Máy nén khí Shark

(12)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Shark W-1.25

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 380V Công suất: 10HP Bình: 290 lít Piston: 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark W-0.9

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 380V Công suất: 7,5HP Bình: 250 lít Piston: 3Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 380V Công suất: 7,5HP Bình: 250 lít Piston: 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark W-0.67

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 380V Công suất: 5,5HP Bình: 190 lít Piston: 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark W-0.36

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 380V Công suất: 3HP Bình: 110 lít Piston: 3 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark U-0.25-2

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 220V Công suất: 2HP Bình: 95 lít Piston: 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark U-0.17

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 220V Công suất: 1HP Bình: 85 lít Piston: 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark U-0.08

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 220V Công suất: 1/2HP Bình: 60 lít Piston: 2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark LS-2508

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 220V Công suất: 2,5HP Bình: 35 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark LS-2503

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu xanh Điện áp: 220V Công suất: 2HP Bình: 24 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark LS-2501-2

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 220V Công suất: 2HP Bình: 24 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark LS-1005

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 220V Công suất: 1HP Bình: 6 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Shark B-0.036

Hãng SHARK - Dây Đồng Trục liền - màu đỏ Điện áp: 220V Công suất: 1HP Bình: 6 lít Piston: 1 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân