Tủ trưng bày bánh kem Kolner

(247)
Xem dạng lưới

Tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNGA550V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNGA550VMáy nén nhập khẩu chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và độ ồn thấpBộ điều khiển kỹ thuật số màn hình cảm ứng chính xác, kiểm soát chính xác nhiệt độ làm việcHệ thống làm mát không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNGA540V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNGA540VMáy nén nhập khẩu chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và độ ồn thấpBộ điều khiển kỹ thuật số màn hình cảm ứng chính xác, kiểm soát chính xác nhiệt độ làm việcHệ thống làm mát không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNGA530V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNGA530VMáy nén nhập khẩu chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và độ ồn thấpBộ điều khiển kỹ thuật số màn hình cảm ứng chính xác, kiểm soát chính xác nhiệt độ làm việcHệ thống làm mát không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNA550V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNA550VMáy nén nhập khẩu chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và độ ồn thấpBộ điều khiển kỹ thuật số màn hình cảm ứng chính xác, kiểm soát chính xác nhiệt độ làm việcHệ thống làm mát không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNA530V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNA530VMáy nén nhập khẩu chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và độ ồn thấpBộ điều khiển kỹ thuật số màn hình cảm ứng chính xác, kiểm soát chính xác nhiệt độ làm việcHệ thống làm mát không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNA540V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNA540VMáy nén nhập khẩu chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và độ ồn thấpBộ điều khiển kỹ thuật số màn hình cảm ứng chính xác, kiểm soát chính xác nhiệt độ làm việcHệ thống làm mát không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNS550V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNS550VMáy nén nhập khẩu chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và độ ồn thấpBộ điều khiển kỹ thuật số màn hình cảm ứng chính xác, kiểm soát chính xác nhiệt độ làm việcHệ thống làm mát không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNS540V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNS540VMáy nén nhập khẩu chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và độ ồn thấpBộ điều khiển kỹ thuật số màn hình cảm ứng chính xác, kiểm soát chính xác nhiệt độ làm việcHệ thống làm mát không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem Kolner KNE850VT2

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem Kolner KNE850VT2Đèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ra để bảo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNS530V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kem để bàn Kolner KNS530VMáy nén nhập khẩu chất lượng cao, tiêu thụ năng lượng thấp và độ ồn thấpBộ điều khiển kỹ thuật số màn hình cảm ứng chính xác, kiểm soát chính xác nhiệt độ làm việcHệ thống làm mát không ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong 3 tầng Kolner KNR780A

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR780AĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong 3 tầng Kolner KNR760A

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR760AĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong 3 tầng Kolner KNR750A

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR750AĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong 3 tầng Kolner KNR740A

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR740AĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính cong 3 tầng Kolner KNR730A

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR730AĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR880V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR880VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR860V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR860VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR850V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR850VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR840V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR840VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR830V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR830VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR780V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR780VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR760V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR760VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR750V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR750VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR740V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR740VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR730V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNGR730VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR880V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR880VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR860V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR860VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR850V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR850VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR840V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR840VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR830V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR830VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR780V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner  KNSR780VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR760V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner  KNSR760VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR750V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner  KNSR750VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR740V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner  KNSR740VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner KNSR730V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 4 tầng Kolner  KNSR730VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR850V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR850VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR880V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR880VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR860V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR860VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR830V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR830VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR840V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR840VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR780V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR780VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR760V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR760VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR750V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR750VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR740V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR740VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR730V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 3 tầng Kolner KNR730VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng tháo ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 2 tầng Kolner KNLR880V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 2 tầng Kolner KNLR880VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 2 tầng Kolner KNLR860V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 2 tầng Kolner KNLR860VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ trưng bày bánh kính vuông 2 tầng Kolner KNLR850V

Mô tả đặc điểm của tủ trưng bày bánh kính vuông 2 tầng Kolner KNLR850VĐèn LED chiếu sáng, tránh chói mắtBộ điều khiển kỹ thuật số chính xác, hiển thị nhiệt độ làm việc chính xácHệ thống bảng mạch điện tử độc lập và hệ thống mg mát, có thể dễ dàng ...

0

Bảo hành : 12 tháng