Máy đo Cyanuric

(5)
Xem dạng lưới

Máy đo PH/Clo/Axit Cyanuric Hanna HI96104 (6.5 to 8.5 pH, 0.00 to 5.00 mg/L (ppm), 0 to 80 mg/L (ppm))

Hãng sản xuất: Hanna Model: HI96104 Bảo hành:  12 tháng Thang đo:  - PH: 6.5 to 8.5 pH - Clo dư: 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) - Clo tổng: 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) - CYA: 0 to 80 mg/L (ppm) Độ phân giải:  - PH: 0.1 pH - Clo dư: 0.01 mg/L - Clo tổng: 0.01 mg ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo Cyanide Hanna HI96714 (0.000 - 0.200 mg/L (ppm))

Hãng sản xuất: Hanna Model: HI96714 Bảo hành:  12 tháng Thang đo: 0.000 - 0.200 mg/L (ppm) Độ phân giải: 0.001 mg/L (ppm) Độ chính xác: ±0.005 mg/L ±3%  Nguồn sáng: đèn tungsten Đầu đò sáng: silicon photocell 610 nm Nguồn: PIN 9V Môi trường hoạt động ...

4850000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo axit Cyanuric Hanna HI96722 (0 - 80 mg/L (ppm))

Hãng sản xuất: Hanna Model: HI96722 Bảo hành:  12 tháng Thang đo: 0 - 80 mg/L (ppm) Độ phân giải: 1 mg/L (ppm) Độ chính xác: ±1 mg/L ±15%  Nguồn sáng: Đèn tungsten Đầu dò sáng: Silicon photocell 525 nm Nguồn: PIN 9V Môi trường hoạt động: 0 to 50°C ...

4900000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo Clo/CYA/PH Hanna HI96725 (0.00 - 5.00 mg/L (ppm), 0 - 80 mg/L (ppm), 6.5 - 8.5 pH )

Hãng sản xuất: Hanna Model: HI96725  Bảo hành: 12 tháng Thang đo:  - Clo dư: 0.00 - 5.00 mg/L (ppm) - Clo tổng: 0.00 - 5.00 mg/L (ppm) - CYA: 0 - 80 mg/L (ppm) - PH: 6.5 - 8.5 pH Độ phân giải:  - Clo dư: 0.01 mg/L - Clo tổng: 0.01 mg/L - CYA: 1 mg/L ...

6650000

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo Clo/CYA/PH Hanna HI96725C (0.00 - 5.00 mg/L (ppm), 0 - 80 mg/L (ppm), 6.5 - 8.5 pH )

Hãng sản xuất: Hanna Model: HI96725C  Bảo hành: 12 tháng Thang đo:  - Clo dư: 0.00 - 5.00 mg/L (ppm) - Clo tổng: 0.00 - 5.00 mg/L (ppm) - CYA: 0 - 80 mg/L (ppm) - PH: 6.5 - 8.5 pH Độ phân giải:  - Clo dư: 0.01 mg/L - Clo tổng: 0.01 mg/L - CYA: 1 mg/L ...

9900000

Bảo hành : 12 tháng