Tủ lạnh âm sâu Kolner

(30)
Xem dạng lưới

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W500

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W500 ModelKN-60W500Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-60Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W400

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W400 ModelKN-60W400Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-60Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W300

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W300 ModelKN-60W300Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-60Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W200

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W200 ModelKN-60W200Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-60Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W100

Tủ đông âm sâu -60°C Kolner KN-60W100ModelKN-60W100Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-60Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -150°C Kolner KN-150W118

Tủ đông âm sâu -150°C Kolner KN-150W118 ModelKN-150W118Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-150Temperature Range(℃)-100~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L280

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L280 ModelKN-86L280Technical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantHydrocarbon, MixingPerformanceCooling performance(℃)-80Temperature Range(℃)-40~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L480

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L480 ModelKN-86L480Technical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantHydrocarbon, MixingPerformanceCooling performance(℃)-80Temperature Range(℃)-40~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L360

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L360 ModelKN-86L360Technical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantHydrocarbon, MixingPerformanceCooling performance(℃)-80Temperature Range(℃)-40~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L590

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L590 ModelKN-86L590Technical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantHydrocarbon, MixingPerformanceCooling performance(℃)-80Temperature Range(℃)-40~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L730

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L730 ModelKN-86L730Technical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantHydrocarbon, MixingPerformanceCooling performance(℃)-80Temperature Range(℃)-40~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86W480

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86W480 ModelKN-86W480Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-80Temperature Range(℃)-40~-86Power (W)1000Energy ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86W730

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86W730 ModelKN-86W730Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantHydrocarbon, MixingPerformanceCooling performance(℃)-80Temperature Range(℃)-40~-86Power (W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86W128

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86W128 ModelKN-86W128Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantHydrocarbon, MixingPerformanceCooling performance(℃)-80Temperature Range(℃)-40~-86Power (W ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L590

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L590 ModelKN-86L590Technical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantHydrocarbon, MixingPerformanceCooling performance(℃)-80Temperature Range(℃)-40~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L990

Tủ đông âm sâu -86°C Kolner KN-86L990ModelKN-86L990Technical SpecificationCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect CoolingDefrost ModeManualRefrigerantHC R290 & R170Performance ParametersTemperature Setting (℃)-81Temperature Range (℃)-40~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu nằm -86°C Kolner KN-86L100

Tủ đông âm sâu nằm -86°C Kolner KN-86L100 Model KN-86L100Technical SpecificationCabinet TypeUndercountClimate ClassNCooling TypeDirect CoolingDefrost ModeManualRefrigerantHC mixedPerformance ParametersTemperature Setting (℃)-81Temperature Range (℃) ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu nằm -86°C Kolner KN-86W25

Tủ đông âm sâu nằm -86°C Kolner KN-86W25 ModelKN-86W25Cabinet TypeChestCapacity25LTemperature Range-25℃to -86℃Power supplyDC 12/24VPower270WClimate ClassNDisplayLEDExterior MaterialPVCInterior Material304 Stainless steelNet Weight23kgExterior ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W100

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W100  ModelKN-40W100Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-45Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W200

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W200 ModelKN-40W200Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-45Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W300

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W300ModelKN-40W300Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-45Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W400

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W400 ModelKN-40W400Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-45Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W500

Tủ đông âm sâu nằm -40°C Kolner KN-40W500 ModelKN-40W500Technical DataCabinet TypeChestClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantCFC-FreePerformanceCooling performance(℃)-45Temperature Range(℃)-10~ ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -40°C Kolner KN-40L280

Tủ đông âm sâu -40°C Kolner KN-40L280 ModelKN-40L280Technical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantR290PerformanceCooling performance(℃)-40Temperature Range(℃)-10~-40MaterialExterior ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -40°C Kolner KN-40L360

Tủ đông âm sâu -40°C Kolner KN-40L360 ModelKN-40L360Technical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantR290PerformanceCooling performance(℃)-40Temperature Range(℃)-10~-40MaterialExterior ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ đông âm sâu -40°C Kolner KN-40L590

Tủ đông âm sâu -40°C Kolner KN-40L590 ModelKN-40L590Technical DataCabinet TypeVerticalClimate ClassNCooling TypeDirect coolingDefrost ModeManualRefrigerantR290PerformanceCooling performance(℃)-40Temperature Range(℃)-10~-40MaterialExterior ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh âm sâu Kolner CDL-60W320 (320Lít)

Tủ lạnh âm sâu Kolner CDL-60W320 (320Lít)Model: CDL-60W320 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 1530×650×890mm Dung tích: 320LNhiệt độ: -15℃to -60℃Nguồn điện: 220V/50HZCông suất: 1130WTrọng lượng: 118kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh âm sâu Kolner CDL-60L368 (368 Lít)

Tủ lạnh âm sâu Kolner CDL-60L368 (368 Lít)Model: CDL-60L368Thương hiệu: KOLNERKích thước: 710×900×1980mm Dung tích: 368LNhiệt độ: -15℃to -60℃Gas: R-404aSố kệ: 5Nguồn điện: 220V/50HZCông suất: 1250WTrọng lượng: 145kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh âm sâu Kolner CDL-60W150 (150Lít)

Tủ lạnh âm sâu Kolner CDL-60W150 (150Lít)Model: CDL-60L368 Thương hiệu: KOLNERKích thước: 930×650×890mm Dung tích: 150LNhiệt độ: -15℃to -60℃Nguồn điện: 220V/50HZCông suất: 540WTrọng lượng: 88kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng

Tủ lạnh âm sâu Kolner CDL-60L218 (218 Lít)

Tủ lạnh âm sâu Kolner Model: CDL-60L218Thương hiệu: KOLNERKích thước: 710×900×1410mm Dung tích: 218LNhiệt độ: -15℃to -60℃Gas: R-404aSố kệ: 3Nguồn điện: 220V/50HZCông suất: 650WTrọng lượng: 118kgXuất xứ: Công nghệ Đức/ Ráp tại China ...

0

Bảo hành : 12 tháng