Máy nén khí Pegasus

(180)
Xem dạng lưới

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-22L

Mã sản phẩmTM-OF550-22LBơm:OF550PFCông suất:0.55KW/0.75HPLưu lượng khí nén:110L/phútTiếng ồn57DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình22L,Gal 4.0Trọng lượng29KGKích thước45x44x66(LxWxH) ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-9L

Mã sản phẩm:                     TM-OF550-9LBơm :                                   OF550PFCông suất:                          0.55KW/0.75HPLưu lượng khí nén:              110L/phútTiếng ồn:                              57DB(A)Tốc độ:                 ...

2400000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.08/8-B50

Mã sản phẩmTM-0.08/8-B50Công suất:1.5KW/2HPLưu lượng khí nén:185/153 (L/phút),6.5/5.4(C.F.M)Tốc độ3450/2850 P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình50L,Gal 12.5Trọng lượng35KGKích thước73x33x69(LxWxH) ...

3300000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-B50

Mã sản phẩmTM-0.11/8-B50Công suất:1.8KW/2.5HPLưu lượng khí nén:248/206 (L/phút),8.8/7.3(C.F.M)Tốc độ3450/2850 P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình50L,Gal 12.5Trọng lượng36KGKích thước73x33x69(LxWxH) ...

5600000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.067/8

Mã sản phẩmTM-0.067/8Công suất:0.75KW/1HPLưu lượng khí nén:91/79 (L/phút),2.8/3.2(C.F.M)Tốc độ3450/2850P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình9L,Gal 2.4Trọng lượng17KGKích thước48x22x46(LxWxH) ...

1830000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-T

Mã sản phẩm     TM-OF550-T Bơm:     OF550PF Công suất:     1.1KW/1.5HP Lưu lượng khí nén:     220L/phút Tiếng ồn     60DB(A) Tốc độ     1400P.R.M Áp lực Max:     (Bar)7,(Psi)100 Dung tích bình     50L,Gal 13.2 Trọng lượng     50KG Kích thước     ...

2400000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-F30

Mã sản phẩmTM-0.11/8-F30Công suất:2.5KW/3HPLưu lượng khí nén:240/198 (L/phút),8.5/7(C.F.M)Tốc độ3450/2850P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình30L,Gal 7.9Trọng lượng36KGKích thước69x27x57(LxWxH) ...

2530000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-F24

Mã sản phẩmTM-0.11/8-F24Công suất:2KW/2.5HPLưu lượng khí nén:240/198 (L/phút),8.5/7(C.F.M)Tốc độ3450/2850P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình24L,Gal 6.3Trọng lượng25KGKích thước61x27x57(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-70TH

Mã sản phẩmTM-OF550-70THBơm:OF550PCông suất:1.8KW/2.5HPLưu lượng khí nén:330L/phútTiếng ồn65DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình70L,Gal 17.2Trọng lượng70KGKích thước95x40x64(LxWxH) ...

5500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-F50

Mã sản phẩmTM-0.11/8-F50Công suất:2.5KW/3HPLưu lượng khí nén:240/198 (L/phút),8.5/7(C.F.M)Tốc độ3450/2850P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình50L,Gal 13.2Trọng lượng43KGKích thước81x32x67(LxWxH) ...

2800000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-90L

Mã sản phẩmTM-OF750-90LBơm:OF750PCông suất:3KW/4HPLưu lượng khí nén:660L/phútTiếng ồn70DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình90L,Gal 27.2Trọng lượng81KGKích thước120x43x64(LxWxH) ...

13850000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.11/8-B24

Mã sản phẩmTM-0.11/8-B24Công suất:1.8KW/2.5HPLưu lượng khí nén:248/206(L/phút),8.8/7.3(C.F.M)Tốc độ3450/2850 P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình24L,Gal 6Trọng lượng26KGKích thước61x28.5x63.5(LxWxH) ...

2100000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-90L

Mã sản phẩmTM-OF550-90LBơm:OF550PCông suất:2.2KW/3HPLưu lượng khí nén:440L/phútTiếng ồn69DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình90L,Gal 27.2Trọng lượng74KGKích thước120x43x64(LxWxH) ...

4580000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí đầu liền PEGASUS TM-0.08/8-B24

Mã sản phẩmTM-0.08/8-B24Công suất:1.5KW/2HPLưu lượng khí nén:185/153 (L/phút),6.5/5.4(C.F.M)Tốc độ3450/2850 P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình24L,Gal 6Trọng lượng25KGKích thước58.5x28.5x63.5(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-T

Mã sản phẩmTM-OF750-TBơm:OF750PFCông suất:1.5KW/2HPLưu lượng khí nén:330L/phútTiếng ồn61DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình50L,Gal 13.2Trọng lượng54KGKích thước80x40x62(LxWxH) ...

2950000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí dây đai PEGASUS TMV-0.48/16/ZG-C

Mã sản phẩmTMV-0.48/16/ZG-CCông suất:4KW/5.5HPLưu lượng khí nén:480/phút,16.9(C.F.M)Tốc độ850P.R.MÁp lực Max:(Bar)16,(Psi)228Dung tích bình170L,Gal 44.9Trọng lượng185KGKích thước135x48x107(LxWxH) ...

22000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-2L

Mã sản phẩmTM-OF550-2LBơm:OF550PFCông suất:0.55KW/0.75HPLưu lượng khí nén:110L/phútTiếng ồn57DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình2L,Gal 0.52Trọng lượng16KGKích thước47x42.5x63(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí dây đai PEGASUS TMW-1.2/30ZG

Mã sản phẩmTMW-1.2/30ZGCông suất:11KW/15HPLưu lượng khí nén:1200/phút,42.2(C.F.M)Tốc độ760P.R.MÁp lực Max:(Bar)30,(Psi)427.5Dung tích bình280L,Gal 74Trọng lượng530KGKích thước179x53x120(LxWxH) ...

37000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí dây đai PEGASUS TMW-09/16/ZG-C

Mã sản phẩmTMW-0.9/16/ZG-CCông suất:7.5KW/10HPLưu lượng khí nén:900/phút,31.7(C.F.M)Tốc độ800P.R.MÁp lực Max:(Bar)16,(Psi)228Dung tích bình170L,Gal 44.9Trọng lượng195KGKích thước135x48x105(LxWxH) ...

17500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF1500-50L

Mã sản phẩmTM-OF1500-50LBơm:OF1500PFCông suất:1.1KW/1.5HPLưu lượng khí nén:530L/phútTiếng ồn78DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)114Dung tích bình50L,Gal 13.2Trọng lượng40KGKích thước83x40x70(LxWxH ...

3500000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí dây đai PEGASUS TMW-0.9/16/ZG-Q

Mã sản phẩmTMW-0.9/16/ZG-QCông suất:4KW/5.5HPLưu lượng khí nén:480/phút,16.9(C.F.M)Tốc độ850P.R.MÁp lực Max:(Bar)16,(Psi)228Dung tích bình170L,Gal 44.9Trọng lượng185KGKích thước135x48x107(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí dây đai PEGASUS TMW-0.9/16/ZG/CS

Mã sản phẩmTMW-0.9/16/ZG/CSCông suất:11KW/15HPLưu lượng khí nén:900/phút,31.7(C.F.M)Tốc độ800P.R.MÁp lực Max:(Bar)16,(Psi)228Dung tích bình60L,Gal 15.8Trọng lượng175KGKích thước118x65x110(LxWxH) ...

25000000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-25L

Mã sản phẩmTM-OF750-25LBơm:OF750PFCông suất:0.75KW/1.0HPLưu lượng khí nén:165L/phútTiếng ồn58DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình25L,Gal 6.6Trọng lượng30KGKích thước50x47.5x56(LxWxH) ...

2950000

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMV170/8

Mã sản phẩmTMV170/8Bơm:CS-255Công suất:1.5KW/2HPLưu lượng khí nén:170/phút,6.0(C.F.M)Tốc độ1050P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình70L,Gal 18.5Trọng lượng87KGKích thước100x36x70(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF1500-90L

Mã sản phẩmTM-OF1500-90LBơm:OF1500PFCông suất:2.2KW/3HPLưu lượng khí nén:1060L/phútTiếng ồn78DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)114Dung tích bình90L,Gal 27.2Trọng lượng77KGKích thước104x47x75(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF1500-A20L

Mã sản phẩmTM-OF1500-A20LBơm:OF1500PFCông suất:1.5KW/2HPLưu lượng khí nén:530L/phútTiếng ồn78DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)114Dung tích bình20L,Gal 5.3Trọng lượng53KGKích thước52x80x50(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF1500-B20L

Mã sản phẩmTM-OF1500-B20LBơm:OF1500PFCông suất:1.5KW/2HPLưu lượng khí nén:530L/phútTiếng ồn78DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)114Dung tích bình20L,Gal 5.3Trọng lượng35KGKích thước45x60x45(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMV80/8

Mã sản phẩmTMV80/8Bơm:CS-165Công suất:0.75KW/1HPLưu lượng khí nén:80/phút,2.8(C.F.M)Tốc độ1060P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình50L,Gal 13.2Trọng lượng60KGKích thước90x33x61(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-3L

Mã sản phẩmTM-OF550-3LBơm:OF550PFCông suất:0.55KW/0.75HPLưu lượng khí nén:110L/phútTiếng ồn57DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình3L,Gal 0.52Trọng lượng14KGKích thước41x32x39(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMV250/8

Mã sản phẩmTMV250/8Bơm:CS-265Công suất:2.2KW/3HPLưu lượng khí nén:250/phút,8.8(C.F.M)Tốc độ1050P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình70L,Gal 18.5Trọng lượng91KGKích thước100x36x73(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF550-24L

Mã sản phẩmTM-OF550-24LBơm: OF550PFCông suất:0.55KW/0.75HPLưu lượng khí nén:110L/phútTiếng ồn57DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình24L,Gal 6.4Trọng lượng33KGKích thước60x30x60(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW-1.0/12.5

Mã sản phẩmTMW-1.0/12.5Bơm:FB-290JTCông suất:7.5KW/10HPLưu lượng khí nén:1000/phút,35.3(C.F.M)Tốc độ850P.R.MÁp lực Max:(Bar)12.5,(Psi)178Dung tích bình170L,Gal 44.9Trọng lượng210KGKích thước135x50x103(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW-0.9/7

Mã sản phẩmTMW-0.9/7Bơm:FWB-390Công suất:7.5KW/10HPLưu lượng khí nén:900/phút,31.8(C.F.M)Tốc độ810P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình170L,Gal 44.9Trọng lượng183KGKích thước134x54x109(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW800/12.5

Mã sản phẩmTMW800/12.5Bơm:CS-290TCông suất:7.5KW/10HPLưu lượng khí nén:800/phút,28.2(C.F.M)Tốc độ900P.R.MÁp lực Max:(Bar)12.5,(Psi)178Dung tích bình235L,Gal 61.1Trọng lượng215KGKích thước163x60x111(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí giảm âm PEGASUS TM-OF750-70TH

Mã sản phẩmTM-OF750-70THBơmOF750PCông suất:2.2KW/3HPLưu lượng khí nén:660L/phútTiếng ồn67DB(A)Tốc độ1400P.R.MÁp lực Max:(Bar)7,(Psi)100Dung tích bình70L,Gal 17.2Trọng lượng73KGKích thước95x40x64(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW1600/12.5

Mã sản phẩmTMW1600/12.5Bơm:CS-2120TCông suất:15KW/20HPLưu lượng khí nén:1600/phút,56.5(C.F.M)Tốc độ800P.R.MÁp lực Max:(Bar)12.5,(Psi)178Dung tích bình420L,Gal 109.2Trọng lượng410KGKích thước197x77x145(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW900/12.5

Mã sản phẩmTMW900/12.5Bơm:CS-290ATCông suất:7.5KW/10HPLưu lượng khí nén:900/phút,31.7(C.F.M)Tốc độ900P.R.MÁp lực Max:(Bar)12.5,(Psi)178Dung tích bình235L,Gal 61.1Trọng lượng215KGKích thước163x60x111(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW1400/12.5

Mã sản phẩmTMW1400/12.5Bơm:CS-2100TCông suất:11KW/15HPLưu lượng khí nén:1400/phút,49.4(C.F.M)Tốc độ800P.R.MÁp lực Max:(Bar)12.5,(Psi)178Dung tích bình320L,Gal 83.2Trọng lượng305KGKích thước180x71x122(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMV480/12.5

Mã sản phẩmTMV480/12.5Bơm:CS-190TCông suất:4.0KW/5.5HPLưu lượng khí nén:480/phút,16.9(C.F.M)Tốc độ850P.R.MÁp lực Max:(Bar)12.5,(Psi)178Dung tích bình115L,Gal 30.5Trọng lượng156KGKích thước124x45x92(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMV120/8

Mã sản phẩmTMV120/8Bơm:CS-251Công suất:1.1KW/1.5HPLưu lượng khí nén:120/phút,4.2(C.F.M)Tốc độ1050P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình70L,Gal 18.5Trọng lượng83KGKích thước100x36x68(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMNV1500/8

Mã sản phẩmTMNV1500/8Bơm:FB-490Công suất:15KW/20HPLưu lượng khí nén:1500/phút,52.9(C.F.M)Tốc độ1060P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình400L,Gal 105.7Trọng lượng460KGKích thước188x67x138(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW1500/8

Mã sản phẩmTMW1500/8Bơm:CS-3100Công suất:11KW/15HPLưu lượng khí nén:1500/phút,52.9(C.F.M)Tốc độ800P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình320L,Gal 83.2Trọng lượng305KGKích thước180x71x122(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW1000/8

Mã sản phẩmTMW1000/8Bơm:CS-390ACông suất:7.5KW/10HPLưu lượng khí nén:1000/phút,35.3(C.F.M)Tốc độ900P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình235L,Gal 61.1Trọng lượng215KGKích thước163x60x111(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW-0.36/12.5Q

Mã sản phẩmTMW-0.36/12.5QBơm:FB-265TCông suất:4KW/5.53HPLưu lượng khí nén:360/phút,12.7(C.F.M)Tốc độ980P.R.MÁp lực Max:(Bar)12.5,(Psi)178Dung tích bình85L,Gal 22.5Trọng lượng105KGKích thước115x40x90(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW-0.36/12.5

Mã sản phẩmTMV80/8Bơm:FB-265TCông suất:3KW/4HPLưu lượng khí nén:360/phút,12.7(C.F.M)Tốc độ980P.R.MÁp lực Max:(Bar)12.5,(Psi)178Dung tích bình85L,Gal 22.5Trọng lượng93KGKích thước115x40x83(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMNW3200/8

Mã sản phẩmTMNW3200/8Bơm:FB-6100Công suất:22KW/30HPLưu lượng khí nén:3200/phút,113(C.F.M)Tốc độ1050P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình600L,Gal 160.8Trọng lượng480KGKích thước188x67x138(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMW900/8

Mã sản phẩmTMW900/8Bơm:CS-390Công suất:7.5KW/10HPLưu lượng khí nén:900/phút,31.8(C.F.M)Tốc độ900P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình235L,Gal 61.1Trọng lượng215KGKích thước163x60x111(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí một cấp PEGASUS TMV600/8

Mã sản phẩmTMV600/8Bơm:CS-290Công suất:4.0KW/1.5HPLưu lượng khí nén:600/phút,21.2(C.F.M)Tốc độ950P.R.MÁp lực Max:(Bar)8,(Psi)115Dung tích bình115L,Gal 30.4Trọng lượng150KGKích thước123x51x94(LxWxH) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

TP.HCM