Bàn MAP (Bàn rà chuẩn)

(14)
Xem dạng lưới

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-6060/0.0032mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3Cường độ nén: 245N/mm2Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oCHấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: TaiwanKích thước: 600x600x100mmCấp chính xác: 0.0032mmKhối lượng: 112Kg ...

9930000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-75100/0.0040mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3Cường độ nén: 245N/mm2Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oCHấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70Hãng sản xuất: MetrologyXuất xứ: TaiwanKích thước: 750x1000x150mmCấp chính xác: 0.0040mmKhối lượng: 349Kg ...

30360000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-6090/0.0038mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 600x900x130mm Cấp chính xác: 0.0038mm Khối lượng: ...

12150000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-100100/0.0040mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 1000x1000x150mm Cấp chính xác: 0.0040mm Khối lượng: ...

40165000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-90120/0.0042mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 900x1200x150mm Cấp chính xác: 0.0042mm Khối lượng: ...

41200000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-100150/0.0050mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 1000x1500x200mm Cấp chính xác: 0.0050mm Khối lượng: ...

78200000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-100200/0.0060mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 1000x2000x200mm Cấp chính xác: 0.0060mm Vật liệu: Đá ...

102900000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-150150/0.0050mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 1500x1500x200mm Cấp chính xác: 0.0050mm ...

118900000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-150200/0.0060mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 1500x2000x200mm Cấp chính xác: 0.0060mm ...

177900000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn Mitutoyo 517-114C

Dùng để đặt các chi tiết có độ chính xác cao lên đo,kiểm tra. Độ phẳng: 0,008mm Kích thước: 600x450x100mm Khối lượng: 80Kg Ban Map không bao gồm chân thép Vật liệu: đá Hãng sản xuất: Mitutoyo Xuất xứ: CHINA ...

10930000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-3030/0.0026mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Elastic Modular: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 300x300x75mm Cấp chính xác: 0.0029mm Khối lượng: 21Kg ...

3480000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-3045/0.0029mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Elastic Modular: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 300x450x75mm Cấp chính xác: 0.0029mm Khối lượng: 35Kg ...

4663000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-4545/0.0029mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 450x450x75mm Cấp chính xác: 0.0029mm Khối lượng: 48Kg ...

6212000

Bảo hành : 12 tháng

Bàn rà chuẩn METROLOGY GN-4560/0.0032mm

Tỷ trọng: 3000kg/m3 Cường độ nén: 245N/mm2 Độ đàn hồi khối: 1.3N / mm2 Hệ số mở rộng tuyến tính: 1.6x10-6/oC Hấp thụ nước: Shore Độ cứng:> Hs70 Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Taiwan Kích thước: 450x600x100mm Cấp chính xác: 0.0032mm Khối lượng: ...

7395000

Bảo hành : 12 tháng