Camera ICam

(24)
Xem dạng lưới

ICAM-774 IQ

Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 30 đèn leds - 1/3”Sony Chip CMOS Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 30 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 800 TVlines, độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính 6(4,8,12,16 ) mm, Góc quan sát 46°12’ ...

1450000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Speed Dome ICAM-1610IQ

Camera Speed Dome ICAM-1610IQ Camera High Speed Dome ngoài trời day night SIÊU NÉT - Chip 1/4" Sony CCD, 700 TV Line, tiêu cự ống kính: F1.6 – F32, ống  kính Zoom 22X, Zoom kỹ thuật số 45 lần, tổng cộng Zoom 370, (f3.9 – 85.8mm), - Chịu được nhiệt độ ...

22200000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Speed Dome ICAM-1310IQ

Camera Speed Dome ICAM-1310IQ Camera High Speed Dome đạt chuẩn IP66 - Pan:360.tilt: 90, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120/s, phương dọc là 90/s.) - ¼” SONY CCD, 540 TV Line, tiêu cự ống kính: F1.6 – F32, ống  kính Zoom 22X (f3.8 – 103mm), Zoom ...

8650000

Bảo hành : 12 tháng

Camera Speed Dome ICAM-1520IQ

Camera Speed Dome ICAM-1520IQ Bộ High Speed Dome Camera hồng ngọai ngòai trời day night, khỏang cách 100m - Pan:360.tilt: 90, tốc độ xoay theo phương ngang tối đa 120/s, phương dọc là 90/s.) - ¼” SONY CCD, 540 TV Line, tiêu cự ống kính: F1.6 – F32, ...

11900000

Bảo hành : 12 tháng

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-002IQ

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-002IQ Camera Dome - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan - Chống ngược sáng, hệ Pal - Độ phân giải hình ảnh 500TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính 4mm ,6mm - Tầm quan sát 20-40m - Tự cân bằng ánh sáng trắng,  ...

830000

Bảo hành : 12 tháng

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-102IQ

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-102IQ Camera Dome hồng ngoại trong nhà, hỗ trợ quan sát ngày và đềm 24 đèn Leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan - Chống ngược sáng, hệ Pal, 24 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 500TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1 ...

1015000

Bảo hành : 12 tháng

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-001IQ

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-001IQ Camera Dome - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan - Chống ngược sáng, hệ Pal - Độ phân giải hình ảnh 600TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính 4mm,6mm - Tầm quan sát 20-40m - Tự cân bằng ánh sáng trắng,  ...

1350000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-402IQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-402IQ - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 30 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan - Chống ngược sáng, hệ Pal, 30 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 500 TVlines - Độ nhạy sáng 0 Lux/f1.2 - Ống kính ...

1350000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-402AIQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-402AIQ - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 30 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 30 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 500 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính 8 ...

1655000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-602IQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-602IQ - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 36 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 36 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 500 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính ...

1650000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-602AIQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-602AIQ - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 36 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 36 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 500 TVlines, độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính 4 ...

1650000

Bảo hành : 12 tháng

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-101IQ

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-101IQ Camera Dome hồng ngoại trong nhà, hỗ trợ quan sát ngày và đềm 24 đèn Leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan - Chống ngược sáng, hệ Pal, 24 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh  600TVlines - Độ nhạy sáng 0 Lux/f1 ...

1650000

Bảo hành : 12 tháng

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-202IQ

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-202IQ Camera Dome hồng ngoại  trong nhà, hỗ trợ quan sát ngày và đềm 36 đèn Leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 36 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 500 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1 ...

1730000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-302IQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-302IQ  - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 48 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan - Chống ngược sáng, hệ Pal, 48 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 500 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính ...

1700000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-302AIQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-302AIQ  - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 48 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan - Chống ngược sáng, hệ Pal, 48 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 500 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính ...

1730000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-401IQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-401IQ - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 30 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 30 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 600 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính ...

1855000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-401IAQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-401IAQ  - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 30 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 30 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 600 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính ...

1855000

Bảo hành : 12 tháng

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-201IQ

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-201IQ Camera Dome hồng ngoại, hỗ trợ quan sát ngày và đềm 36 đèn Leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 36 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 600 TVlines, độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống ...

2055000

Bảo hành : 12 tháng

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-201AIQ

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-201AIQ Camera Dome hồng ngoại, hỗ trợ quan sát ngày và đềm 36 đèn Leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 36 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 600 TVlines, độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống ...

2325000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-601IQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-601IQ - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 36 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 36 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 600 TVlines, độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính ...

2254000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-601AIQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-601AIQ - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 36 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 36 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 600 TVlines, độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính 4 ...

2354000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-301IQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-301IQ - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 48 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan - Chống ngược sáng, hệ Pal, 48 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 600 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính ...

2425000

Bảo hành : 12 tháng

Camera thân hồng ngoại ICAM-301AIQ

Camera thân hồng ngoại ICAM-301AIQ  - Camera hồng ngoại ngoài trời, hỗ trợ quan sát ngày đêm 48 đèn leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 48 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 600 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1.2 - Ống kính ...

2400000

Bảo hành : 12 tháng

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-202AIQ

Camera bán cầu có đèn hồng ngoại ICAM-202AIQ Camera Dome hồng ngoại trong nhà, hỗ trợ quan sát ngày và đềm 36 đèn Leds - 1/3”Sony Chip Sony Made Japan, chống ngược sáng, hệ Pal, 36 đèn Leds - Độ phân giải hình ảnh 500 TVlines - Độ nhạy sáng  0 Lux/f1 ...

1750000

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội
TP. Hà Nội