VDC / 24VAC Kích ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Camera Aguard AG-B315A

Hãng sản xuất AGUARD Loại Box Camera Cảm biến hình ảnh 1/3-inch Sony Ex-View CCD Độ phân giải 700 TV lines Độ nhạy sáng 0.01Lux/F1.2 Nhiệt độ làm việc(℃) -20℃ to 60℃ Điện áp sử dụng 12V DC Kích thước (mm) 114 x 60 x 50 Trọng lượng (g) 500 Xuất xứ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội