Tủ mát Sanden

(156)
Xem dạng lưới

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0235

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0235 230LTủ mát Sanden Intercool  SPF-0235 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0255

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0255 250LTủ mát Sanden Intercool  SPF-0255 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0253

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0253 250LTủ mát Sanden Intercool  SPF-0253 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1003

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPE-1003 1000LTủ mát Sanden Intercool SPE-1003 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0403

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool  SPE-0403 400LTủ mát Sanden Intercool  SPE-0403 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0405

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool  SPE-0405 400LTủ mát Sanden Intercool  SPE-0405 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0605

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool  SPE-0605 600LTủ mát Sanden Intercool  SPE-0605 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0603

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool  SPE-0603 600LTủ mát Sanden Intercool  SPE-0603 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0753

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPE-0753 750LTủ mát Sanden Intercool SPE-0753 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPE-0755

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPE-0755 750LTủ mát Sanden Intercool SPE-0755 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPE-1005

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPE-1005 1000LTủ mát Sanden Intercool SPE-1005 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPA-0905

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPA-0905 800LTủ mát Sanden Intercool SPA-0905 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0275

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0275 270LTủ mát Sanden Intercool SPF-0275 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0273

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0273 270LTủ mát Sanden Intercool SPF-0273 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0403

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0403 400LTủ mát Sanden Intercool SPF-0403 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0405

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0405 400LTủ mát Sanden Intercool SPF-0405 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0503

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0503 500LTủ mát Sanden Intercool SPF-0503 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0505

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0505 500LTủ mát Sanden Intercool SPF-0505 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0605

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0605 600LTủ mát Sanden Intercool SPF-0605 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0855

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0855 850LTủ mát Sanden Intercool SPF-0855 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 1 cánh kính Sanden SPF-0853

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-0853 850LTủ mát Sanden Intercool SPF-0855 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 2 cánh kính SPF-1403

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-1403 1400LTủ mát Sanden Intercool SPF-1403 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 2 cánh kính SPF-1405

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPU-0515 1400LTủ mát Sanden Intercool SPF-1405 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh kính SPU-0515

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPU-0515 510LTủ mát Sanden Intercool SPU-0515 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh kính SPU-0513

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPU-0513 510LTủ mát Sanden Intercool SPU-0513 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh kính SPU-0685

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPU-0685 685LTủ mát Sanden Intercool SPU-0685 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 2 cánh kính SPU-1053

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPU-1053 1035LTủ mát Sanden Intercool SPU-1053 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 2 cánh kính SPU-1055

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPU-1055 1035LTủ mát Sanden Intercool SPU-1055 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 2 cánh kính SPU-1253

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPU-1253 1230LTủ mát Sanden Intercool SPU-1253 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 2 cánh kính SPU-1255

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPU-1255 1230LTủ mát Sanden Intercool SPU-1255 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh SPK-0245

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 1 cánh kính SPK-0245Sanden SPK-0245 có kiểu dáng đứng với 1 cánh đóng mở với 3 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh SPN-0385

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 1 cánh kính SPN-0385Sanden SPN-0385 có kiểu dáng đứng với 1 cánh đóng mở với 4 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh SPK-0355

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 1 cánh kính SPK-0355Sanden SPK-0355 có kiểu dáng đứng với 1 cánh đóng mở với 4 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh SPN-0455

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 1 cánh kính SPN-0455Sanden SPN-0455 có kiểu dáng đứng với 1 cánh đóng mở với 5 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh SPN-0425

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 1 cánh kính SPN-0425Sanden SPN-0425 có kiểu dáng đứng với 1 cánh đóng mở với 5 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 2 cánh SPN-0845

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 2 cánh kính SPN-0845Sanden SPN-0845 có kiểu dáng đứng với 2 cánh đóng mở với 10 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 3 cánh kính YPM-165PS

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 3 cánh kính YPM-165PS( Máy nén trên)Sanden YPM-165PS có kiểu dáng đứng với 3 cánh đóng mở với 15 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 2 cánh kính YPM-110PS

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 2 cánh kính YPM-110PS( Máy nén trên)Sanden YPM-110PS có kiểu dáng đứng với 2 cánh đóng mở với 10 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh kính SEA-0255

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 1 cánh kính SEA-0255Sanden SEA-0255 có kiểu dáng đứng với 1 cánh đóng mở với 3 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh kính SEA-0305

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 1 cánh kính SEA-0305Sanden  SEA-0305 có kiểu dáng đứng với 1 cánh đóng mở với 4 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh kính SEA-0405

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 1 cánh kính SEA-0405Sanden SEA-0405 có kiểu dáng đứng với 1 cánh đóng mở với 5 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh kính SEA-0355

Mô tả đặc điểm của tủ mát Sanden 1 cánh kính SEA-0355Sanden  SEA-0355 có kiểu dáng đứng với 1 cánh đóng mở với 4 giá đỡ thay đổi vị trí linh hoạt giúp sắp xếp đồ uống, thực phẩm, rau củ, sữa,... một cách khoa học và gọn gàng.Tủ mát có dung tích tổng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Sanden Intercool SPA-0403A

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPA-0403A 378LTủ mát Sanden Intercool SPA-0403A là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Sanden Intercool SPA-0253A

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPA-0253A 267LTủ mát Sanden Intercool SPA-0253A là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ Mát Sanden Intercool SPA-0903A

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPA-0903A 810LTủ mát Sanden Intercool SPA-0903A là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát 2 cánh kính Sanden SPF-1103

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPF-1103 1100LTủ mát Sanden Intercool SPF-1103 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 2 cánh kính SEA-0905

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SEA-0905 810LTủ mát Sanden Intercool SEA-0905 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ mát Sanden 1 cánh kính SPU-0683

Mô tả tủ mát Inverter Sanden Intercool SPU-0683 600LTủ mát Sanden Intercool  SPU-0683 là thương hiệu của tập đoàn Sanden Intercool Nhật Bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Sản phẩm tủ đông tủ mát của Sanden được sử dụng phổ biến tại các hệ thống ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM