Máy nén khí Utility

(34)
Xem dạng lưới

Máy nén khí Utility DZ1508

ModelTank Capacity(L) Volume(m3/min) Working Pressure(MPa) Horse Power (HP)Motor Power (kW)Rotation Speed (rpm)N.W.(kg)Dimension(cm) DZ1508650.110.81.51.112508595x43x76  ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DV2008B

ModelTank Capacity(L) Volume(m3/min) Working Pressure(MPa) Horse Power (HP)Motor Power (kW)Rotation Speed (rpm)N.W.(kg)Dimension(cm) DV2008B650.180.821.5110010095x43x78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DV3008B

ModelTank Capacity(L) Volume(m3/min) Working Pressure(MPa) Horse Power (HP)Motor Power (kW)Rotation Speed (rpm)N.W.(kg)Dimension(cm) DV3008B750.260.832.2 110010597x44x78 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DW4008B

ModelTank Capacity(L) Volume(m3/min) Working Pressure(MPa) Horse Power (HP)Motor Power (kW)Rotation Speed (rpm)N.W.(kg)Dimension(cm) DW4008B1000.360.8431200130109x49x98 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DV2008T

- Tank Capacity (L): 60- Volume (m3/min): 0.17- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 2- Motor Power (kW): 1.5- Rotation Speed (rpm): 1030- N.W.(kg): 83- Dimension (cm): 95x37x70.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DV2008S

- Tank Capacity (L): 60- Volume (m3/min): 0.17- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 2- Motor Power (kW): 1.5- Rotation Speed (rpm): 1030- N.W.(kg): 83- Dimension (cm): 95x37x70.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DV3008T

- Tank Capacity (L): 70- Volume (m3/min): 0.25- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 3- Motor Power (kW): 2.2- Rotation Speed (rpm): 980- N.W.(kg): 88- Dimension (cm): 95x37x72.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DV3008S

- Tank Capacity (L): 70- Volume (m3/min): 0.25- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 3- Motor Power (kW): 2.2- Rotation Speed (rpm): 980- N.W.(kg): 88- Dimension (cm): 95x37x72.5 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DW4008

- Tank Capacity (L): 90- Volume (m3/min): 0.36- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 4- Motor Power (kW): 3- Rotation Speed (rpm): 1140- N.W.(kg): 105- Dimension (cm): 115x42x75 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DV7508

- Tank Capacity (L): 120- Volume (m3/min): 0.67- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 7.5- Motor Power (kW): 5.5- Rotation Speed (rpm): 1100- N.W.(kg): 200- Dimension (cm): 129x50x95 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DW10008

- Tank Capacity (L): 170- Volume (m3/min): 1.0- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 10- Motor Power (kW): 7.5- Rotation Speed (rpm): 1050- N.W.(kg): 220- Dimension (cm): 140x52x104 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EV5508B

- Tank Capacity (L): 160- Volume (m3/min): 0.45- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 5.5- Motor Power (kW): 4- Rotation Speed (rpm): 860- N.W.(kg): 180- Dimension (cm): 129×45×100 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW4012

- Tank Capacity (L): 105- Volume (m3/min): 0.3- Working Pressure (MPa): 1.2- Horse Power (HP): 4- Motor Power (kW): 3- Rotation Speed (rpm): 1080- N.W.(kg): 132- Dimension (cm): 118×41×85 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW7508B

- Tank Capacity (L): 220- Volume (m3/min): 0.7- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 7.5- Motor Power (kW): 5.5- Rotation Speed (rpm): 820- N.W.(kg): 220- Dimension (cm): 134×50×112 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW10008

- Tank Capacity (L): 250- Volume (m3/min): 1.0- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 10- Motor Power (kW): 7.5- Rotation Speed (rpm): 960- N.W.(kg): 260- Dimension (cm): 164×52×108 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW10008A

- Tank Capacity (L): 250- Volume (m3/min): 1.0- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 10- Motor Power (kW): 7.5- Rotation Speed (rpm): 1050- N.W.(kg): 250- Dimension (cm): 164×52×105 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW10012

- Tank Capacity (L): 250- Volume (m3/min): 0.8- Working Pressure (MPa): 1.2- Horse Power (HP): 10- Motor Power (kW): 7.5- Rotation Speed (rpm): 830- N.W.(kg): 320- Dimension (cm): 164×55×114 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW15008

- Tank Capacity (L): 300- Volume (m3/min): 1.5- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 15- Motor Power (kW): 11- Rotation Speed (rpm): 950- N.W.(kg): 360- Dimension (cm): 185×62×119 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW15012

- Tank Capacity (L): 300- Volume (m3/min): 0.8- Working Pressure (MPa): 1.2- Horse Power (HP): 15- Motor Power (kW): 11- Rotation Speed (rpm): 950- N.W.(kg): 390- Dimension (cm): 185×62×119 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW20008-320L

- Tank Capacity (L): 320- Volume (m3/min): 2.0- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 20- Motor Power (kW): 15- Rotation Speed (rpm): 860- N.W.(kg): 520- Dimension (cm): 177×72×132 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW20008-500L

- Tank Capacity (L): 500- Volume (m3/min): 2.0- Working Pressure (MPa): 0.8- Horse Power (HP): 20- Motor Power (kW): 15- Rotation Speed (rpm): 860- N.W.(kg): 605- Dimension (cm): 189×73×145 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DW10012

- Tank Capacity (L): 170- Volume (m3/min): 0.8- Working Pressure (MPa): 1.2- Horse Power (HP): 10- Motor Power (kW): 7.5- Rotation Speed (rpm): 1100- N.W.(kg): 220- Dimension (cm): 140×52×104 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility DW10016

- Tank Capacity (L): 170- Volume (m3/min): 0.65- Working Pressure (MPa): 1.6- Horse Power (HP): 10- Motor Power (kW): 7.5- Rotation Speed (rpm): 1050- N.W.(kg): 230- Dimension (cm): 140×52×104 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW5512

- Tank Capacity (L): 170- Volume (m3/min): 0.4- Working Pressure (MPa): 1.2- Horse Power (HP): 5.5- Motor Power (kW): 4- Rotation Speed (rpm): 580- N.W.(kg): 234- Dimension (cm): 140×52×104 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí piston Utility EW7512A

- Tank Capacity (L): 170- Volume (m3/min): 0.6- Working Pressure (MPa): 1.2- Horse Power (HP): 7.5- Motor Power (kW): 5.5- Rotation Speed (rpm): 820- N.W.(kg): 257- Dimension (cm): 134×50×112 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston 30-350 kg/cm2 EW10030

- Tank Capacity (L): 220- Volume (m3/min): 0.63- Working Pressure (MPa): 3- Horse Power (HP): 10- Motor Power (kW): 7.5- Rotation Speed (rpm): 850- N.W.(kg): 358- Dimension (cm): 149x57x117 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston 30-350 kg/cm2 EW20030

- Tank Capacity (L): 0- Volume (m3/min): 1.2- Working Pressure (MPa): 3- Horse Power (HP): 20- Motor Power (kW): 15- Rotation Speed (rpm): 820- N.W.(kg): 420- Dimension (cm): 148.5x85.5x81 ...

0

Bảo hành : 0 tháng

Máy nén khí Piston 2 Tanks HS-4.5/6C

MÁY NÉN KHÍ PISTON 2 TANKS 4~6 kg/cm2 Model Tank Capacity (L) Air Delivery(m3/min) Working Pressure (Mpa) Power Input(HP) Power Input (kW) Rotation Speed(rpm) N.W.  (kg) Dimension (cm) HS-4.5/6C 210 4.5 0.6 46 35 970 630 2030×945×1560 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston 2 Tanks HS-4.5/6

MÁY NÉN KHÍ PISTON 2 TANKS 4~6 kg/cm2 Model Tank Capacity (L) Air Delivery(m3/min) Working Pressure (Mpa) Power Input(HP) Power Input (kW) Rotation Speed(rpm) N.W.  (kg) Dimension (cm) HS-4.5/6 200 4.5 0.6 33 25 970 550 1470x960x1180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston 2 Tanks 2V-4.0/5

Model Tank Capacity(L) Air Delivery(m3/min) Working Pressure(Mpa) Power Input (HP) Power Input (kW) Rotation Speed(rpm) N.W.  (kg) Dimension  (cm) 2V-4.0/5 220 4.0 0.5 30 22 970 600 1900x930x1235MÁY NÉN KHÍ PISTON 2 TANKS 4~6 kg/cm2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí Piston 2 Tanks 2V-4.0/5C

Model Tank Capacity(L) Air Delivery(m3/min) Working Pressure(Mpa) Power Input (HP) Power Input (kW) Rotation Speed(rpm) N.W.  (kg) Dimension  (cm) 2V-4.0/5C 230 4.0 0.5 46 35 970 600 2120x895x1560MÁY NÉN KHÍ PISTON 2 TANKS 4~6 kg/cm2 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Máy nén khí - Bình chứa ES10008

Model Tank Capacity(L) Air Delivery(m3/min) Working Pressure(MPa) Power Input (HP) Power Input (kW) Rotation Speed(rpm)  N.W. (kg) Dimension (mm) ES10008 170 1.05 0.8 10 7.5 2930 200 1220×520×1180 ...

0

Bảo hành : 12 tháng

12
Hà Nội
TP.HCM Q.Tân Phú
TP.HCM Q. Bình Tân