Máy nén khí Piston Exceed

(14)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Piston Exceed HW4007

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3 HW4007 - Power (kw/HP): 3/4 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 3x70 - Rotation Speed (rpm): 890 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 0.4 - 14.1 - Working Pressure (Mpa/psig): 0.7/102 - Volume of Tank (L): 175 - N.W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW4012

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HW4012 - Power (kw/HP): 3/4 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 2x70/1x55 - Rotation Speed (rpm): 890 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 0.3 - 10.6 - Working Pressure (Mpa/psig): 1.25/181 - Volume of Tank (L): 175 - N ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW5507

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HW5507 - Power (kw/HP): 4/5.5 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 3x70 - Rotation Speed (rpm): 1050 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 0.55 - 19.4 - Working Pressure (Mpa/psig): 0.7/102 - Volume of Tank (L): 175 - N.W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW5512

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HW5512 - Power (kw/HP): 4/5.5 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 2x70/1x55 - Rotation Speed (rpm): 1050 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 0.45 - 15.9 - Working Pressure (Mpa/psig): 1.25/181 - Volume of Tank (L): 175 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HV7507

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HV7507 - Power (kw/HP): 5.5/7.5 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 2x100 - Rotation Speed (rpm): 850 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 0.75 - 26.5 - Working Pressure (Mpa/psig): 0.7/102 - Volume of Tank (L): 250 - N ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW7512

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HW7512 - Power (kw/HP): 5.5/7.5 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 2x100/1x80 - Rotation Speed (rpm): 710 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 0.6 - 21.2 - Working Pressure (Mpa/psig): 1.25/181 - Volume of Tank (L): ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW10007

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HW10007 - Power (kw/HP): 7.5/10 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 3x100 - Rotation Speed (rpm): 850 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 1.05 - 37.1 - Working Pressure (Mpa/psig): 0.7/102 - Volume of Tank (L): 312 - N ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW10012

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HW10012 - Power (kw/HP): 7.5/10 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 2x100/1x80 - Rotation Speed (rpm): 940 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 0.8 - 28.3 - Working Pressure (Mpa/psig): 1.25/181 - Volume of Tank (L): ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW15007

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HW15007 - Power (kw/HP): 11/15 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 2x125/1x110 - Rotation Speed (rpm): 950 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 1.55 - 54.8 - Working Pressure (Mpa/psig): 0.7/102 - Volume of Tank (L): ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW15012

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HW15012 - Power (kw/HP): 11/15 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 2x125/1x110 - Rotation Speed (rpm): 850 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 1.15 - 40.6 - Working Pressure (Mpa/psig): 1.25/181 - Volume of Tank (L): ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW20007

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3HW20007 - Power (kw/HP): 15/20 - No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 2x125/1x110 - Rotation Speed (rpm): 900 - Air Displacement: (m3/min - cfm): 2.15 - 76 - Working Pressure (Mpa/psig): 0.7/102 - Volume of Tank (L): 500 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston Exceed HW20012

Máy nén khí Piston Exceed 2.15 m3 HW20012- Power (kw/HP): 15/20- No.of Cylinder x Dia (pcs x mm): 2x125/1x110- Rotation Speed (rpm): 800- Air Displacement: (m3/min - cfm): 1.65 - 58.3- Working Pressure (Mpa/psig): 1.25/181- Volume of Tank (L): 500- N ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Đầu Xi Lanh MZB-2051

Đầu Xi Lanh MZB-2051 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston cao áp STA-155D

 Model MotorRotationalDisplacementPressureTankSizeKwHp(R.p.m)(m3/ min)MpaM3(LxWxH)STA - 155D15208001.23.0-1390 x 785 x 1100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân
Được quan tâm