Panme đo trong

(119)
Xem dạng lưới

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9008

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 8-10mmĐộ chia: 0.001mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

7100000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9025

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 25-30mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

7300000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9020

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 20-25mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

7330000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology IM-9008E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 175-200mmĐộ chia: 0.001mmHiện thị số ...

7660000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Mitutoyo 145-190

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnDải đo: 125-150mmĐộ chia: 0.01mmCấp chính xác: 9 µm ...

7680000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Mitutoyo 145-191

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnDải đo: 150-175mmĐộ chia: 0.01mmCấp chính xác: 10 µm ...

8370000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9040

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 40-50mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

9200000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9050

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 50-63mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

9780000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm điện tử Metrology TP-9016E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 16-20mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

10000000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9030

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 30-40mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

10000000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Mitutoyo 145-217

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnDải đo: 200-225mmĐộ chia: 0.01mmCấp chính xác: 11 µm ...

10300000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-02S

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 12-20mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

10300000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9062

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 62-75mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

10430000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-150

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 125-150mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

10850000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9075

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 75-88mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

10960000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-125

Hãng sản xuất : INSIZEDải đo : 100-125mmĐộ phân giải :  0.001mm/0.00005"Cấp chính xác : ± 5μmCấp bảo vệ : IP 54 ...

11100000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Mitutoyo 145-218

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnDải đo: 225-250mmĐộ chia: 0.01mmCấp chính xác: 11 µm ...

11200000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9087

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 87-100mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

11450000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-175

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 150-175mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

11990000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Mitutoyo 145-220

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnDải đo: 250-275mmĐộ chia: 0.01mmCấp chính xác: 12 µm ...

12000000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong Mitutoyo- Nhật Bản 145-219

Hãng sản xuất: MitutoyoXuất xứ: Nhật BảnDải đo: 250-275mmĐộ chia: 0.01mmCấp chính xác: 12 µm ...

12090000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm điện tử Metrology TP-9008E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 8-10mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

12200000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm điện tử Metrology TP-9020E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 20-25mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

12490000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-9025E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 25-30mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

12490000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm điện tử Metrology TP-9030E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 30-40mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

13200000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-03S

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 20-30mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

14300000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-200

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 175-200mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

14450000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm điện tử Metrology TP-9040E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 40-50mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

14450000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9100

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 100-125mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

14680000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9125

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 125-150mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

14680000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm điện tử Metrology TP-02ESP

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 12-20mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

15000000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9175

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 175-200mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

15160000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-9062E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 62-75mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

15670000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-150

Hãng sản xuất : INSIZEDải đo : 125-150mmĐộ phân giải :  0.001mm/0.00005"Cấp chính xác : ± 5μmCấp bảo vệ : IP 54 ...

15800000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-175

Hãng sản xuất : INSIZEDải đo : 150-175mmĐộ phân giải :  0.001mm/0.00005"Cấp chính xác : ± 5μmCấp bảo vệ : IP 54 ...

15900000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-9075E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 75-88mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

16180000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-9087E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 87-100mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

16680000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm điện tử Metrology TP-9050E

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 50-63mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

16900000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9225

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 225-250mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

16990000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9200

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 200-225mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

16990000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-04S

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 30-50mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

17000000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-225

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 200-225mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

17600000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9275

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 275-300mmĐộ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

17900000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-9250

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 250-275Độ chia: 0.005mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

17960000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo ba điểm trong điện tử INSIZE 3127-200

Hãng sản xuất : INSIZEDải đo : 175-200mmĐộ phân giải :  0.001mm/0.00005"Cấp chính xác : ± 5μmCấp bảo vệ : IP 54 ...

18560000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong điện tử Metrology TP-03ESP

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 20-30mmĐộ chia: 0.001mmHiển thị số ...

19560000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm cơ khí Metrology TP-01S

Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: Đài LoanDải đo: 6-12mmĐộ chia: 0.001mmĐọc kết quả trên vạch chia ...

20560000

Bảo hành : 12 tháng

Panme đo trong 3 điểm INSIZE 3227-250

Dùng đo đường kính trong chi tiếtThiết kế chuẩn,gọn,nhẹ,dễ sử dụngKhoảng đo: 225-250mmCấp chính xác: 0.005mmChiều sâu đo: 150mm/6"Đầu đo có thê thay đổi đượcBanh cóc dừng, đầu đo carbideVòng chuẩn là tùy chọnHãng sản xuất: INSIZE - ÁOXuất xứ: CHINA ...

20900000

Bảo hành : 12 tháng

123