Máy nén khí trục vít không dầu

(13)
Xem dạng lưới

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-55

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-558.5-7.355 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-75

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-7512-9.775 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-90

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-9014.4-11.990 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-110

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-11017-14.6110 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-132

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-13222.4-14.6132 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-160

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-16026.2-21.8160 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-180

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-18031-21.8180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-220

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-22036.7-28.7220 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-270

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-27045.8-28.7270 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-300

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-30049.5-41.3300 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-315

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-31551.9-43.5315 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-370

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-37057.1-43.5370 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí trục vít không dầu Hanshin CDH-420

ModelLưu lượngm3/phCông suất động cơkw (Hp)CDH-42069.9-43.5420 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Quận 10