Camera PEN-X

(7)
Xem dạng lưới

Camera PEN-X PX-2913CVI

§   1/3" CMOS High performance ISP processor§   Cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa đến 500-700m§   Độ phân giải HD 1280x720p§   Tích hợp 6 Array led§   Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)§   Chức năng AGC, BLC, chống nhiễu 3D-DNR cho hình ...

1515000

Bảo hành : 12 tháng

Camera PEN-X PX-2813CVI

§   1/3" High performance ISP processor§   Cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa đến 500-700m§   Độ phân giải HD 1280x720p§   Tích hợp 2 Array led§   Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)§   Chức năng AGC, BLC, chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp ...

1065000

Bảo hành : 12 tháng

Camera PEN-X PX-2713CVI

§   1/3"  High performance ISP processor§   Cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa đến 500-700m§   Độphângiải HD 1280x720p §   Tíchhợp 42 led @5. §   Độnhạysáng: 0LUX (IR ON)§   Chứcnăng AGC, BLC, chốngnhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn ...

1150000

Bảo hành : 12 tháng

Camera PEN-X PX-2513CVI

§   1/3" High performance ISP processor cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa đến 500m(*)§   Độ phân giải HD 1280x720p §   Tích hợp 24  high power led. §   Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)§   Chức năng AGC, BLC, chống nhiễu 3D-DNR cho hình ...

1050000

Bảo hành : 12 tháng

Camera PEN-X PX-2613CVI

§ 1/3" High performance ISP processor cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa đến 500m(*)§ Độ phân giải HD 1280x720p § Tích hợp 24 led @5. § Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)§ Chức năng AGC, BLC, chống nhiễu 3D-DNR cho hình ảnh đẹp hơn khi ánh ...

1050000

Bảo hành : 12 tháng

Camera PEN-X PX-3113VI

§   1/3" High performance ISP processor§   Cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa đến 500-700m§   Độ phân giải HD 1280x720p§   Tích hợp 24 high power led§   Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)§   Chức năng AGC, BLC, chống nhiễu 3D-DNR§   cho ...

1150000

Bảo hành : 12 tháng

Camera PEN-X PX-1213CVI

§   1/3" High performance ISP processor cho khả năng truyền tải tín hiệu HD ở khoảng cách xa đến 500m(*)§   Độ phân giải HD 1280x720p §   Tích hợp 12  high power led. §   Độ nhạy sáng: 0LUX (IR ON)§   Chức năng AGC, BLC, chống nhiễu 3D-DNR cho hình ...

900000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội