Dưỡng đo - Căn lá

(62)
Xem dạng lưới

Bộ căn mẫu 47 chi tiết Insize 4100-147A (1.005~100mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   Insize Model:  4100-147A - Số lượng khối trong bộ căn: gồm 47 chi tiếtTổng các  khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước   (mm)Mỗi bước  kích thước (mm)Số lượng471.005 11.01-1.090.0191.1-1.90.191-2412425-100254- Cấp chính xác: ...

6500000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 8 chi tiết Insize 4100-28 (125~500mm, grade 2)

Model:  4100-28- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 8 chi tiếtTổng các  khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước   (mm)Mỗi bước  kích thước (mm)Số lượng8125-175253200-250502300-5001003- Cấp chính xác: grade 2 - Vật liệu: làm bằng thép - Bao gồm ...

13000000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 47 chi tiết Insize 4100-247A (1.005~100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   Insize Model:  4100-247A - Số lượng khối trong bộ căn: gồm 47 chi tiếtTổng các  khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước   (mm)Mỗi bước  kích thước (mm)Số lượng471.005 11.01-1.090.0191.1-1.90.191-2412425-100254- Cấp chính xác: ...

4500000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 87 chi tiết Insize 4100-287 (1.001-100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   Insize Model:  4100-287 - Số lượng bộ căn: gồm 87 chi tiếtTổng các  khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước   (mm)Mỗi bước  kích thước (mm)Số lượng871.001-1.0090.00191.01-1.490.01490.5-9.50.51910-1001010- Cấp chính xác: grade ...

6400000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 8 chi tiết Insize 4100-18 (125-500mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   Insize Model:  4100-18- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 8 chi tiếtTổng các  khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước   (mm)Mỗi bước  kích thước (mm)Số lượng8125-175253200-250502300-5001003- Cấp chính xác: grade 1 - Vật liệu: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 32 chi tiết Insize 4100-232 (1.005~60mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   Insize Model:  4100-232- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 32 chi tiếtTổng các  khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước   (mm)Mỗi bước  kích thước (mm)Số lượng321.005 11.01-1.090.0191.1-1.90.191-91910-3010360 1Cấp chính xác: ...

3650000

Bảo hành : 12 tháng

Dưỡng đo bán kính Horex 2616168

Hãng sản xuất: Horex- ĐứcKhoảng đo: 7.5-15mm16 LáVật liệu: Thép không gỉ ...

830000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ dưỡng đo ren Mitutoyo 0.4 – 7mm

- Phạm vị đo: 0,4-7mm - Số lá đo/ bộ: 21 lá- Hãng sản xuất: Mitutoyo- Xuất xứ: JAPAN ...

920000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 9 chi tiết Insize 4100-29A (0.991-0.999, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-29A- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 9 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng90.991-0.9990.0019- Cấp chính xác: grade 2- Vật liệu: làm bằng thép- Bao ...

1930000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 9 chi tiết Insize 4100-29 (1.001-1.009mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-29- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 9 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng91.001-1.0090.0019- Cấp chính xác: grade 2- Vật liệu: làm bằng thép- Bao ...

1930000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 34 chi tiết Insize 4100-234 (1.0005~10mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-234- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 34 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng341.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.090.0191.1-1.90.191-51510 1Cấp chính ...

2130000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 9 chi tiết Insize 4100-19A (0.991-0.999mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-19A- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 9 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng90.991-0.9990.0019- Cấp chính xác: grade 1- Vật liệu: làm bằng thép- Bao ...

2340000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 9 chi tiết Insize 4100-19 (1.001-1.009mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-19- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 9 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng91.001-1.0090.0019- Cấp chính xác: grade 1- Vật liệu: làm bằng thép- Bao ...

2340000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 9 chi tiết Insize 4100-9A (0.991-0.999mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-9A- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 9 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng90.991-0.9990.0019- Cấp chính xác: grade 0- Vật liệu: làm bằng thép- Bao ...

2650000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 9 chi tiết Insize 4100-9 (1.001-1.009mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-9- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 9 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng91.001-1.0090.0019- Cấp chính xác: grade 0- Vật liệu: làm bằng thép- Bao gồm ...

2600000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 46 chi tiết Insize 4100-246 (1.001~100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-246- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 46 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng461.001-1.0090.00191.01-1.090.0191.1-1.90.191-91910-1001010- Cấp chính ...

5800000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 47 chi tiết Insize 4100-247 (1.005~100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-247- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 47 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng471.005 11.01-1.190.01191.2-1.90.181-91910-1001010- Cấp chính xác: grade ...

3280000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 56 chi tiết Insize 4100-256 (0.5~100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-256- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 47 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng560.50.00111.001-1.0090.0191.01-1.090.191.1-1.9191-24252425-1000.0014- ...

3790000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 34 chi tiết Insize 4100-134

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-134- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 34 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng341.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.090.0191.1-1.90.191-51510 1Cấp chính ...

3900000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 76 chi tiết Insize 4100-276 (1.005~100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-276- Số lượng bộ căn: gồm 76 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng761.005 11.01-1.490.01490.5-9.50.51910-4010450-100253- Cấp chính xác: grade 2- Vật ...

3900000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 32 chi tiết Insize 4100-132 (1.005~60mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-132- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 32 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng321.005 11.01-1.090.0191.1-1.90.191-91910-3010360 1Cấp chính xác: grade 1 ...

4300000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 83 chi tiết Insize 4100-283 (0.5~100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-283- Số lượng bộ căn: gồm 83 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng830.5 11 11.005 11.01-1.490.01491.5-1.90.152-9.50.51610-1001010- Cấp chính xác: ...

4700000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 46 chi tiết Insize 4100-146 (1.001~100mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-146- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 46 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng461.001-1.0090.00191.01-1.090.0191.1-1.90.191-91910-1001010- Cấp chính ...

5000000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 47 chi tiết Insize 4100-147 (1.005~100mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-147- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 47 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng471.005 11.01-1.190.01191.2-1.90.181-91910-1001010- Cấp chính xác: grade ...

6500000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 88 chi tiết Insize 4100-288 (1.0005~100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-288- Số lượng bộ căn: gồm 88 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng881.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.490.01490.5-9.50.51910-1001010- Cấp chính xác: ...

5600000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 34 chi tiết Insize 4100-34 (1.0005~10mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-34- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 34 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng341.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.090.0191.1-1.90.191-51510 1Cấp chính xác ...

5600000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 56 chi tiết Insize 4100-156 (0.5~100mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-156- Số lượng bộ căn: gồm 56 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng560.50.00111.001-1.0090.0191.01-1.090.191.1-1.9191-24252425-1000.0014- Cấp chính xác ...

5900000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 32 chi tiết Insize 4100-32 (1.005~60mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-32- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 32 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng321.005 11.01-1.090.0191.1-1.90.191-91910-3010360 1Cấp chính xác: grade 0- ...

8800000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 76 chi tiết Insize 4100-176 (1.005~100mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-176- Số lượng bộ căn: gồm 76 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng761.005 11.01-1.490.01490.5-9.50.51910-4010450-100253- Cấp chính xác: grade 1- Vật ...

7250000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 112 chi tiết Insize 4100-2112 (1.0005~100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-2112- Số lượng bộ căn: gồm 112 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng1121.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.490.01490.5-24.50.54925-100254- Cấp chính xác: ...

7390000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 83 chi tiết Insize 4100-183 (0.5~100mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-183- Số lượng bộ căn: gồm 83 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng830.5 11 11.005 11.01-1.490.01491.5-1.90.152-9.50.51610-1001010- Cấp chính xác: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 87 chi tiết Insize 4100-187 (1.001-100mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-187- Số lượng bộ căn: gồm 87 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng871.001-1.0090.00191.01-1.490.01490.5-9.50.51910-1001010- Cấp chính xác: grade 1- ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 122 chi tiết Insize 4100-2122 (1.0005~75mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-2122- Số lượng bộ căn: gồm 122 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng1221.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.490.01491.6-1.90.140.5-24.50.54930-10010825 ...

9200000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 47 chi tiết Insize 4100-47 (1.005~100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-47- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 47 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng471.005 11.01-1.190.01191.2-1.90.181-91910-1001010- Cấp chính xác: grade 0 ...

9700000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 56 chi tiết Insize 4100-56 (0.5~100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-56- Số lượng bộ căn: gồm 56 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng560.5 11.001-1.0090.00191.01-1.090.0191.1-1.90.191-2412425-100254- Cấp chính xác: ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 46 chi tiết Insize 4100-46 (1.001~100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-46- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 46 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng461.001-1.0090.00191.01-1.090.0191.1-1.90.191-91910-1001010- Cấp chính xác ...

10200000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 47 chi tiết Insize 4100-47A (1.005~100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-47A- Số lượng khối trong bộ căn: gồm 47 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng471.005 11.01-1.090.0191.1-1.90.191-2412425-100254- Cấp chính xác: grade ...

10380000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 112 chi tiết Insize 4100-1112 (1.0005~100mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-1112- Số lượng bộ căn: gồm 112 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng1121.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.490.01490.5-24.50.54925-100254- Cấp chính xác: ...

13300000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 83 chi tiết Insize 4100-83 (0.5~100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-83- Số lượng bộ căn: gồm 83 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng830.5 11 11.005 11.01-1.490.01491.5-1.90.152-9.50.51610-1001010- Cấp chính xác: grade ...

13400000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 76 chi tiết Insize 4100-76 (1.005~100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-76- Số lượng bộ căn: gồm 76 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng761.005 11.01-1.490.01490.5-9.50.51910-4010450-100253- Cấp chính xác: grade 0- Vật ...

13700000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 112 chi tiết Insize 4100-112 (1.0005~100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-112- Số lượng bộ căn: gồm 112 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng1121.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.490.01490.5-24.50.54925-100254- Cấp chính xác: ...

14900000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 122 chi tiết Insize 4100-1122 (1.0005~75mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-1122- Số lượng bộ căn: gồm 122 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng1221.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.490.01491.6-1.90.140.5-24.50.54930-10010825 ...

14900000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 87 chi tiết Insize 4100-87 (1.001-100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-87- Số lượng bộ căn: gồm 87 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng871.001-1.0090.00191.01-1.490.01490.5-9.50.51910-1001010- Cấp chính xác: grade 0- Vật ...

15000000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 88 chi tiết Insize 4100-88 (1.0005~100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-88- Số lượng bộ căn: gồm 88 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng881.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.490.01490.5-9.50.51910-1001010- Cấp chính xác: ...

16300000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 103 chi tiết Insize 4100-2103 (1.005~100mm, grade 2)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-2103- Số lượng bộ căn: gồm 103 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng1031.005 11.01-1.490.01490.5-24.50.54925-100254- Cấp chính xác: grade 2- Vật liệu: ...

18900000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 103 chi tiết Insize 4100-1103 (1.005~100mm, grade 1)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-1103- Số lượng bộ căn: gồm 103 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng1031.005 11.01-1.490.01490.5-24.50.54925-100254- Cấp chính xác: grade 1- Vật liệu: ...

18900000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 103 chi tiết Insize 4100-103 (1.005~100mm, grade 0)

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-103- Số lượng bộ căn: gồm 103 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng1031.005 11.01-1.490.01490.5-24.50.54925-100254- Cấp chính xác: grade 0- Vật liệu: ...

18900000

Bảo hành : 12 tháng

Bộ căn mẫu 122 chi tiết Insize 4100-122

Hãng sản xuất:   InsizeModel:  4100-122- Số lượng bộ căn: gồm 122 chi tiếtTổng các khối trong bộMô tả các khối trong bộKích thước  (mm)Mỗi bước kích thước (mm)Số lượng1221.0005 11.001-1.0090.00191.01-1.490.01491.6-1.90.140.5-24.50.54930-10010825 ...

21900000

Bảo hành : 12 tháng

12
TP.HCM