Camera Ecastel

(25)
Xem dạng lưới

Camera quan sát Ecastel ACT-Z122

1/4'' Sony Interline CCD II410K Pixels ( 600 TV Line)Zoom Lens (12X)OSD, DNR, DSS, TDNRS-485 Protocol for Pan/Tilt/ Zoom ControlHeater &Fan, Dual - voltageAluminum Water - Proof (IP67)Housing for IndoorPower: 12 DC/24AC ...

16050000

Bảo hành : 0 tháng

Camera quan sát Ecastel ACT-Z123

1/4'' Sony Interline CCD II410K Pixels ( 600 TV Line)Zoom Lens (12X)OSD, DNR, DSS, TDNRS-485 Protocol for Pan/Tilt/ Zoom ControlHeater &Fan, Dual - voltageAluminum Water - Proof (IP67)Housing for OutdoorPower: 12 DC/24AC ...

18150000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACT-Z273

1/4'' Sony Interline CCD410K Pixels ( 550 TV Line)Zoom Lens (27X)OSD, DNR, DSS, TDNRS-485 Protocol for Pan/Tilt/ Zoom ControlHeater &Fan, Dual - voltageAluminum Water - Proof (IP67)Housing for OutdoorPower: 12 DC/24AC ...

25800000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACT-Z333

1/4'' Sony Interline CCD410K Pixels ( 550 TV Line)Zoom Lens (33X)OSD, DNR, DSS, TDNRS-485 Protocol for Pan/Tilt/ Zoom ControlHeater &Fan, Dual - voltageAluminum Water - Proof (IP67)Housing for Outdoor ...

30500000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACT-Z373

1/4'' Sony Interline CCD410K Pixels ( 550 TV Line)Zoom Lens (37X)OSD, DNR, DSS, TDNRS-485 Protocol for Pan/Tilt/ Zoom ControlHeater &Fan, Dual - voltageAluminum Water - Proof (IP67)Housing for OutdoorPower: 12 DC/24AC ...

32600000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACL-HC110

Camera IR Hồng Ngoại, 1/3'' Sony 760H Super HAD II600 TVL, Min.Lux 0Lens 5~50mmIR 16 ea (100M)3DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm.Nguồn 12VDCChuẩn IP65 ...

8200000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACL-HC210

Camera IR Hồng Ngoại, 1/3'' Sony 960H Super HAD II700TVL, Min.Lux 0Lens 5~50mmIR 16ea (100M)3DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm.Nguồn 12VDCChuẩn IP65 ...

8300000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACL-RC110

Camera IR Hồng Ngoại, 1/3'' Sony 760H Super HAD II600 TVL, Min.Lux 0Fixed: 410/470K, Lens 5~50mmIR 90 ea (60M)3DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm.Nguồn 12VDCChuẩn IP65 ...

5950000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-RC111

Camera Dome, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVP2040)600 TVL, Min.Lux 0IR No.(M) 24ea (20M)Fixed Lens (f=2.8 ~ 11mm),option lens (f= 4~9mm)3-DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

2670000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-RC211

Camera Dome, 1/3'' Sony 960H Exview HAD II (Effio-E)700 TVL, Min.Lux 0IR No.(M) 24ea (20M)Fixed Lens (f=2.8 ~ 11mm),option lens (f= 4~9mm)3DNR/DSS, OSDQuan sát Ngày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

2750000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-RC301

Camera Dome, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVP2170E)600 TVL, Min.Lux 0IR No.(M) 24ea (20M)Fixed Lens (f=2.8 ~ 11mm),option lens (f= 4~9mm)3DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

2850000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-RF112

Camera Dome, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVP2040)600 TVL, Min.Lux 0IR No.(M) 24ea (20M)Fixed Lens (f=3.6mm)3-DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

1985000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-RF212

Camera Dome, 1/3'' Sony 960H Exview HAD II (Effio-E)700 TVL, Min.Lux 0IR No.(M) 24ea (20M)Fixed Lens (f=3.6mm)3DNR/DSS, OSDQuan sát Ngày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

2075000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-RF302

Camera Dome, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVP2170E)600 TVL, Min.Lux 0IR No.(M) 24ea (20M)Fixed Lens (f=3.6mm)3DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

2175000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-V116

Camera Dome, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVP2040)600 TVL, Min.Lux 0.2Fixed Lens (f=2.8 ~ 11mm)3-DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

2020000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-V216

Camera IR Hồng Ngoại, 1/3'' Sony 960H Super HAD II (Effio-E)700 TVL, Min.Lux 0.05Fixed Lens (f=2.8~11mm)3DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm.Nguồn 12VDC ...

2150000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-V306

Camera Dome, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVP2170E)600 TVL, Min.Lux 0.0002Fixed Lens (f=2.8~11mm)3DNR/DSS, OSDNgày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

2250000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACP-F166

Camera Dome, 1/3'' Pixelplus 720H CMOS (PC1089k)550 TVL, Min.Lux 0.2Fixed Lens (f=3.6mm)3DNR/DSS, OSDNgày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

1010000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-F116

Camera IR Hồng Ngoại, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVP2040)600 TVL, Min.Lux 0.2Fixed Lens (f=3.6mm)3DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm. ...

1500000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-F216

Camera IR Hồng Ngoại, 1/3'' Sony 960H Super HAD II (Effio-E)700 TVL, Min.Lux 0.05Fixed Lens (f=3.6mm)3DNR/DSS, OSDQuan Sát Ngày và đêm.Nguồn 12VDC ...

1630000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-F306

Camera Dome, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVP2170E)600 TVL, Min.Lux 0.0002Fixed Lens (f=3.6mm)3DNR/DSS, OSDNgày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

1700000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-F160

Camera Dome, 1/3'' Pixelplus 720H CMOS (PC1089k)550 TVL, Min.Lux 0.2Fixed Lens (f=3.6mm)3DNR/DSS, OSDNgày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

1000000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-F110

Camera Dome, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVP2040)600 TVL, Min.Lux 0.2Fixed Lens (f=3.6mm)3-DNR/DSS, OSDNgày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

1475000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-F210

Camera Dome, 1/3'' Sony 960H Exview HAD II (Effio-E)700 TVL, Min.Lux 0.05Fixed Lens (f=3.6mm)3DNR/DSS, OSDNgày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

1600000

Bảo hành : 12 tháng

Camera quan sát Ecastel ACD-F300

Camera Dome, 1/3'' Sony 760H Super HAD II (NVZP2170E)600 TVL, Min.Lux 0.0002Fixed Lens (f=3.6mm)3DNR/DSS, OSDNgày và đêm, treo mọi góc độNguồn 12VDC ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội