Máy đo nhiệt lượng

(15)
Xem dạng lưới

Máy đo nhiệt lượng IKA C 5000 control package 2/12

● Tự động cấp, điều chỉnh nhiệt độ, xả nước ● Tự động cấp oxy cho bình phá mẫu● Tự động xác định bình phá mẫu● Phù hợp các tiêu chuẩn DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989,   ASTM D5468, ASTM E711● Đầu kết nối cho: máy in, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 5000 control package 2/10

● Tự động cấp, điều chỉnh nhiệt độ, xả nước ● Tự động cấp oxy cho bình phá mẫu● Tự động xác định bình phá mẫu● Phù hợp các tiêu chuẩn DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989,   ASTM D5468, ASTM E711 ● Đầu kết nối cho: máy in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 7000 basic equipment bộ 2

● Tốc độ đo mẫu nhanh ● Xác định giá trị tổng nhiệt lượng chính xác theo ISO 1928● Chu trình tự động giảm thời gian làm việc● Tự động xác định bình phá mẫu● Cổng kết nối cân, máy in và máy tính● Phần mềm với giao diện thân thiện C 5040 CalWin điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 5000 control package 1/12

● Tự động cấp, điều chỉnh nhiệt độ, xả nước ● Tự động cấp oxy cho bình phá mẫu● Tự động xác định bình phá mẫu● Phù hợp các tiêu chuẩn DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989,   ASTM D5468, ASTM E711 ● Đầu kết nối cho: máy in ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 7000 basic equipment set 1

● Tốc độ đo mẫu nhanh● Xác định giá trị tổng nhiệt lượng chính xác theo ISO 1928● Chu trình tự động giảm thời gian làm việc● Tự động xác định bình phá mẫu● Cổng kết nối cân, máy in và máy tính● Phần mềm với giao diện thân thiện C 5040 CalWin điều ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 5000 control package 1/10

● Tự động cấp, điều chỉnh nhiệt độ, xả nước ● Tự động cấp oxy cho bình phá mẫu● Tự động xác định bình phá mẫu● Phù hợp các tiêu chuẩn DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468,  ASTM E711 ● Đầu kết nối cho: máy in, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 2000 control version 2

● Tự động cấp, điều chỉnh nhiệt độ, xả nước● Tự động cấp oxy cho bình phá mẫu● Tự động xác định bình phá mẫu● Tự động đốt mẫu● Phù hợp các tiêu chuẩn DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711● Các phương ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 2000 control version 1

● Tự động cấp, điều chỉnh nhiệt độ, xả nước● Tự động cấp oxy cho bình phá mẫu● Tự động xác định bình phá mẫu● Tự động đốt mẫu● Phù hợp các tiêu chuẩn DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989,   ASTM D5468, ASTM E711 ● Các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 2000 basic version 2

Máy đo nhiệt lượng IKA C 2000 basic version 2● Tự động cấp, điều chỉnh nhiệt độ, xả nước ● Tự động cấp oxy cho bình phá mẫu● Tự động xác định bình phá mẫu● Tự động đốt mẫu● Phù hợp các tiêu chuẩn DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 2000 basic version 1

● Tự động cấp, điều chỉnh nhiệt độ, xả nước ● Tự động cấp oxy cho bình phá mẫu● Tự động xác định bình phá mẫu● Tự động đốt mẫu● Phù hợp các tiêu chuẩn DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989,  ASTM D5468, ASTM E711 ● Các ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 6000 isoperibol Package 1/10

● Tự động đốt● Tự động cấp và xả nước● Tự động cấp, xả oxy● Công nghệ RFID tự động xác định bình phá mẫu● Thiết kế bình phá mẫu mới cho thời gian chuẩn bị mẫu nhanh và dễ dàng● Có thể sử dụng cùng 1 máy làm mát (ví dụ KV 600)● Màn hình cảm ứng dễ dử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 6000 global standards Package 2/12

● Tự động đốt ● Tự động cấp và xả nước ● Tự động cấp, xả oxy ● Công nghệ RFID tự động xác định bình phá mẫu ● Thiết kế bình phá mẫu mới cho thời gian chuẩn bị mẫu nhanh và dễ dàng ● Có thể sử dụng cùng 1 máy làm mát (ví dụ KV 600) ● Màn hình cảm ứng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA 6000 global standards Package 2/10

● Tự động đốt● Tự động cấp và xả nước● Tự động cấp, xả oxy● Công nghệ RFID tự động xác định bình phá mẫu● Thiết kế bình phá mẫu mới cho thời gian chuẩn bị mẫu nhanh và dễ dàng● Có thể sử dụng cùng 1 máy làm mát (ví dụ KV 600)● Màn hình cảm ứng dễ dử ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 6000 global standards Package 1/12

Measuring range max.40000 JMeasuring mode adiabatic 22°CyesMeasuring mode dynamic 22°CyesMeasuring mode isoperibol 22°CyesMeasuring mode adiabatic 25°CyesMeasuring mode dynamic 25°CyesMeasuring mode isoperibol 25°CyesMeasuring mode adiabatic 30 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy đo nhiệt lượng IKA C 6000 global standards Package 1/10

Nhờ đầu bình phá mẫu thiết kế dạng cầu, độ dày được giảm bớt, truyền nhiệt nhanh hơn, rút ngắn thời gian đo. Nhiều cổng kết nối khác nhau, thỏa mãn các yêu cầu đặc biệt của người sử dụng. Quản lý dữ liệu và tích hợp LIMS với phần mềm C 6040 Calwin ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM