Bàn mát Sanden

(28)
Xem dạng lưới

Bàn mát trưng bày salad Sanden SPC3-1507-AS

Mô tả đặc điểm bàn mát salad inox 2 cánh Sanden SPC3-1507-ASBàn mát salad Sanden 2 cánh SPC3-1507-AS được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 325L có 1 ngăn đông thông suốt với 2 cánh cửa mở bên, mặt trên được thiết kế 7 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát trưng bày salad Sanden SSC3-1807-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát salad inox 3 cánh Sanden SSC3-1807-ARBàn mát salad Sanden 3 cánh SSC3-1507-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 420L có 1 ngăn đông thông suốt với 3 cánh cửa mở bên, mặt trên được thiết kế 8 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát trưng bày salad Sanden SSC3-1507-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát salad inox 2 cánh Sanden SSC3-1507-ARBàn mát salad Sanden 2 cánh SSC3-1507-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 325L có 1 ngăn đông thông suốt với 2 cánh cửa mở bên, mặt trên được thiết kế 8 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát trưng bày salad Sanden SPC3-1807-AS

Mô tả đặc điểm bàn mát salad inox 3 cánh Sanden SPC3-1807-ASBàn mát salad Sanden 3 cánh SPC3-1807-AS được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 420L có 1 ngăn đông thông suốt với 3 cánh cửa mở bên, mặt trên được thiết kế 9 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Sanden SCR2-1506-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden SCR2-1506-ARBàn mát Sanden 2 cánh SCR2-1506-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 325L có 1 ngăn mát thông suốt với 2 cánh cửa mở bên, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh Sanden SCR2-2007-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 3 cánh Sanden SCR2-2007-ARBàn mát Sanden 3 cánh SCR2-2007-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 650L có 1 ngăn mát thông suốt với 3 cánh cửa mở bên, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh Sanden SCR2-1807-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 3 cánh Sanden SCR2-1807-ARBàn mát Sanden 3 cánh SCR2-1807-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 540L có 1 ngăn mát thông suốt với 3 cánh cửa mở bên, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Sanden SCR2-1507-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden SCR2-1507-ARBàn mát Sanden 2 cánh  SCR2-1507-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 425L có 1 ngăn mát thông suốt với 2 cánh cửa mở bên, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sanden SCR2-1806-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 3 cánh Sanden SCR2-1806-ARBàn mát Sanden 3 cánh SCR2-1806-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 420L có 1 ngăn mát thông suốt với 3 cánh cửa mở bên, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Sanden SCR2-1207-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden SCR2-1207-ARBàn mát Sanden 2 cánh SCR2-1207-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát dung tích 300L có 1 ngăn mát thông suốt với 2 cánh cửa mở bên, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Sanden SCR3-1506-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden SCR3-1506-ARBàn mát Sanden 2 cánh SCR3-1506-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 325L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Sanden SCR3-1206-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden SCR3-1206-ARBàn mát Sanden 2 cánh SCR3-1206-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 235L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh Sanden SCR3-2007-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 3 cánh Sanden SCR3-2007-ARBàn mát Sanden 3 cánh SCR3-2007-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 650L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh Sanden SCR3-1807-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 3 cánh Sanden SCR3-1807-ARBàn mát Sanden 3 cánh SCR3-1807-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 540L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Sanden SCR3-1507-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden SCR3-1507-ARBàn mát Sanden 2 cánh SCR3-1507-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 425L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Sanden SCR3-1207-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden SCR3-1207-ARBàn mát Sanden 2 cánh SCR3-1207-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 300L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh Sanden SCR2-1206-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden SCR2-1206-ARBàn mát Sanden 2 cánh SCR2-1206-AR  được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 235L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sanden SCR3-1500i (Inverter)

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden  SCR3-1500i Bàn mát Sanden 2 cánh SCR3-1500i  được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 365L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Bàn mát Sanden SCR3-1200i (Inverter)

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 2 cánh Sanden  SCR3-1200iBàn mát Sanden 2 cánh  SCR3-1200i được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 262L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát inox 2 cánh kính Sanden Intercool SCR3-1206CR 1m2

Mô tả đặc điểm bàn mát cánh kính Sanden SCR3-1206CR Bàn mát Sanden 2 cánh SCR3-1206CR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 235L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn nắp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát inox 3 cánh kính Sanden Intercool SCR3-1806CR 1m8

Mô tả đặc điểm bàn mát cánh kính Sanden SCR3-1806CRBàn mát Sanden 3 cánh SCR3-1806CR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 420L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn nắp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh kính Sanden SCR3-1807CR

Mô tả đặc điểm bàn mát cánh kính Sanden SCR3-1807CRBàn mát Sanden 3 cánh  SCR3-1807CR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 420L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn nắp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính Sanden SCR3-1507CR

Mô tả đặc điểm bàn mát cánh kính Sanden SCR3-1507CRBàn mát Sanden 2 cánh  SCR3-1507CR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 325L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn nắp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 2 cánh kính Sanden SCR3-1207CR

Mô tả đặc điểm bàn mát cánh kính Sanden SCR3-1207CRBàn mát Sanden 2 cánh  SCR3-1207CR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 300L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn nắp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát inox 3 cánh Sanden SCR3-1800i

Mô tả đặc điểm bàn mát inox 3 cánh Sanden SCR3-1800iBàn mát Sanden 3 cánh  SCR3-1800i được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 467L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn nắp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát 3 cánh Sanden SCR3-1806-AR

Mô tả đặc điểm bàn mát 3 cánh Sanden SCR3-1806-ARBàn mát Sanden 3 cánh SCR3-1806-AR được sản xuất và nhập khẩu chất lượng từ Thái Lan.Bàn mát có dung tích 420L với các kệ chứa inox bên trong, giúp cho việc sắp xếp và lưu trữ thực phẩm được ngăn nắp ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát inox 2 cánh kính Sanden Intercool SCR3-1506CR 1m5

Bàn mát inox 2 cánh kính Sanden Intercool SCR3-1506CR 1m5- Model: SCR3-1506CR - Nhãn hiệu: Sanden Intercool - Kích thước tủ (DxRxC): 1500x600x850 mm - Nhiệt độ: 2oC ~ 10oC - Nguồn điện: 220-240V/1P/50Hz - Compressor: 1/3 HP - Trọng lượng tủ: 90kg - ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bàn mát Sanden SCF2-1506-AR

Thời gian bảo hành 24 tháng Nhân viên hãng đến tận nhà bảo hành Thương hiệu : Sanden Mã sản phẩm : SCF2-1506-AR - Kích thước bên ngoài (mm): 1500W x 600D x 850H - Tổng thể tích (lít): 325L - Số kệ (chiếc): 4 - Trọng lượng tịnh (kg): 79Kg - Máy nén ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM