Compa điện tử

(22)
Xem dạng lưới

Compa đồng hồ đo trong Metrology IC-9095

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 95-115mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

4500000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo ngoài Metrology OC-9080

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 80-100mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

4800000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo trong Metrology IC-9115

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 115-135mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

5150000

Bảo hành : 12 tháng

Compa điện tử đo trong Metrology IC-9005E

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 5-25mm Độ phân giải: 0.01mm Hiển thị số ...

5630000

Bảo hành : 12 tháng

Compa điện tử đo ngoài Metrology OC-9000E

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 0-20mm Độ phân giải: 0.01mm Hiển thị số ...

5660000

Bảo hành : 12 tháng

Compa điện tử đo trong Metrology IC-9030E

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 30-50mm Độ phân giải: 0.01mm Hiển thị số ...

6190000

Bảo hành : 12 tháng

Compa điện tử đo trong Metrology IC-9010E

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 10-30mm Độ phân giải: 0.01mm Hiển thị số ...

6190000

Bảo hành : 12 tháng

Compa điện tử đo ngoài Metrology OC-9040E

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 40-60mm Độ phân giải: 0.01mm Hiển thị số ...

6190000

Bảo hành : 12 tháng

Compa điện tử đo ngoài Metrology OC-9030E

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 30-50mm Độ phân giải: 0.01mm Hiển thị số ...

6192000

Bảo hành : 12 tháng

Compa điện tử đo ngoài Metrology OC-9020E

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 20-40mm Độ phân giải: 0.01mm Hiển thị số ...

6190000

Bảo hành : 12 tháng

Compa điện tử đo trong Metrology IC-9040E

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 40-60mm Độ phân giải: 0.01mm Hiển thị số ...

6400000

Bảo hành : 12 tháng

Compa điện tử đo ngoài Metrology OC-9010E

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 10-30mm Độ phân giải: 0.01mm Hiển thị số ...

7700000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ Mitutoyo 209-302

Hãng sản xuất: Mitutoyo Xuất xứ: Đức Dải đo: 10-30mm Độ phân dải: 0.01mm Cấp chính xác: 0.03mm Chiều sâu đo: 85mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ Trọng lượng: 200g ...

8000000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ Mitutoyo 209-301

Hãng sản xuất: Mitutoyo Xuất xứ: Đức Dải đo: 5-15mm Độ phân dải: 0.005mm Cấp chính xác: 0.015mm Chiều sâu đo: 35mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ Trọng lượng: 200g ...

8730000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo trong Metrology IC-9015

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 15-35mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

3905000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo ngoài Metrology OC-9000

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 0-20mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

3910000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo trong Metrology IC-9035

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 35-55mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

3938000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo ngoài Metrology OC-9020

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 20-40mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

3958000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo trong Metrology IC-9075

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 75-95mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

4050000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo trong Metrology IC-9055

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 55-75mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

4150000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo ngoài Metrology OC-9040

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 40-60mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

4150000

Bảo hành : 12 tháng

Compa đồng hồ đo ngoài Metrology OC-9060

Hãng sản xuất: Metrology Xuất xứ: Đài Loan Dải đo: 60-80mm Độ phân giải: 0.01mm Đọc kết quả trên mặt đồng hồ ...

4300000

Bảo hành : 12 tháng